Word met die Gees vervul

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Vandag gaan ons so ‘n bietjie stilstaan by die vervulling van die Gees; net om alles mooi duidelik te maak vir almal.

Ons almal ontvang die Gees van die HERE by wedergeboorte ongeag wie of wat jy is. Jou vel kleur, agtergrond of status in die lewe speel geen rol daarin nie. In 1Korinthiërs 12:13 verduidelik Paulus dit so: “Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge.” Dit gebeur omdat ons die Evangelie verstaan en glo. Hierdie is egter nie die dag tot dag vervulling van die Gees nie. Die dag tot dag vervulling van die Heilige Gees word genoem in Efesiërs 5:18  “Moenie dronk word van wyn nie—daarin is losbandigheid; maar word met die Gees vervul.”

Wat beteken bogenoemde vers? Dit beteken dat ons onsself nie moet dronk maak met die begeerlikhede van die wêreld nie, maar dat ons eerder die waarheid moet nastreef! Hoe baie geredde kinders van God spandeer hulle Sondae in die kerk waar hulle God prys en Sy Naam groot maak, maar sodra hulle daar uitstap, dan jaag hulle wêreld se plesier na! Vir hulle mede broers en susters in die kerk lyk hulle na die perfekte christene, maar die waarheid is nie in hulle nie… Jesus sê in Johannes 4:24  “God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.” Plek vir die wêreld en sy begeerlikhede is daar nie!

Die enigste manier uit is om elke dag met die Gees vervul te word en elke dag alle bande met die duisternis te verbreek. Neem jou kruis op, volg Jesus en spyker al jou vleeslike begeertes daaraan vas! Maklik is dit nie, want die Here het nêrens vir ons belowe dat dit maklik gaan wees nie. Hy belowe wel dat die beloning groot gaan wees vir die wat uithou tot die einde! Selfs al vaal jy hierin sien die HERE jou bedoeling raak en selfs die feit dat jy probeer, tel baie meer as iemand wat glad nie probeer nie.

Om ons verbinding met sonde te breek is egter nie genoeg nie. Ons moet ook ons sonde bely teenoor die wat ons verkeerd gedoen het sodat die gemeenskap herstel kan word. In Jakobus 5:16 staan “Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag.”  As ons ons sondes bely, maar ons vra nooit die wat ons te nagekom het nie om vergifnis nie, dan kan ons nie dag tot dag deur die Gees vervul word nie. Ware vergifnis kan net ontvang word as ons ons sondes bely teenoor die wie ons verkeerd gedoen het. Net deur ware vergifnis kan ons elke dag deur die Gees vervul word.

Ons kan ook nie verwag om elke dag deur die Gees vervul te word as ons nie tyd spandeer om die Bybel te lees en te bestudeer nie. Om die Woord van God elke dag te nadink en met Hom in gebed te bespreek in ‘n voorreg wat baie mis. Baie weet nooit wat die Heilige Gees met hulle wil deel nie omdat hulle nie weet wat in die geskrifte staan nie.

Ek het op geleentheid ‘n getuienis van iemand gelees waar die Here gesê het dat Hy gaan kom om ‘n Gees Vervulde Bruid te kom haal. Hierdie woorde maak vir my nou baie meer sin en verstaan ek beter wat die Here bedoel het met die getuienis. In die gelykenis van die tien maagde (Mattheus 25:1-13) wys Jesus vir ons dat net vyf van die maagde genoeg olie (van die Heilige Gees) gehad het. Net vyf van hulle was elke dag vervul met die Gees en daarom gereed en waardig om te gaan.

Is u vervuld en gereed?

(Visited 249 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , .