Geloof Hoop Liefde

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

As Christene hou ons darem van ons reëls en gebruik ons hierdie reëls om onsself te verheerlik…

Paulus het met dieselfde probleem gesit in sy sendbrief aan die Galasiërs en ons lees daarvan in Galasiërs 5:1-8  [1]  Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. [2]  Kyk, ek, Paulus, sê vir julle dat as julle jul laat besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie. [3]  En ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder verpligting is om die hele wet te onderhou. [4]  Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus; julle het van die genade verval. [5]  Want óns verwag deur die Gees uit die geloof die geregtigheid waarop ons hoop. [6]  Want in Christus Jesus het nòg die besnydenis nòg die onbesnedenheid enige krag, maar die geloof wat deur die liefde werk. [7]  Julle het goed geloop: wie het julle verhinder om die waarheid gehoorsaam te wees? [8]  Hierdie oortuiging kom nie van Hom wat julle roep nie.”

Ek weet dat ek nou weer op tone gaan trap… Maak nie saak hoe ‘n goeie mens jy is nie, as jy nie geloof het en daarmee saam naasteliefde nie is jy losgemaak van Christus! Onthou julle hoe Jesus gesê het dat hy die wynstok is en ons die lote en dat sonder Hom, ons niks is nie? Nou ja, sonder geloof en naasteliefde is jy niks; geskei van Jesus, maak nie saak hoe ‘n groot Christen jy is nie!

Ek weet hierdie is harde woorde en dit is ‘n pyniging vir my om dit te moet skryf, maar dit ontstel die Gees om te sien hoeveel daar is wat dink dat hulle met goeie werke die wegraping sal meemaak. Enige goeie werk wat jy doen sonder naasteliefde is nutteloos! Jy het ‘n luidende simbaal of ‘n klinkende metaal geword! Die wegraping is hier; reg voor die deur! Wil jy nou regmaak wat stukkend is of eers dan uitvind hoe verkeerd jy was? Besluit en besluit nou!

Moenie eers probeer om jouself te regverdig nie! God ken jou en Hy sien in daardie donker hoekie in waarin jy dink dat jy dinge vir Hom kan wegsteek! Jy kan nie meer wegsteek nie! Daar is nie meer tyd vir speletjies speel nie! Verstaan jy? Jou ewigheid is op die spel en jou kandelaar gaan van sy staander verwyder word as jy nie gehoor gee nie! As jy dit gebeur gaan jy die oordeel saam met die geveinsdes deurmaak en dis ‘n belofte!

Baie van julle het goed geloop tot nou toe. Wie het julle verhinder om die waarheid te gehoorsaam? Die een wat dit gedoen het, was nie deur die HERE gestuur nie, maar hy of sy sal die oordeel dra!

Julle is tot vryheid geroep en deur die geloof vry gemaak. Moenie hierdie vryheid gebruik as aanleiding tot die vleeslike nie, maar dien mekaar met liefde en wees lief vir jou naaste. Hou op met nuttelose stryery, want dit bring geen stigting nie. Wandel eerder in die Gees en jy sal die begeerlikhede van die vlees nooit volbring nie.

Kom ons bid: Jesus, ek vra dat U my die wysheid sal gee sodat as satan my versoek dat ek deur die strik wat hy vir my gestel het sal sien en sal kan vermy. Ek vra dat U my oortredinge sal vergewe en my sal herstel sodat ek weer my pad in wysheid kan loop soos voorheen. Ek bid vir wysheid, Jesus, die soort wysheid wat my op u alleen sal laat vertrou. Help my ook met begrip vir my naaste se tekortkominge sodat ek die lewe sal kan sien uit hulle oogpunt uit en hulle nie sal oordeel nie. AMEN!

(Visited 102 times, 1 visits today)
Tagged , , , .