Geregverdig by God

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Om in hierdie tyd te leef is geen grap nie en Jesus weet dit en dis waarom Hy vandag vir ons hierdie boodskap van aanmoediging gee.

Baie van julle kry swaar en die finansies knyp maar jy hoef nie bekommerd te wees nie, want onse HERE JESUS en Verlosser leef en Hy sorg vir ons. Jy gaan miskien nie oorvloed hê nie, maar jy gaan genoeg hê om van te leef. Wees tevrede met wat jy het, want binnekort gaan jy geen bekommernis ooit meer hoef te hê nie! Prys Sy Wonderlike Naam!

Kom ons kyk wat sê Paulus vir ons in Romeine 5:1-5.

[1]  Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus; [2]  deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan; en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. [3]  En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, [4]  en die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop; [5]  en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is.”

Roem daarin as jy verdruk word, want dis hoe jy weet dat jy nog op die regte pad is! Dis wanneer die verdrukkinge ophou, dat jy regtig bekommerd moet word, want dan beteken dit dat jy en satan in dieselfde rigting op pad is en dit mag nie so wees nie!

Onthou dat Jesus ons gedurig toets om te kyk of ons waardig is vir die geskenke wat Hy vir ons wil gee. Geskenke van Hoop, Liefde en Verdraagsaamheid teen oor ander. Jy kan nie sulke waardevolle geskenke sommer net uitdeel nie, want die persoon wat dit ontvang moet kan bewys dat hy of sy dit nie gaan misbruik nie en daarom moet ons eers getoets word. Wees daarom bly as die toetse kom, want soos Paulus met reg sê; dit verwek lydsaamheid, beproefdheid en hoop!

Dit maak jou meer geduldig, meer verstaanbaar teenoor ander en dit verwek hoop; hoop dat daar ‘n uitkoms gaan wees wat ons miskien nie nou sien nie. Hoop is die wortel van ons geloof in Jesus Christus! Prys Sy Naam!

Kom ons kyk wat sê Paulus verder in Romeine 5:9.

“ [9]  Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur Hom gered word van die toorn.”

Deur die bloed van die Lam het daar regverdiging gekom vir ons wat glo in Jesus Christus. Moenie dat satan vir jou vertel dat jy so sondig is en dat jy gaan agterbly in die wegraping nie, want dis ‘n leuen! Hy het daardie speletjie vir jare met my gespeel totdat ek begin leer het dat dit ‘n leuen is! As jy gered is deur die Bloed van die Lam, dan is jou oortredinge bedek en dink God nie meer daaraan nie. Al wat dan oor is om Heiligmaking na te streef na die beste van jou vermoë en jouself oor te gee aan die leiding van die Gees. As jy hierdie doen, dan is daar geen manier hoe jy ooit agtergelaat gaan word nie. Moenie dat satan vir jou stories vertel nie, want hy sal. Jaag hom weg, want hy is ‘n dief en ‘n leuenaar!

Ons is almal sondaars en ons almal verdien die ewige dood, maar Jesus het ons gered en omdat Hy bereid was om te sterf vir ons is ons nou geregverdig voor God deur die Bloed van die Lam. Is dit nie ongelooflik nie? Jou geloof gaan jou red!

Jesus gaan kom om die wat Syne is te kom haal en dit gaan binnekort gebeur. Jaag daardie leuenaar weg uit jou lewe uit, wat hy is ‘n dief en ‘n rower! Jesus het jou lief; meer as wat jy ooit sal besef. Glo dit met alles wat jy het en kyk hoe Jesus jou paaie vir jou gelyk maak!

Mag die HERE hierdie boodskap oorvloedig seën!

(Visited 215 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , .