Hoe weet ons of ons gereed is vir die wegraping?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Dis ‘n vraag wat seker deur menigte Christene gevra word op ‘n gereelde grondslag: Hoe weet ek of ek gereed is of hoe kan ek sorg dat ek gereed is?

God is baie hoog gesteld op vereistes en daarom is daar sekere vereistes waarin voldoen moet word om die wegraping te kan mee maak. Jesus sê in Johannes 15:7 die volgende: “As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry.” Sien julle die vereiste? Ons moet in die HERE bly….

Daar is vyf vereistes om gereed te kan wees om die wegraping te kan mee maak en ek gaan hulle hier order vir julle lys.

  1. Waak en Bid“Pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie.” (Markus 13:33)

Jy moet waak en op let sodat jy nie onverhoeds uitgevang word en die wegraping kom op ‘n tyd wat jy dit nie verwag het nie.

  1. Bid om waardig gevind te mag word“Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.” (Lukas 21:36)

Gebed is die sleutel tot van die grootste oorwinnings in Jesus Naam! Bid, bid en bid! Ek kan dit nie genoeg sê nie! As jy genoeg bid, dan sal jy in Jesus wees en Hy in jou! Prys Sy Wonderlike Naam!

  1. Verwag die koms van die Seun“so sal Christus ook, nadat Hy een maal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat Hom verwag tot saligheid.” (Hebreërs 9:28)

Verwag die koms van die Seun sodat dit nie skielik op jou afkom soos ‘n groot skrik nie. Deur die koms van die Seun te verwag gaan jy sorg dat jy aanhou bid en jy gaan sorg dat die hele tyd waak!

  1. Reinig jouself en volg ‘n Heilige leefwyse“Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring.” (2Korintiers 7:1)

Ek kan nie genoeg hieroor praat nie! Daar is sondes wat net die HERE ons kan vergewe, maar dan is daar ook dinge wat ons kan doen om te verhoed dat ons onsself besoedel. Vermy enige vorm van besoedeling wat daartoe sal lei dat jou bruilofskleed besoedel word. Hierdeur gaan jy aan die HERE bewys dat jy Hom lief het en gehoorsaam is net aan Hom.

  1. Wees ‘n oorwinnaar in Jesus“Hy wat oorwin, sal alles beërwe; en Ek sal vir hom ‘n God wees, en hy sal vir My ‘n seun wees.” (Openbaring 21:7)

Om ‘n oorwinnaar te wees moet jy oorwinning hê oor die begeerlikhede van die wêreld, die vlees en satan. Onder geen omstandighede moet ons dink of selfs gelykvormig word aan hierdie wêreld nie. (Romeine 12:2) Die wêreld sê dat jy nie hoef te trou nie, maar slegs saam hoef te bly. Die wêreld sê ook dat jy ‘n ongebore baba kan aborteer as jy dit nie meer wil hê nie. As Christene mag ons nie so dink nie, maar moet ons dink soos God wil hê ons moet dink.

Hierdie vereistes sal sorg dat u gereed is om die wegraping mee te kan maak.

Jesus sê in Mattheus 24:43-44 [43]  Maar weet dit: as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. [44]  Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie.”

Die HERE openbaar aan Sy Kinders wanneer die tyd naby is en ek kan julle verseker, dis uiters naby! Sorg daarom dat jy aan die vereistes voldoen!

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 292 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , .