Hoe werk die praat in tale?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek weet dat daar gereeld nuwelinge in die kudde van Jesus bykom en dat hierdie jong lammertjies wonder oor die dinge wat ons ouer skape as van self sprekend aanvaar. Daarom gaan ek die praat in tale vandag met julle doen.

Almal van ons wat die eerste keer iemand in tale hoor praat, is totaal oorbluf. Kom ons wees eerlik. Skielik praat iemand ‘n taal wat jy nie ken nie! Wow! Wat gaan hier aan?

Ons lees die eerste keer in die Bybel van die praat in tale in Handelinge 2 waar die dissipels na Jesus se Hemelvaart in die bo-vertrek saam was. Die Bybel sê vir ons dat daar ‘n geluid soos ‘n geweldige rukwind uit die hemel gekom het. Daarna het iets soos vuur tonge verdeel en op elkeen van die dissipels gaan sit en hulle het in verskillende tale begin praat.

Vandag weet ons dat die praat in tale ‘n Gawe van die Heilige Gees is, want Paulus verduidelik dit so aan ons in 1 Korintiërs 12:10 “…aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale.” Let wel dat daar nege Gawes van die Heilige Gees naamlik: Wysheid, Kennis, Geloof, Gesondmaking, Werking van Kragte, Profesieë, Geeste Onderskei, Praat in Tale, Uitlê van Tale, maar ek gaan net die laaste twee van hierdie gawes met julle behandel.

Nou hoor ons hierdie persoon in tale praat, nou wat nou? Wat beteken dit? In 1 Korintiërs 14:2 sê Paulus vir ons: “Want hy wat in ‘n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God; want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede.” Paulus gaan ook voort en sê dat as mense net in tale spreek en daar is geen uitleg nie, dan beteken dit vir die gemeente niks, want dit het geen stigting nie. Hy gebruik homself as voorbeeld deur te sê dat as hy net in tale gespreek het, hy vir iemand van enige doel sou wees nie, want niemand sou hom kon verstaan nie! Dis waarom dit so belangrik is, dat daar ‘n uitleg moet wees en hierdie uitleg word gewoonlik gedoen deur dieselfde persoon wat die taal gepreek het of deur iemand anders in dieselfde kerk.

Soms gebeur dit dat daar geen uitleg is nie. Daaroor sê Paulus vir ons in 1 Korintiërs 14:28 die volgende: “Maar as daar geen uitlêer is nie, laat hy in die gemeente swyg, en laat hy met homself en met God spreek.” Met ander woorde, as daar geen uitleg is nie, dan was die gesprek tussen die spreker en God en nie vir die gemeente bedoel nie.

Waarom is die praat in tale dan nodig as niemand dat verstaan nie? Soos gewoonlik het die HERE ‘n doel met alles wat Hy doen, selfs al sien ons dit nie altyd nie! In 1 Korintiërs 14:22 sê Paulus dat die spreek van tale ‘n teken vir die gelowiges is sodat hulle moet glo dat die HERE deur die Heilige Gees teenwoordig is.

Kan ek ook hierdie gawe ontvang? Natuurlik kan jy! Die Bybel sê vir ons op verskillende plekke dat ons sal ontvang as ons vra! Kyk maar na die volgende verse as bewys hiervan! “Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry.” (Markus 11:24) “As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry.” (Johannes 15:7) “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo—die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan.” (Johannes 14:12) Ons moet dus net vra en glo, liewe leser!

Ons moet egter ook nie verwaand wees nie! Die Gawes van die Gees is gereedskap stukke wat die HERE aan Sy Kinders uitdeel om hulle werk te kan doen; nie iets om mee te spog oor hoe ‘n groot Kind van die HERE jy is nie! Volgens 1 Korintiërs 12:7 deel die Heilige Gees die Gawes uit met die oog op wat nuttig is. God gaan baie beslis nie vir jou ‘n tang gee as Hy wil hê jy moet ‘n spyker gaan inslaan nie! Jy kan dus vra, maar op die ou end gaan die HERE besluit of die Gawe wat jy voor vra vir jou van enige nut gaan wees. (1 Korintiërs 12:11)

As jy dus nie ‘n Gawe het nie, moet dus nie teleurgesteld wees nie. Om een van die Gawes te hê of nie te hê nie maak nie van jou ‘n beter of ‘n swakker Christen nie. Nederigheid en Naaste Liefde is vir die HERE baie meer belangriker, want al kan ons die tale van mense en engele spreek, maar ons het nie die liefde nie, dan het ons luidende metale en klinkende simbale geword! (1 Korintiërs 13:1)

Prys die Naam van Jesus! Amen!

(Visited 1 779 times, 1 visits today)