Is Christenskap harde werk?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Hoeveel van julle het al gehoor dat Christenskap is harde werk is? Dink julle dat hierdie stelling reg is?

Hierdie beginsel om te presteer en die beste in alles te wil wees word van kindsbeen af in ons ingedwing, want op skool moes ons presteer, na skool op universiteit moet ons presteer en selfs in ons beroepe moet ons presteer om iewers te kom. Dis dus net natuurlik dat ons in ons geloofslewe ook wil presteer en vir ander wil wys dat ons die beter Christen is en dis net hier waar satan die oop deur sien…

Stap ʼn bietjie deur Christen boekwinkel en kyk hoeveel boeke op die rak is oor hoe om ʼn beter Christen te wees en jy gaan verbaas wees wat se multimiljoen rand instelling dit is. Die rede hiervoor is omdat ons almal graag regverdig wil wees voor die Here en dis hier waar die probleem inkom, naamlik selfregverdiging.

Niemand van ons kan ons regverdig voor die HERE nie, want ons is almal sondaars en ons almal verdien die ewige dood in die hel; almal van ons en dit sluit myself in! Daar is meer dae as wat ek kan tel wat ek die regte ding wil doen, maar dan staan die kwade my by! Ons is almal mense en swakkelinge in die Gees. Sonder Jesus is ons niks! Sonder ons anker in Jesus die wynstok, is ons stof wat deur die wind weggeblaas word.

In Lukas 18:10-14 vertel Jesus die volgende getuienis: [10]  Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid, die een ‘n Fariseër en die ander ‘n tollenaar. [11]  En die Fariseër het gaan staan en by homself so gebid: o God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie—rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. [12]  Ek vas twee keer in die week, ek gee tiendes van alles wat ek verkry. [13]  En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: o God, wees my, sondaar, genadig! [14]  Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan eerder as die eerste een; want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word.”

Dis in Efesiërs 2:8-9 wat Paulus skryf: “Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.” Prys die Naam van Jesus!

Niemand van ons is beter as die ander een nie. Ons is almal sondaars en ons almal verdien die ewige dood in die hel! Al waarop enige iemand van ons kan roem is die genade van God wat onbeskryflik groot is!

Kom ons kyk nou weer na die vraag of Christenskap harde werk is. In Johannes 19:30, tydens Jesus se kruisiging, lees ons die volgende:  “En toe Jesus die asyn geneem het, sê Hy: Dit is volbring! En Hy het sy hoof gebuig en die gees gegee.” Wat is dit wat volbring is? Alles wat nodig is vir ons om verlos te word is volbring. Dit beteken dat al die harde werk gedoen is. Daar is letterlik niks meer wat ons kan doen om meer of beter gered te wees as wat jy klaar is nie! Jy is klaar perfek in die oë van die HERE; niks meer is nodig nie!

Maar daar moet tog iets wees wat ons almal kan doen en dit is om die Wet van Christus te onder hou soos dit in  Mattheus 22:37 – 39 opgeteken is: [37] Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. [38] Dit is die eerste en groot gebod. [39] En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.”

Jesus leer ons dat as ons Hom liefhet, dan sal ons sy gebooie onderhou. Is u lief vir Jesus? Onderhou dan Sy gebooie en moenie probeer om u eie saligheid te probeer koop nie, want jy kan nie!

Mag die Here hierdie boodskap seën!

(Visited 212 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , .