Is ek ‘n ware Kind van God?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Hierdie gaan ‘n harde boodskap wees vir sommige om te hoor, maar dit is ‘n boodskap wat gebring moet word.

As ek nou in ‘n saal voor mense gestaan het en ek sou vra wie van julle is geredde Kinders van God is, dan is ek seker dat baie hulle hande sou opsteek! Ons almal hou daarvan om te dink dat ons guns by Jesus het, maar die probleem is dat baie wat gered is, afgedwaal het en dit nie besef nie.

In Lukas 13:23-27 lees ons die volgende:  [23]  Toe sê iemand vir Hom: Here, is die wat gered word, min? En Hy antwoord hulle: [24]  Stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie, sê Ek vir julle, sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie. [25]  Wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het, en julle begin buitekant te staan en aan die deur te klop en te sê: Here, Here, maak vir ons oop—sal Hy antwoord en vir julle sê: Ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. [26]  Dan sal julle begin sê: Ons het in u teenwoordigheid geëet en gedrink, en U het op ons strate geleer. [27]  En Hy sal sê: Ek sê vir julle, Ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Gaan weg van My, al julle werkers van die ongeregtigheid!”

Jesus verwys hier nie hier na wêreldlinge nie, want Hy praat van spesifieke mense. Let op: “Ons het in u teenwoordigheid geëet en gedrink, en U het op ons strate geleer.” Hierdie is mense wat die HERE geken het en Sy Woord aan ander geleer het! Ons praat dus van geredde Kinders van die HERE en van Leraars van die Woord!

In Mattheus 7:22-23 word hierdie waarskuwing versterk wanneer Jesus aan sy dissipels sê: “Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!”

Ek vra nou weer: Wie van julle is ware Kinders van God? Ek is seker dat die hande wat sal opgaan nou baie minder sal wees soos twyfel begin intree… Julle sien, om ‘n ware Kind van God te wees is geen maklike taak nie. Die pad wat jy gaan loop gaan ‘n baie nou een wees en jy gaan dit geensins maklik vind nie. Nêrens in die hele Bybel belowe Jesus vir ons as Sy Kinders ‘n gemaklike lewe van weelde en oorvloed nie, maar wat Hy telkemale belowe is dat die beloning vir die wat uithou ons wildste drome gaan oortref!

Kom ons doen ‘n eenvoudige toets:

  1. Hoe voel u as u sondig? Voel u diep ongelukkig daaroor of skud u die skuldgevoel van u af met die wete dat die HERE sal verstaan?
  2. Het u ‘n begeerte om Bybel te lees of is dit maar net nog ‘n boek wat die huis vuil mors en stof opgaar?
  3. Wanneer laas het u gebid en met die HERE gepraat of is daar net nie tyd in die dag daarvoor nie?
  4. Voel u opgewonde daaroor om saam met die Kinders van die HERE te vergader of is dit maar net iets wat ‘n mens so vinnig as moontlik uit die weg moet kry sodat daar aangegaan kan word met iets baie belangriker?
  5. Het u ‘n begeerte om vir die Here te werk of is dit iets wat ‘n mens maar liewer vir iemand anders moet los?
  6. Het u lewe baie verander nadat u gered was? Het u byvoorbeeld weggedraai het van die sondes waarvoor ek voorheen so lief was of doen u dit nog steeds in die geheim sodat niemand daarvan moet weet nie?

U sal nou seker wonder waarom al hierdie vrae? In 2 Korintiërs 5:17 sê Paulus: “Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.” Iemand wat werklik ‘n Kind van die HERE is, het sy hart vir die Here gegee en hy is daardeur ‘n nuwe skepsel. So iemand moet verander. Om dieselfde ou mense te bly is absoluut onmoontlik!

As u lewe nie verander het nadat jy “jou hart vir die HERE gegee het” nie, is die kanse goed dat jy in werklikheid glad nie gered is nie. Miskien het u net teruggeval omdat satan vir u verstel het dat “Here mos sal verstaan omdat Hy self ook ‘n mens was”.

Ek gaan u vra om nog ‘n toets te doen:

  1. Jok jy van tyd tot tyd vir mense? Ek bedoel nou daardie vinnige nood leuentjie.
  2. Het jy al ooit iets gesteel (selfs iets kleins)?
  3. Het jy al ooit God se Naam ydellik gebruik (“Jesus” of “God” as ‘n komma of punt of vloekwoord in ‘n sin?).
  4. Het jy al ooit egbreuk gepleeg? Het jy al met wellus na ‘n vrou of man gekyk (selfs dalk in ‘n kaal tydskrif, ‘n foto of ‘n blou film, of op die strand) en gewens dat hy of sy joune kan wees?

As jy al gelieg het, is jy ‘n leuenaar voor God.

As jy gesteel het (selfs iets klein soos ‘n vel papier van die werk), is jy ‘n dief voor God.

As jy sy Naam ydellik gebruik, is jy ‘n lasteraar voor God.

As jy met wellus na ‘n man of vrou gekyk het, is ‘n egbreker voor God. Jesus sê in Mattheus 5:28 “Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ‘n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het.”

Begin julle nou verstaan? God kyk na ons harte. Ons kan dinge vir die mense wegsteek, maar vir God kan jy niks wegsteek nie, want Hy sien alles! Miskien is u gered, maar het u die pad so ‘n bietjie byster geraak of doen u dinge wat die Here nie meer behaag nie. Dit gebeur met almal van ons op een of ander stadium van ons lewens. Maak dan reg liewe leser en moet nie uitstel nie.

Ek het verskeie getuienisse van mense gelees wat visioene gesien het hoe die wegraping afspeel. Vir almal van hulle was die belewenis uiters ontstellend. Een vrou het vier geredde Christene in ‘n motor sien ry. Net een is gevat, terwyl die ander drie agtergebly het. In ‘n ander visioen het ‘n man gesien hoe baie Christene in ‘n kerk in hardloop, op die grond voor die kansel neerval en God smeek om hulle ook te vat.

Nou vra ek weer: IS U ‘N WARE KIND VAN GOD? Doen u dinge wat die Here behaag in u lewe? Is u vervul met die Heilige Gees? Want God gaan kom om ‘n Gees Vervulde Bruid te kom haal!

In Mattheus 25 lees ons die gelykenis van die tien maagde: [1]  Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos tien maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. [2]  En vyf van hulle was verstandig en vyf dwaas. [3]  En toe die wat dwaas was, hul lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie.”

Beide groepe het gewag op die koms van die Bruidegom, maar net een groep was gereed en waardig vir hierdie ontmoeting. Dié wat wys was het ekstra olie saam met hulle geneem. Die olie dui op die tweede genade werk van die vervulling van die Heilige Gees. Daar is baie opdragte in die Nuwe Testament dat Christene met die Heilige Gees vervul moet word (Handelinge 6:3; Efesiërs 5:18). Nie almal voldoen egter aan hierdie opdragte nie, en daardeur tree hulle dwaas op. Paulus noem sulke persone in 1 Korintiërs 3:1-3 vleeslike Christene. Hulle wandel nie deur die Gees nie en doen dus nie werke wat die Here behaag nie.

Paulus sê vir die Galasiërs: “Maar ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie; want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.” (Galasiërs 5:16-17). Die vlees moet gekruisig word (Lukas 9:23; Galasiërs 6:14) en ons moet met die Gees vervul word sodat Hy ons lewens kan beheer en lei.

Ek weet nie wie van julle opgelet het hoe die boodskappe van die afgelope weke inmekaar ingevloei het nie. Elke boodskap getuig van twee dinge. Eerstens ‘n Vader se liefde vir Sy Kinders wat vir ons te groot is om te verstaan. ‘n Liefde wat nie wil hê dat een van Sy Kinders verlore moet gaan of God se toorn oor hierdie wêreld moet beleef nie. Tweedens ‘n keuse wat uitsluitlik by jou berus om te maak. Jy moet kies om gehoor te gee aan die waarskuwing en jou pad met die HERE reguit te maak. God wil nie hê dat jy moet agterbly en die hel van die verdrukking moet beleef nie, maar net jy kan daardie keuse maak. Niemand anders kan nie.

Ons tyd op hierdie aarde is baie min. Ek weet, want die HERE wys dit vir my. Ek weet nie wanneer die tyd om gaan wees of hoeveel tyd ons presies het nie, maar ek kan julle verseker dat dit baie min is! Moenie meer tyd mors nie. Kry u lewe in orde en doen dit nou! Vra die Gees van die HERE om aan jou te openbaar wat verkeerd is en waarvan die HERE nie hou nie. Dit wat heel eerste in jou gedagtes opkom, dit is wat verkeerd is. Maak dit reg! Vra dan vir Jesus om aan jou te werk sodat jy gereed sal wees. Ek het en ek kan die verandering wat dit gemaak het sien!

Mag die Here hierdie boodskap en vir julle wat dit lees seën! Prys Sy Wonderlike Naam!

(Visited 995 times, 1 visits today)
Tagged , , , , .