Jesus kom gou!

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Iemand het op geleentheid die getuienis van ‘n 90 jarige dame van die Valderes streek in Noorweë gekry.

Sy het in 1968 ‘n visioen gesien het hoe die wêreld gaan lyk net voor die koms van Jesus. Baie van julle gaan te jonk wees om te onthou, maar in 1968 was die Koue Oorlog op sy ergste. Net om te verduidelik, die Koue Oorlog het plaasgevind tussen 1945 en 1991 en dit wat ‘n tydperk van politieke en militêre spanning tussen die twee groot wêreld moondhede van Amerika en die Rusland. Daar was letterlik ‘n resies tussen hierdie twee lande om soveel as moontlik kern wapens te vervaardig. Daar was op ‘n stadium genoeg kern wapens tussen hierdie twee lande om die aarde drie keer oor te vernietig! Al wat hulle gekeer het om die kern wapens te gebruik was dat daar geen oorwinnaar sou wees nie. Daar was glad ‘n term daarvoor met die afkorting van M.A.D. wat beteken Mutually Assured Destruction. Beide lande sou hulleself asook die res van die wêreld totaal vernietig het as een van hulle die sneller sou trek.

Die persoon wat die getuienis neergeskryf het was ‘n Dr Emanuel Minos. Hy was ‘n Noorweër van Griekse afkoms;  gebore in 1925. In 1968 het Dr Minos ‘n reeks dienste in die Valderes streek, waar die vrou gewoon het gelewer. Sy het hom laat roep en aan hom haar getuienis vertel en hy het die getuienis neergeskryf. Die getuienis het egter so buitensporig en ongelooflik geklink, dat Dr Minos dit vir etlike jare gebêre het sonder om dat aan iemand bekend te maak.

In die visioen het die vrou gebeure sien afspeel soos ‘n mens met jou eie oë sou sien. Volgens die visioen gaan Jesus kom net voor die grootste rampspoed ooit die wêreld gaan tref in die vorm van die Derde Wêreld Oorlog. Dit gaan as ‘n totale verassing kom en die wêreld gaan glad nie daarop voorbereid wees nie. Net soos Jesus voorspel het; soos ‘n dief in die nag en op ‘n tyd wat niemand dit verwag nie!

Volgens die getuienis gaan daar ‘n vrede tussen die super moondhede wees soos daar nog nooit was nie. Dit gaan ook ‘n lang vrede wees. (Let daarop dat daar al vir die afgelope paar dekades al vrede heers tussen die super moondhede.) Daar sal ontwapening wees in baie lande wat sal beteken dat daar geen voorbereiding sal wees vir wat gaan kom nie. (Suid Afrika is ‘n klassieke voorbeeld hiervan. Ons vloot, lugmag en weermag van vandag is ‘n skaduwee van sy vorige self. Almal van julle wat in die 1970’s groot geword, het sal weet hoe groot en sterk ons land se verdediging was.) Baie Europese lande is ook sodanig ontwapen. Hulle het nie behoorlike weermagte nie en militêre opleiding is nie meer verpligtend nie. Hierdie lande gaan totaal onvoorbereid wees op wat gaan kom. Die Derde Wêreld Oorlog gaan begin op ‘n manier wat niemand ooit sou kon voorspel nie.

Daar gaan ‘n soort van ‘n traak-my-nieagtig oor baie Christene kom. Christene gaan nie meer in ons kerke wil hoor van sonde, die vergifnis van sonde en hoe om mekaar se oortredinge te vergewe nie. (Klink dit nie bekend nie?) In die plek daarvan gaan daar ‘n soort van ‘n verdraagsame Christen  opstaan en die algemene siening gaan wees dat niks werking reg of verkeerd is nie. Egskeiding, Egbreek, Aborsie en homoseksualiteit gaan nie meer gesien word as verkeerd nie, want die Here sal mos verstaan. (Is dit nie klaar besig om te gebeur nie?)

Vir baie Christene gaan dit belangriker wees om suksesvol en materieel welaf te wees en ‘n naam vir jouself te maak as wat dit is om jou Christenskap uit te leef. Hierdie is dinge wat Jesus ons as Christene nooit belowe het nie. God is nie daarteen as jy ryk, suksesvol of self gewild is nie. Beide Job en Salomo was ryk mense. Lukas, een van Jesus se dissipels, was ‘n mediese dokter; ‘n geleerde en vername man wat moontlik ook ryk was. Die een ding wat hierdie mense in gemeen het, is dat hulle nooit teruggestaan het om Jesus te volg nie. God was altyd nommer een in hulle lewens bo enige iets anders.

Kerke sal begin leegloop, maar in plaas daarvan preke oor hoe om jou kruis op te neem en Jesus te volg sal die kerke hulle wend na vermaak, kuns en kultuur in ‘n poging om mense terug te lok. Hierdie veldtogte sal merkbaar toeneem hoe nader ons aan die einde kom. (Is dit ook nie wat besig is om te gebeur nie?)

Die huwelik tussen man en vrou sal nie meer die betekenis hê wat dit voorheen gehad het nie. Paartjies sal voor die huwelik saam woon soos getroudes. Seks en kinders voor die huwelik sal nie meer veroordeel word of ‘n skande wees nie. Ontrouheid sal in baie huwelike voorkom en dit sal aanvaar word as normaal. Die term daarvoor is sogenaamde “oop” huwelike waar paartjies na hulle trou aan mekaar gesweer het nog steeds uitgaan en verhoudings met die teenoorgestelde geslag aangaan asof hulle nie getroud is nie. Sonde teen die natuur (homoseksualiteit en lesbianisme) sal toeneem en dit sal uit alle oorde geregverdig word! (Sien Romeine 1:26-27.)

Op TV en ook in rekenaar speletjies sal ons dinge sien soos nog nooit voorheen nie: intense geweld en moord sal aan die order van die dag wees. Ons kinders sal geleer word dat dit die manier is hoe “normale” mense optree en dat dit reg is. Ons strate sal nie meer veilig wees nie. Hierdie geweld sal gebruik word as vermaak op verskeie terreine. Seks en die mees intieme van dinge wat tussen man en vrou binne in die huwelik plaasvind sal op die skerm vertoon word! Alles wat ons voorheen as heilig beskou het sal afgebreek word. (Hierdie vind reeds plaas! Rekenaar en TV speletjies bevat van die mees intense geweld denkbaar en ons kinders word daaraan bloot gestel!)

Mense van arm lande sal na Europa stroom. Daar sal baie immigrante wees en die inboorlinge van daardie lande sal hulle haat en hulle sleg behandel. In baie lande sal die immigrante behandel word soos die Jode behandel was voor die Tweede Wêreld Oorlog. Dan sal die mens se onmenslikheid teenoor ‘n ander finaal ontbloot wees. (Ook hierdie het reeds gebeur!)

In 1968 toe hierdie visioen uitgegaan het, was hierdie dinge wat hierbo genoem word taboe. Kinders was nog kinders en moes beskerm word en daar was wette in plek wat gesorg het daarvoor. Bloed en geweld op TV of die silwer skerm was ontoelaatbaar. Almal het kerk toe gegaan. Huwelike het gewerk! Egskeiding was iets vreemd en as dit gebeur het, was dit ‘n skande en is daar nooit oor gepraat nie! Daar was iets soos reg en verkeerd en as jy verkeerd gedoen het, dan het jy betaal vir jou foute! Vir julle wat oud genoeg is sal hierdie baie goed kan onthou!

Hoeveel van die dinge wat u hierbo lees het al waar geword? Alles daarvan? Hoeveel tyd dink u het ons oor? Markus 1:15 sê “Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom; bekeer julle en glo die evangelie.”

Die Derde Wêreld Oorlog gaan begin op ‘n manier wat niemand kon voorspel nie en uit ‘n oord waaruit niemand kon voorspel nie. Dan gaan Jesus kom. Al die ander oorloë wat in die wêreld plaasgevind het voor die een gaan kinderspeletjies wees in vergelyking met die een. Dit gaan ook nie baie lank aanhou nie, maar dit gaan eindig met ‘n kern ontploffing. Die lug gaan so besoedel wees deur radioaktiewe stof dat niemand behoorlik sal kan asemhaal nie. Hierdie stofwolk gaan om die wêreld trek en die ryk lande insluitende Amerika, Australië en Japan lam lê. Die water en die grond in hierdie lande gaan besoedel word. Niks meer sal in die grond geplant kan word of water gegee kan word nie. Slegs ‘n oorblyfsel van hierdie lande se bevolking gaan oorleef en hulle gaan almal vlug na die sogenaamde arm lande van ouds. Hierdie sogenaamde “arm” lande gaan hierdie vlugtelinge op dieselfde manier behandel as wat hulle die vlugtelinge na hulle eie lande behandel het.

Liewe leser, die Bybel sê ook vir ons dat ons nie bekommerd moet wees as ons hierdie dinge sien of hoor nie, want dit moet gebeur. (Mattheus 24:6) Verder beklemtoon die Bybel dat ons wat gered is nie bestem is vir God se oordeel nie (1 Tessalonisense 1:10), maar wee die wat die wil van die vader nie doen nie en nie leef volgens die wil van God nie.

Die Here is besig om ‘n skeiding tussen mense te maak. Hy is besig om die skape van die bokke te skei. Baie van julle sal vriende verloor het in die afgelope tyd, maar ook ander vriende bygekry het. Die Here is verder besig om die wat waardig is gereed te maak. Soos ek al baie voorheen gesê het, gaan die Here kom vir ‘n Gees vervulde bruid wat gereed gaan wees vir Hom.

Ek weet nie wie van julle opgelet het hoe die boodskappe wat ek die afgelope tyd vir julle gebring het inmekaar vloei nie. Elke oggend hou ek oggend godsdiens en die verse wat die HERE my uit die Bybel gee om te lees vloei net so inmekaar in! Alles dui op ‘n spoedige vertrek van hierdie aarde af!

Ek gaan eindig dat ons gereed moet wees, want ons weet nie wanneer die einde gaan kom nie. Alles dui daarop dat dit baie gou gaan wees.

Mag die Here hierdie boodskap seën!

(Visited 614 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , .