Vergifnis groter as die grootste berg!

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Die een ding van Jesus wat my elke slag sprakeloos laat, is Sy gesindheid om ons oortredings te vergewe ongeag wat jy verkeerd gedoen het. Prys die Naam van Jesus!

Ek gaan nou ‘n baie dom vraag vra: Wie van julle het al ooit teen die HERE oortree? Ek gaan nie vra vir hande nie, want ons almal het al oortree teen die HERE! Wat gebeur as ons oortree het? Ons skop en verwyt onsself en dan wonder ons of die HERE ons sal vergewe.

Ek het vanoggend met daardie probleem gesit en toe slaan ek my Bybel oop sodat dit op enige plek kan oopval… Dis toe dat Jesus my aan die hand vat en my deur die Bybel begin vat. Elke slag as ek die Bybel oopmaak, dan is dit ‘n ander vers van vergifnis en ‘n liefde groter as die grootste berg vir ons!

Ek gaan vir julle deur die verse vat en daarna gaan ek aan julle verduidelik.

Johannes 11:25-26 [25]  Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe; [26]  en elkeen wat lewe en in My glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit?”

Romeine 5:12-16 [12]  Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het [13]  want vóór die wet was daar al sonde in die wêreld; maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. [14]  Tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat ‘n voorbeeld is van Hom wat sou kom. [15]  Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie; want as deur die misdaad van die één baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. [16]  En nie soos deur één wat gesondig het, is die gawe nie; want die oordeel was uit één tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak.”

Mattheus 16:24-26 [24]  Toe sê Jesus vir sy dissipels: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg. [25]  Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind. [26]  Want wat baat dit ‘n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal ‘n mens gee as losprys vir sy siel?”

In Johannes 11:25-26 sê Jesus dat ons net moet glo! Vir enige oortreding wat jy mag begaan, is geloof dat jy vergewe sal word die sleutel tot oorwinning! Onthou, Jesus vra nie wat jy gedoen het nie; Hy sê dat jy net moet GLO! Glo dat hy vergewe sal word; Glo in Hom! En moenie na satan en sy beskuldigings oor hoe swak jy is en dat jy van beter moes geweet het luister nie. Dis leuens daardie wat ontwerp is om jou in gevangenisskap te hou sodat jy nie bevryding kan kry nie.

In Romeine 5:12-16 verduidelik Paulus vir ons hoe die Genade van God werk. Die genade van Jesus om sonde te kan vergewe is groter as wat ons ooit sal kan verstaan. Dis so oorvloedig dat daar genade vir ontelbaar baie is, ongeag wat jy gedoen het. Glo dat jy werklik vergewe is ongeag wat jy gedoen het of hoe baie jy dit al gedoen het. Dit kan satan nie van jou wegvat nie!

Soos Paulus verduidelik; het die dood deur die oortreding van een mens, Adam, in hierdie wêreld ingekom. As gevolg van daardie een stap van ongehoorsaamheid, sal ons almal eendag sterwe, maar die genade van Jesus is baie groter as dit, want Hy kan vir baie misdade vryspraak gee deur geloof! Verstaan julle nou waarom die eerste vers wat ek gekry het GELOOF was?

In Mattheus 16:24-26 verduidelik Jesus vir ons die kruis wat ons almal vir Hom dra. Die oortredings wat ons begaan is deel van daardie kruis wat jy vir Jesus dra! Daardie kruis sit ongemaklik, hy skaaf seer en dis glad nie lekker om dit te dra nie, maar nou kom ons weer terug na die eerste gedeelte: Jy MOET NET GLO! Glo dat God ‘n doel het daarmee, selfs al verstaan ons dit nie.

Moenie na satan luister nie! Hy sal vir jou allerhande stories vertel van hoe kwaad die HERE vir jou is en dat jy nooit vergewe sal word nie. Alles leuens! Daar het ek nou vir julle op drie plekke dit gewys: glo, glo, glo! Glo dat die HERE alle oortredings sal vergewe. Glo dat maak nie saak wat jy doen nie, Jesus sal NOOIT ophou om jou lief te hê nie! Glo, glo en glo! Deur jou geloof sal jy gered word!

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 229 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , .