Jesus gaan kom!

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Jesus weet dat baie van julle wonder of Hy nog gaan kom of nie. Oral hoor mens dinge wat die teendeel probeer bewys, maar vandag het Jesus vir julle die bevestiging in Johannes 12!

Johannes 12:12-19 handel oor Jesus se intog in Jerusalem. Ons almal ken die verhaal, daarom gaan ek dit nie hier herhaal nie, behalwe vir ‘n paar kern verse.

Die verhaal begin waar die skare gehoor het dat Jesus op pad is en gereed gemaak het deur Palm takke te neem en Hom tegemoet te gaan. Ek vind hierdie gedeelte baie interessant, want dis presies wat ons nou besig is om te doen; ons gereed te maak vir die Koning wat kom! Die laaste snoei werk word aan ons lewens gedoen om ons klere so skoon te kry was wat nodig is! Prys die Naam van Jesus!

Net soos in daardie tyd verstaan mense nie ons beheptheid met die koms van Jesus vir Sy Bruid nie. Jesus se eie dissipels het dit ook nie verstaan nie, maar agterna het hulle dit verstaan toe hulle gesien het dat alles wat Jesus gedoen het lank voor die tyd geprofeteer was!

Die volgende vers word vir ons gegee as bewys dat dit wat geprofeteer was, waar geword het: “ Moenie vrees nie, dogter van Sion! Kyk, jou Koning kom en Hy sit op die vul van ‘n esel.” (Johannes 12:15). Die naaste vers aan hierdie een is opgeteken in Jesaja 52:11 “Kyk, die HERE laat dit hoor tot by die einde van die aarde: Sê aan die dogter van Sion: Kyk, jou heil kom; kyk, sy loon is by Hom en sy beloning is voor sy aangesig.” Ek vind hierdie laaste vers treffend, veral die gedeelte wat sê dat sy loon by Hom is! Die loon waarna verwys word is die loon wat ons gaan ontvang vir die werk wat ons op aarde vir Jesus gedoen het en dit word ook elders verkondig.

In vers 16 sien ons hoe Jesus se dissipels eers nie verstaan het wat besig was om te gebeur nie, maar dat dit later aan hulle duidelik geword het. Ek vind hierdie gedeelte net so treffend, want na die wegraping gaan baie nie weet wat dit is wat gebeur het nie, maar hulle gaan dit later verstaan.

Soos gewoonlik bêre ek die mees treffendste vers vir laaste en dis is vers 19 wat wys op die kommentaar van die Fariseërs! “En die Fariseërs het vir mekaar gesê: Sien julle dat julle niks vorder nie? Kyk, die hele wêreld loop agter Hom aan.” (Johannes 12:19) Ek wonder hoeveel keer satan se demone daardie woorde gesê het, want maak nie saak wat hulle doen of sê nie, ons bly agter Jesus aanloop! Prys Sy Naam!

Paulus skryf in sy send briewe dat ons mekaar moet bemoedig en vandag wil ek presies dit doen, julle bemoedig om aan te hou! Die hoop op ons verlossing gaan kom, net soos daar voorspel is sal gebeur. Ja, daar is baie spotters. Hulle sal eers agterna verstaan wat dit is wat gebeur het, so laat hulle maar spot. Hulle het vir Noag ook gespot, maar toe die eerste reën druppels begin val, toe het niemand meer gelag nie! So sal dit weer wees…

Ek gaan afsluit met een van die mooiste gedeeltes in die Bybel van versekering en versterking vir hierdie tyd waarin ons is.

“Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het ‘n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee.”  (Lukas 12:32)

Mag Jesus hierdie boodskap aan julle harte seën!

(Visited 83 times, 1 visits today)
Tagged , , , , .