Jesus is kwaad…

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Jesus is kwaad vir hierdie wêreld; woedend en al hierdie onskuldige bloed wat vergiet word roep uit na die Troon van God…

Ek hoef nie vir julle te sê wat in die wêreld aan die gang is nie, want ons almal weet dit. Die mens het voorwaar geword soos daar in 2 Timoteus 3 daarvan geskryf word: liefhebbers van hulleself wees, geldgierig, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, en nog baie meer. Bybelse profesie voor ons oë vervul!

Jesus is besig om sy grimmigheid oor hierdie wêreld uit te stort en ons wat Kinders van die HERE is, sien dit in die groot aantal natuurrampe wat hierdie wêreld tref. Ons sien dit ook in die ekonomie van die wêreld wat net nie wil uitwerk nie. Ons sien hoe die rykes al hoe ryker word en die armes al hoe armer…Maar nou kom die lekker deel en dit staan vir ons opgeteken in Romeine 5:9 en in Romeine 8:1 en daar word vir ons gesê dat die oordeel ons nie toekom nie! Ons is dus gevrywaar van enige oordeel wat die HERE oor hierdie aarde mag uitspreek solank ons glo! Prys die Wonderlike Naam van Jesus!

Jesus sê vir ons in Jesaja 41:10 die volgende: “Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.”

Jy hoef dus geensins bevrees te wees vir enige iets nie! Hou vas aan Jesus se versekering in Mattheus 10:29-31 [29]  Word twee mossies nie vir ‘n stuiwer verkoop nie? En nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. [30]  En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel. [31]  Wees dan nie bevrees nie: julle is meer werd as baie mossies.”

Ons is vir Jesus ontsaglik meer werd as enige iets anders en daarom sal niks met jou gebeur nie! Jy, as Kind van die Lewende God, geniet bonatuurlike beskerming solank jy binne die Wil van die Vader leef!

Let nou mooi op, liewe lesers, want Jesus sê nie dat ons in hierdie tyd oorvoed sal hê of ‘n gemaklike lewe nie. Hy sê wel dat Hy ons sal ondersteun en dat ons genoeg sal hê om van te lewe; nie oorvloed nie. Wees dus tevrede met wat jy het en moenie murmureer nie. Ek kan julle verseker dat daar ryk mense is wat alles wat hulle in die lewe besit sal gee vir die vrede wat jy nou ervaar en vir daardie versekering dat niks met jou sal gebeur nie! Is Jesus nie wonderlik nie!

Ek gaan afsluit met Jesaja se woorde in Jesaja 26:20 “Kom, my volk, gaan in jou binnekamers en sluit jou deur agter jou toe, verberg jou vir ‘n klein oomblik, totdat die grimmigheid verbygaan.”

Doen wat Jesus vir jou sê, liewe leser. Onttrek jou van hierdie wêreld en moenie bekommerd wees oor wat jy sien gebeur nie. Jesus is nog steeds in beheer en solank jy op die Koning van die Konings vertrou, sal jy en jou hele huis gesin veilig wees solank julle binne die Wil van die Vader is. Ons geniet Goddelike beskerming en sal niks met ons gebeur tensy dit die Vader is nie. Daarop kan jy maak bank!

Prys die Wonderlike Naam van Jesus!

(Visited 182 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , , , .