Jesus is kwaad…

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Jesus is kwaad vir hierdie wêreld; woedend! Al die onskuldige bloed wat vergiet word roep uit na die Troon van God die Vader en dit roep om vergelding!

Ek hoef nie vir julle te sê wat in die wêreld aan die gang is nie, want ons almal weet dit. Die mens het voorwaar geword soos daar in 2 Timoteus 3 daarvan geskryf word: liefhebbers van hulleself wees, geldgierig, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, en nog baie meer. Bybelse profesie voor ons oë vervul!

Hierdie Corona Virus wat die wêreld tans so teister is ‘n oordeel van God. Julle wat hierdie lees sal weet dat dit waar is, maar ons wat Kinders van die HERE is, hoef glad nie te vrees nie, want Jesus sê vir ons in Romeine 5:9 en in Romeine 8:1 dat die oordeel ons nie toekom nie. Ons is dus gevrywaar van enige oordeel wat die HERE oor hierdie aarde mag uitspreek solank ons glo!

Jesus sê vir ons in Jesaja 41:10 die volgende: “Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.”

Jy hoef dus geensins bevrees te wees vir enige iets nie! Hou vas aan Jesus se versekering in Mattheus 10:29-31 [29]  Word twee mossies nie vir ‘n stuiwer verkoop nie? En nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. [30]  En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel. [31]  Wees dan nie bevrees nie: julle is meer werd as baie mossies.”

Ons is vir Jesus ontsaglik meer werd as enige iets anders en daarom sal niks met jou gebeur nie! Jy, as Kind van die Lewende God, geniet bonatuurlike beskerming solank jy binne die Wil van die Vader leef! Prys Sy Wonderlike Naam!

Een van my lesers het vir my ‘n droom gestuur wat die HERE vir hom gestuur het. In sy droom was hy op ‘n plek waar mense hom wou doodmaak, maar daar was ‘n persoon wat hom na veiligheid gelei het. Hy kon nie sien wie die persoon was nie, maar op ‘n sekere plek waar hulle gekom het, het hierdie persoon ‘n Afrika Koggelmander in ‘n diep gat met water in gegooi. Hierdie persoon het gesê dat hy nie bekommerd hoef te wees oor die koggelmander nie, want hulle is taai en dit sal oorleef. Hulle het gekom op ‘n plek waar dit veilig was en die persoon het hom bedien met kos. Soos hierdie persoon praat, so het die kos voor hulle verskyn het die persoon hom openbaar. Dit was Moses wat die Israeliete uit Egipte land gelei het.

Dis waar hy toe wakker geskrik het. Hy het dadelik vir Jesus gevra wat die droom beteken en op pad na sy werk het die HERE aan hom gewys wat dit beteken.

Die koggelmander is die Corona virus wat sterk is en mense dood maak, maar soos God deur Moses die Israeliete uit Egipte land uitgelei het, so sal dit met ons ook wees. Hy sal met osn wees in hierdie tyd en ons daardeur lei as ons glo en in Hom vertrou. As bewys vir hierdie stelling, gaan ek vir julle Jesaja 26:20 gee: “Kom, my volk, gaan in jou binnekamers en sluit jou deur agter jou toe, verberg jou vir ‘n klein oomblik, totdat die grimmigheid verbygaan.”

Doen daarom wat Jesus vir jou sê in hierdie tyd van afsluiting: bly in jou huis en moenie uitgaan nie tensy dit is om jou kos voorraad aan te vul nie. As jy dan moet uitgaan, maak dan seker dat jy die nodige beskerming aan het terwille van die wêreld, want soos ek gesê het, geniet ons Goddelike beskerming en sal niks met ons gebeur tensy die Vader dit wil nie.

Mag die HERE met elkeen van julle wees! Ons gaan nog steeds hier wees en ons gaan nog steeds gereeld ons boodskappies pos soos die HERE lei.

Prys die Wonderlike Naam van Jesus!

(Visited 70 times, 1 visits today)