Waarom verwerp iemand die HERE?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Nou dat ons al hoe nader aan die einde kom sal baie van julle wat evangelisasie doen of selfs in die bediening staan al seker een of ander tyd oor hierdie vraag gewonder het. Dis om hierdie rede dat die HERE vandag Sy Hart vir ons oopmaak sodat ons die droefheid wat Hy elke dag ervaar kan verstaan.

Iemand wat die HERE verwerp kom nie van ‘n besluit wat oornag gemaak word nie. Dis ‘n jare lange proses wat begin by pyn wat gewoonlik ervaar word as die persoon baie jonk is. Hierdie pyn kom in ‘n verskeidenheid van vorme en sluit in geweld, verwaarlosing, misbruik, verwerping en molestering. Bitterheid kry dan die oorhand en dit vreet aan hierdie persoon soos ‘n kanker. Wanneer hierdie mense dan aan liefde blootgestel word skop hulle vier spore vas. Hulle is so gewoond daaraan dat alles waaraan hulle blootgestel word ‘n gevaar vir hulle is, dat hulle die liefde wat aan hulle gegee word sien as nog ‘n gevaar wat vermy moet word.

Opgehoopte emosies in die vorm van gewelddadige ouers wat aan alkohol verslaaf is, brutale kindermishandeling, groepsdruk by die skool en publieke en verwerping speel ‘n groot rol. Al hierdie dinge veroorsaak stres en woede wat êrens heen moet gaan. Partykeer ontsnap hierdie woede in klein bietjies of die persoon ontplof en beland in die tronk. In sommige gevalle word die drukking en die pyn so erg, dat die persoon oorgeneem word deur illusies van geweld en vergelding. Hierdie persoon sal dan gedurig met almal moeilikheid soek asook ander uitlok tot gevegte.

Ander wat dieselfde voel, kom bymekaar en so word bendes gevorm. Hulle lewens sentreer om geweld, jaloersheid, ander se lewens te vernietig en om die dinge wat ander het te bekom. Alles is ‘n poging om die teleurstellings en die wonde wat die lewe hulle toegedien het, tydelik te bedek. In baie gevalle haal hulle hulle frustrasies uit op die onskuldige terwyl die werklike boosdoeners hulleself is. Hulle siele is so broos, dat hulle hulleself nie kan toelaat om hierdie waarheid te sien nie. Oorlewing word hulle enigste doel. Dis ‘n geval van aan ander doen voor hulle aan jou doen. Nou blameer hulle hulle tekortkominge op ander, want dit maak dit makliker om die geweld te regverdig.

As ek nou pad woede as ‘n voorbeeld gebruik; onthou julle hoe moeilik dit is om jouself in te hou as iemand jou in die verkeer afsny omdat jy nou aan die HERE behoort en die vlees gekruisig is? Voorheen het jy groot plesier daaruit geput om die oortreder uit te vloek en vir hom te vertel hoe ‘n slegte bestuurder hy is. Dis dieselfde proses. Dit verskaf plesier om jouself te laat geld.

 Demone infiltreer ‘n persoon soos dit se lewe op ‘n baie jong ouderdom en rig baie vinnig vestings van rebellie op wat moeilik is om af te breek. Dis ook waarom so baie kinders selfmoord pleeg.

Om iemand uit ‘n tronk soos die te bevry gaan baie en aanhoudende gebed verg; dis waarom die HERE hierdie dinge aan ons openbaar. Die haat is op die oppervlak, maar die skade gaan diep tot in die persoon se kinderjare van uitroep en niemand wat hoor of verstaan nie. Die enigste oplossing wat hierdie siele ken is om met geweld te antwoord.

Nou vir die goeie nuus! As iemand soos dit sy hart aan die HERE gee, dan begin die HERE die werke van satan afbreek. Alles dit gebeur met ‘n eenvoudige erkenning van sonde en ‘n uitroep om hulp. Dan stap die HERE in met oormatige genade en die proses van herstel begin.

Die doel van hierdie boodskap is sodat ons moet verstaan en nie onkundig moet wees nie, want baie loop rond met skuld gevoelens en wonder of hulle goeie ouers was. Baie is so onder skuld belaai dat hulle hulle lewens sien as ‘n totale vermorsing. As jy oortuig is daarvan dat jy ‘n goeie ouer was of dat jy ‘n goeie seun of dogter is en jy word nog steeds deur hierdie dinge gepla, dan word jy deur satan versoek.

Onthou dat niks die HERE se genade kan oortref as jy jou hart en jou lewe aan Hom gee nie. Niks sal jou lewe domineer as jy jou lewe ten volle aan die HERE gee nie. Die HERE sal jou uit die plekke uitneem waar jy tot nou toe nie op jou eie kon uitkom nie. Jy sal die oorwinning smaak! Jy sal ‘n seun of ‘n dogter van die Allerhoogste word! Daar is net een voorwaarde en dit is dat jy die HERE in jou lewe moet innooi en Hom volle toegang tot alles gee. Wees gehoorsaam aan die leiding van die HERE, want Hy sal jou pad vir jou gelyk maak.

Voor jy dus jou lewe beëindig en dit op die vuilishoop gooi, gee dit aan die HERE en kyk wat Hy daarmee maak. Jy sal ‘n totale nuwe wese word! Jy het niks om te verloor nie, behalwe dat die wonde van die verlede genees sal word nie. Is dit nie die moeite werd om te probeer nie?

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 88 times, 1 visits today)