Jesus se onwaarskynlikste vriend

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Vandag gaan ek met julle die verhaal van Saggéüs behandel soos dit opgeteken is in Lukas 19:1-10.

Kom ons begin met die skrifgedeelte soos dit opgeteken is in die Woord van God: [1]  En Hy het in Jérigo gekom en daar deurgegaan. [2]  En daar was ‘n man met die naam van Saggéüs, ‘n hoof van die tollenaars en ‘n ryk man. [3]  En hy het probeer om Jesus te sien, wie Hy was; maar vanweë die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. [4]  En hy het vooruit gehardloop en in ‘n wildevyeboom geklim, sodat hy Hom kon sien, want Hy sou daarlangs verbygaan. [5]  En toe Jesus by die plek kom, kyk Hy op en sien hom en sê vir hom: Saggéüs, maak gou en klim af, want Ek moet vandag in jou huis bly. [6]  Hy maak toe gou en klim af en het Hom met blydskap ontvang. [7]  En toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê: Hy het by ‘n sondige man tuisgegaan. [8]  Maar Saggéüs het gaan staan en aan die Here gesê: Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes; en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. [9]  Toe sê Jesus aan hom: Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook ‘n seun van Abraham is. [10]  Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was.”

Ons almal ken sekerlik hierdie gedeelte van Sondag skool dae af! Dit getuig van die onwrikbare geloof van een mens in Jesus en hoe daardie persoon, ten spyte van sy sonde so geglo het dat hy in ‘n boom gaan klim het net om sy Heer en Heiland te kon sien!

Ek wens baie keer dat ek geloof gehad het soos die; wat bereid was om my klein handjie in Jesus se groot hand te sit en net te laat gebeur wat moet gebeur sonder dat ek enigsins bekommerd is. Om ‘n geloof soos dit te hê sal meer werd wees as al die goud op aarde! Maar elke slag as ek dit donker wolke sien en die golwe wat groter as ‘n berg is, dan begin ek twyfel en voor ek mooi besef wat ek doen, is ek en Jesus van mekaar geskei en dan begin die bekommernisse en dan wil ek weet waarom ek so gestraf word…

Klink hierdie vir julle bekend, liewe lesers? Doen ons almal dit nie? Ons bekommer ons dood oor dit wat ons nie kan verander nie en so skuif ons vir Jesus geheel en al op die agtergrond!

Iemand het eenslag vir my gesê dat ons baie keer so naby aan die probleem is dat ons nie die uitweg sien nie. Daardie was sekerlik die waarste woorde wat iemand ooit vir my gesê het, want die oomblik wat jy daardie probleem vat en dit net vir ‘n oomblik op die agtergrond skuif dan sien jy die uitweg wat Jesus vir jou voorberei het, net soos God ‘n groot Wildevyeboom daar gestel het vir Saggéüs om in te kon klim! Ek wed julle dat daardie boom al vir jare daar gegroei het en dat daar al baie pogings was om dit uit te kap, maar om een of ander rede het niemand dit ooit gedoen nie. Niemand het werklik geweet wat om met die boom te maak nie en daarom het almal die boom net gelos. Ek kyk wat doen Jesus met daardie selfde boom! Dit word die plek waar Jesus en Saggéüs mekaar ontmoet! Prys die Naam van Jesus!

Ons hou daarvan om te dink dat ons sonde so groot is dat ons nooit ooit vergifnis by Jesus sal ontvang nie. Die Fariseërs het presies dieselfde gedink van die tollenaars! Ons sien dit in die gelykenis van die Tollenaar en die Fariseër in Lukas 18:10-13 waar beide na die tempel gegaan het om te bid. Die Fariseër het gebid en God gedank dat hy nie soos die Tollenaar was nie, maar die Tollenaar het geweet dat hy ‘n sondige man was en het daarom net gebid vir genade; nie vir vergifnis nie, maar net dat God hom genadig sal wees.

Julle weet; ons is almal sondige mense. Nie een van ons is regverdig nie en om te dink dat jy is, is verwaandheid in die ergste graad! Ons almal verdien om ‘n ewigheid in die hel te spandeer. Niemand verdien om in die Hemel opgeneem te word nie, tog het Jesus vir ons die pad gemaak om vir altyd saam met Hom te wees deur Sy genade. Al wat Hy vra is dat jy na Hom toe kom as jy oortree het, maak nie saak wat jy gedoen het nie en dit maak ook nie saak hoeveel keer jy met dieselfde oortreding na Hom toe gaan nie. Jesus is so lief vir jou dat Hy jou WIL genees. Hy WIL jou vergewe, maar jy moet daarvoor vra. Prys die Naam van Jesus!

Saggéüs was ‘n ryk man en hy was ook die Hoof van al die Tollenaars in Jerigo. Jesus gee nie om hoe ryk of hoe arm jy; hoe slim of hoe dom jy is nie. Hierdie dinge is van geen en nul waarde by Jesus. Vir Jesus gaan dit oor jou as mens en oor niks anders nie! Die Fariseërs het gedink dat die Tollenaars een of ander gevaarlike siekte het en het hulle daarom vermy, maar Jesus het vir ons almal kom wys dat hy geen aannemer van die persoon was nie. Prys Sy Naam!

Nou kom ons by jou, liewe leser. Dink jy Jesus kan jou nie vergewe nie? Dink jy jou sonde is so groot dat Jesus ‘n vloot swaar voertuie gaan moet kry om dit alles weg te ry? Nee! Stellig nie! Al wat jy moet doen is om net daar waar jy nou is, op jou knieë te gaan en vir Vader Jesus vergifnis te vra en jy SAL dit ontvang! Dit maak nie saak wat jy gedoen het nie; owerspel, toordery, moord; Jesus kan alles vergewe en jy kan van daardie grond af opstaan met ‘n skoon bladsy. Moenie jou steur wat die mense sal sê nie. Dit wat mense sê is in elke geval van geen waarde nie. Dis wat Jesus dink wat saak maak en as jy jou saak met Hom reggemaak het, kan selfs satan niks meer daaraan doen nie! Is dit nie wonderlik nie?

Waarvoor wag jy nog? Jesus praat al lank met jou en jy weet dit. Doen iets daaromtrent en doen dit nou!

Prys die Wonderlike Naam van Jesus!

(Visited 245 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , , , .