Gebede vir hierdie wêreld

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek het ‘n baie ontstellende boodskap van die HERE gekry en dit is dat Hy die onheil wat bestel is vir hierdie aarde wil voltrek…

Jesus wil hierdie aarde oorgee aan satan en sy magte sodat die mense finaal kan sien dat ‘n lewe sonder God net een logiese uitweg kan hê.

As bevestiging het ek ‘n tweede keer na die HERE gegaan en gaan sekermaak dat ek reg verstaan. Die tweede boodskap was meer ontstellend as die eerste een, maar ek weet dat dit wat ek vir julle moet bring die waarheid is.

Die HERE is moeg vir hierdie wêreld. Hy is moeg vir die wat die armes verdruk en die behoeftiges hard behandel en dan nog die vermetelheid het om aan die HERE te sê “Bring, laat ons drink!” (Amos 4:1) Hy is moeg van ‘n wêreld waarmee daar gepraat en gepraat word en die mens wat nie wil luister en hulle bekeer van hulle sondige weë nie. Die HERE het allerhande swaar plae oor die wêreld laat kom, maar nog steeds wou die mens hom nie na God bekeer nie.

Nou het die HERE by Sy heiligheid gesweer en is die tyd verby! “…maak jou klaar om jou God te ontmoet…” (Amos 4:12)

Liewe leser, as jy nog nooit ernstig gebid het nie, dan is die tyd nou. Bid vir hierdie wêreld, want die situasie is uiters desperaat! Bid vir die redding van siele en dat die HERE die plae sal versag sodat daar nog meer gered kan word. Die einde kan nie meer uitstel word nie, maar ons kan die effek daarvan versag! Baie van die plae wat beplan word is reeds uitermatig versag deur ons gebede, maar nog meer is nodig. Onthou, dit gaan oor die redding van siele. Hoe meer siele uit satan se kloue gered kan word hoe beter! Selfs die wat na die wegraping gered gaan word tel!

Die HERE is bewus van die baie wat swaarkry; finansieel asook deur die versoekinge van satan. Moenie daarvoor kwaad word nie. Moenie wens dat jy meer het nie. Moet ook nie meer koop as wat jy nodig het nie, want die HERE soek selfbeheersing van Sy Bruid. Koop wat jy nodig het om te oorleef en niks meer nie. Selfbeheersing, liewe lesers!

Ons wat reeds gered is, hoef niks te vrees nie, want God se oordeel kom ons nie toe nie. Die volgende teksverse bevestig dit: Romeine 5:9 “Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur Hom gered word van die toorn.”, Romeine 8:1 “DAAR is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie…”, 1 Tessalonisense 5:9 “Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus…” en ook in 1 Tessalonisense 1:10 “en sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos.” Jy hoef dus nie te vrees nie, liewe leser! Niks sal met jou gebeur sonder die Wil van die Vader nie.

Mag die HERE hierdie boodskap aan julle harte seën!

(Visited 171 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , , .