Jou sondes is vergewe

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

In my vorige boodskap het ek met julle gesels oor Jesus se mop van vergifnis en vandag staaf Jesus daardie boodskap met die gedeelte in Lukas 7:36-50.

In hierdie gedeelte lees ons hoe Jesus uitgenooi was om te gaan eet by Simon die Fariseër. Toe ‘n sekere vrou van daardie dorp hoor dat Jesus daar gaan wees, het sy ook na die huis van die Fariseër gegaan. Die Bybel noem haar ‘n sondares, maar later lees ons dat sy eintlik ‘n straatvrou was, want Jesus sê dat sy baie mans lief gehad het.

Hierdie vrou het by Jesus se voete gaan sit en daar geween. Haar trane het Sy voete natgemaak en sy het dit met haar hare opgedroog. Daarna het sy die salf gevat en Jesus se voete met die salf gesalf.

In ‘n ander gedeelte van die Bybel lees ons hoe Judas baie kwaad geraak het oor die vermorsing van die salf op Jesus se voete. Om hierdie gedeelte te kan verstaan moet ons eers gaan kyk na die ekonomie van die tyd. ‘n Dag se salaris was tipies een Joodse penning wat rofweg R480 werd was in vandag se terme, inflasie bygereken. Judas het gesê dat die salf maklik vir 300 pennings verkoop kon gewees het, wat beteken dat die waarde van die salf om en by R144,000 beloop het.

Maar Judas was nie die enigste een wat ‘n probleem met die vrou gehad het nie, Simon die Fariseër het ook, want ons lees in vers 39 hoe hy die vrou veroordeel omdat sy ‘n straatvrou en ‘n sondares was. Dis waarom Jesus vir hom die storie vertel het van die geldskieter wat twee skuldeisers gehad het. Die een het hom 500 pennings geskuld (R240,000) en die ander een 50 pennings (R24,000). Die geldskieter het albei se skuld afgeskryf omdat hulle hom nooit so kon afbetaal nie. Jesus wou toe weet watter een van die twee skuldenaars die geldskieter die meeste sou lief hê en Simon het dadelik geantwoord dat dit die een sal wees aan wie die meeste gegee is.

Jesus het geantwoord dat hy reg was en daarna voortgegaan om te verduidelik hoe Simon nie vir Hom water gegee het om Sy voete te was nie, maar dat hierdie vrou dit met haar trane gedoen het. Hoe hy nie vir Hom salf vir Sy hoof gegee het nie, maar dat hierdie vrou Sy voete gesalf het met hierdie baie duur salf…

Jesus het voortgegaan deur te sê dat sy baie mans liefgehad het en dat sy ook net so baie sonde gehad het, maar dat alles nou vergewe is. Die een vir wie min vergewe word het min om oor dankbaar te wees, maar die een vir wie baie vergewe word het baie om voor dankbaar te wees. Jesus sê toe vir haar dat haar sondes vergewe is, dat haar geloof haar gered het en dat sy in vrede moet gaan.

Elke slag as ek hierdie lees, dan besef ek net hoe baie van ons eendag voor Jesus gaan staan uitsluitlik omdat ons geglo het. Baie gaan gered word net omdat hulle geglo het!

Paulus skryf in 1 Korintiërs 3:13-15 die volgende oor ons geloof wat ons gaan red: [13] elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. [14] As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; [15] as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.” Na die wegraping gaan almal se werk op aarde beoordeel word en net dit wat jy vir Jesus gedoen het, gaan staande bly. Baie gaan daardie dag met leë hande voor Jesus staan en skade ly, maar hulle gaan gered word uitsluitlik op hulle geloof! Paulus sê soos ‘n stuk hout wat uit die vuur gegryp word voor dit verbrand.

Die minimum vereiste is dus ons geloof in Jesus Christus, maar dit behoort nie al te wees nie. Ons behoort altyd te kyk hoeveel ons vir Jesus kan doen en dis glad nie so moeilik nie. Hoe behandel jy die om jou? Ontferm jy jou oor hulle? Is jy vriendelik met almal? Ons het vreeslik baie van Jesus ontvang die dag wat ons sondes vir ons vergewe is. Die minste wat ons kan doen is om te wys hoe dankbaar ons is.

Min is ons nie vrygeskeld nie, liewe lesers, maar ontsaglik baie! Ons het baie om voor dankbaar te wees, want ons is ‘n ewigheid in die hel gespaar. Wys daarom jou dankbaarheid!

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 196 times, 1 visits today)
Tagged , , , .

2 Comments

  1. Baie dankies vir die boodskap. Dankbaarheid, is een van die grootste Geheimenisse wat daar is… Want, die Vrug van dankbaarheid is Liefde!

Comments are closed.