Krag in Dank Segging

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Mag die HERE in ons lewens regeer en hierdie Kerstyd geheilig word soos ons dit saam met ons families vier.

Die HERE het werklik Sy wysheid na vore gebring in hierdie tyd wat families mekaar weer sien. Elke jaar hierdie tyd, stuur die vyand legioene demone uit om skeiding en misverstande te bewerkstellig. Eerste tussen man en vrou en dan tussen kinders en laastens tussen familie lede. Omdat ons hierdie vooraf weet, kan ons onsself daarop voorberei en versterk, wetende dat ons liefde en ons vergewensgesindheid die bose sal oorkom.

Ek wil julle vra om asseblief Kolossense 3 te lees, want dit beklemtoon alles wat die HERE tot nou toe vir ons geleer het oor verhoudings met ander. Dis so maklik om sade van wantrou op te tel wat die vyand dan gebruik om kastele van onvergewensgesindheid mee te bou. Ons almal het knoppies en sodra daardie knopies gedruk word, dan keer jy in jouself in. Mense sien dit nie altyd raak nie, maar jy begin om in jouself te kruip en dit vat die vreugde uit alles uit wat jy besig is om te doen.

Paulus adresseer hierdie presiese ding in Kolossense 3:12-17. Omdat ons die HERE se gekose, heilige en geliefdes is, beklee jouself met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid.

As uitverkorene van die HERE moet ons uitmuntende selfbeheer hê en uitermatige vergifnis. Dit mag wees dat jy die enigste bewys van JESUS se liefde in jou familie is. Hoe belangrik is dit dan nie om dinge van die verlede opsy te skuif nie?

Die Woord van die HERE gaan voort deur te sê “Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ‘n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen.”

Ons moet ons liefde demonstreer deur die behoeftes van ander in ag te neem en aan hulle respek te betoon in terme van hulle voor en afkeure. Byvoorbeeld, in wie se huis gaan ons bymekaar kom, wie gaan die voorbereidings doen. Ek is seker daarvan dat daar al in julle huise telkemale ‘n stryery was oor in wie se huis die voorbereidings gemaak moet word en ons wil nie die een familie groep uitlaat vir die ander nie… Ons kan onmoontlik almal tevrede stel, maar ons kan ‘n voorbeeld van vrygewigheid en liefde wees.

Sit liefde voor bo alles wat jy doen, want liefde bind alles saam en sorg dat dit perfek is net soos ‘n strikkie ‘n geskenk mooi bymekaar hou en dit perfek laat lyk. Sonder liefde, goedertierenheid en sagmoedigheid, raak die beste van voorbereidings baie gou suur as daar twis en onsensitiwiteit is.

Ons kan natuurlik bid teen demoniese kastele in familie lede en ons kan hulle beveel om buite te wag sodat ons saam in vrede kan wees. Laat die demone buite die deur wag saam met ons eie demone! Maar dan moet die HERE se vrede in ons harte heers. Soos die Woord van die HERE dan ook sê “En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar.”

Daardie laaste vers “en wees dankbaar” die spil wees waarom alles draai. Dankbaarheid is die eerste verdediging teen enige demoniese aanval ongeag in watter vorm dit ook al mag kom. As jy in ‘n toestand van lofprysing, aanbidding en dankbaarheid is, is dit baie moeilik vir hulle om wrok, twis en bitterheid te saai.

Jesus leer ons selfs om dankbaar te wees vir wraak aanvalle en bitterheid, want dit maak dit vir die demone so moeilik om hulle werk te doen dat hulle iemand anders gaan soek om lastig te val! As ons elke oggend ons bitterheid voor Jesus bely, dan sal julle vind dat jy baie gou Jesus begin bedank vir alles wat Hy vir jou gedoen het. As die vyand jou dan versoek, sal jou gedagtes baie vinnig verander na een van dankbaarheid.

Die laaste gedeelte: “Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here.”

Sjoe! As ek nou weer gaan inkopies doen, gaan ek nie so gou my humeur verloor nie en gaan ek ook nie weer mense se trollies uit die pad uit stamp of hulle sulke vuil kyke gee as een voor my stop nie!

Laat ons dan nou vry bly van die sade van bitterheid en vir Jesus al die lof en prys gee wat Hom toekom! Amen!

(Visited 55 times, 1 visits today)