Maak gereed om jou HERE te ontmoet

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Prys die Naam van die HERE! Konings van die Konings; ons verlosser deur wie ons duur gekoop is!

Ek het van oggend vir Jesus gevra om vir my ‘n vers te gee wat ek saam met my kan vat in hierdie tyd wat die wêreld besig is om sy kop te verloor en almal rond hardloop soos hoenders sonder koppe. En JESUS was getrou! Hy het vir my Amos 4 gegee!

Hierdie is nie die eerste keer wat ek hierdie gedeelte kry nie, maar die vertroosting wat dit bied gaan ek nou met julle deel soos ek deur die verse met julle gaan. Ek wil ook hê dat julle alles wat die afgelope jare, nie net in Suid Afrika nie, maar ook in die hele wêreld gebeur het in ag neem soos ons lees. Kom ons begin dadelik!

Amos 4:1-13  [1]  Hoor hierdie woord, koeie van Basan, wat op die gebergte van Samaría is! Wat die armes verdruk, die behoeftiges hard behandel; wat aan hulle here sê: Bring aan en laat ons drink! [2]  Die Here HERE het gesweer by sy heiligheid: Kyk, daar sal dae oor julle kom dat hulle julle met hake sal optrek en die wat van julle oor is, met vishoeke. [3]  En julle sal deur bresse in die muur uittrek, elkeen sonder om weg te kyk, en julle sal weggewerp word na Harmon, spreek die Here HERE. [4]  Kom na Bet-el, en sondig! Na Gilgal, sondig nog meer! En bring julle slagoffers in die môre en julle tiendes al om die derde dag. [5]  En laat van wat gesuurd is, ‘n lofoffer rook, en roep vrywillige offers uit, laat dit hoor! Want so is dit na julle sin, kinders van Israel, spreek die Here HERE.”

Hierdie gedeelte handel oor al die onregverdigheid wat tans in die wêreld heers en die sonde van die wêreld wat soos ‘n swaar kombers oor die wêreld hang. Almal doen soos hulle wil en die HERE word geensins meer geken nie…

[6]  Alhoewel Ék julle reinheid van tande gegee het in al julle stede en broodsgebrek in al julle woonplekke—nogtans het julle jul tot My nie bekeer nie, spreek die HERE. [7]  Alhoewel Ék die reën van julle teruggehou het toe dit nog drie maande voor die oestyd was en op die een stad laat reën maar op die ander nie laat reën het nie, die een stuk land reën gekry het, maar die ander waarop geen reën geval het nie, verdor het; [8]  en twee, drie stede na een stad geslinger het om water te drink sonder om die dors te les—nogtans het julle jul tot My nie bekeer nie, spreek die HERE. [9]  Ek het julle met brandkoring en met heuningdou swaar getref, baie van julle tuine en julle wingerde en julle vyebome en julle olyfbome het die sprinkaan verslind—nogtans het julle jul tot My nie bekeer nie, spreek die HERE. [10]  Ek het die pes onder julle gestuur, op die manier van Egipte; Ek het julle jongmanne met die swaard gedood saam met die wegvoering van julle perde; en Ek het die stank van julle laer laat opstyg, ja, tot in julle neus—nogtans het julle jul tot My nie bekeer nie, spreek die HERE. [11]  Ek het julle omgekeer soos God Sodom en Gomorra omgekeer het, sodat julle soos ‘n stuk brandhout was wat uit die vuur geruk is—nogtans het julle jul tot My nie bekeer nie, spreek die HERE.”

Hierdie gedeelte gaan oor die uiterstes wat die HERE deurgegaan het om die wêreld te laat afsien van sy boosheid, maar niks wou werk nie. Die HERE het swaar droogtes gestuur. Ken ons dit nie? Hy het ook sprinkane gestuur. Twee keer nou al was oeste in midde Afrika verslind deur die grootste troppe sprinkane wat die wêreld nog ooit gesien het. Oeste het misluk en peste is op verskeie kere in die wêreld ingestuur. Daar was storms, oorstromings, aardbewings; noem maar op, maar ten spyte van alles, was daar geen bekering onder die nasies nie.

[12]  Daarom sal Ek só met jou handel, o Israel; omdat Ek só met jou sal handel—maak jou klaar om jou God te ontmoet, o Israel! [13]  Want kyk, Hy wat die berge formeer en die wind skep en aan die mens sy gedagte bekend maak, wat die dageraad duisternis maak, wat op die hoogtes van die aarde wandel, HERE, God van die leërskare, is sy Naam!”

En hier kom die kern van die gedeelte! Maak jou klaar om jou HERE te ontmoet! Prys die Naam van Jesus! Ons tyd is amper verby! Ons leiding is amper verby!

Ek wil afsluit met ‘n gedeelte in Filippense 4:6, want ek weet dat daar van julle is wat besorg is oor baie dinge: “Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.”

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 159 times, 1 visits today)