Maak vas die ankertoue

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Die boodskap van die HERE is dat ons nader aan Hom moet beweeg soos ons nader aan die einde kom, want Hy gaan ons enigste vorm van stabiliteit wees in die tyd wat kom.

Hoe nader aan die HERE jy leef, hoe meer voorberei gaan jy wees vir dit wat kom. Soos die see meer onstuimig begin word, maak mens die anker toue van jou boot al stywer vas. Maak jouself dus styf vas aan jou anker, Jesus.

Almal kan aanvoel dat iets aan die broei is, maar almal is so gewoond aan daardie gevoel van gereed maak en dan gebeur niks dat hulle afgestomp geword het en nou dink hulle dat niks gaan gebeur nie. Hierdie word doelbewus gedoen want hoe meer onvoorbereid mense in ‘n situasie ingaan, hoe makliker is dit om hulle te beheer.

Nou dat dinge tot ‘n punt gedryf gaan word gaan die bruide van Jesus wat na Hom geluister het gereed wees vir die storm wat kom. Die storm gaan kwaai wees en dit gaan die wêreld hard slaan. Verwarring gaan oral wees, behalwe in die regering, want hulle het voorbereiding gemaak en hulle maak staat op die mense om onvoorbereid en verward te wees.

Ongelukkig gaan dinge nie so maklik wees nie, want hulle het vergeet om vir Jesus in ag te neem. Jesus gaan inmeng met hierdie planne, maar net genoeg sodat alles moet vaal. Die beplanners gaan slagoffers van hulle eie bose planne word.

“Hulle het ‘n net gespan vir my voetstappe, hulle het my siel neergebuig; hulle het ‘n kuil voor my gegrawe, hulle val daar binne-in.” (Psalm 57:6)

“…en vir die berge en die rotse gesê: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam;” (Openbaring 6:16)

Dood, verwoesting en verwarring gaan oral wees en niemand gaan ongeskonde gelaat word nie, behalwe die wat die HERE voorberei het en op Hom vertrou. Hulle gaan sterk staan met hulle oë op die horison en sê: “Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die HERE wat hemel en aarde gemaak het.” Psalm 121:1-2

Dis egter belangrik dat ons ons harte en gedagtes op Jesus gefokus hou sodat as die krake begin wys, ons sterk sal kan staan. Die krake waarna ek verwys is die krake is die soewereiniteit van elke nasie op aarde. Hierdie soewereiniteit moet kraak sodat die dier onder die aarde kan uitkom en die wêreld kan regeer. Soos hierdie soewereiniteit kraak, sal die hele wêreld saamgesmelt word tot een groot nasie.

Wee die wat die ondergang van die nasies beplan! Wee die wat die armes vertrap en gevoelloos en doof is vir hulle smekinge! Die HERE bestraf jou! Hy gaan jou gebruik om Sy eie doel te bereik en as Hy klaar is met jou, gaan Hy jou dan wegslinger in die stof van die aarde! Jy en jou verfynde doelwitte gaan gebreek word totdat daar van jou niks oorbly nie en jy gaan vir ewig van hierdie aarde af verdwyn!

Dan gaan die HERE kom om Sy koningryk op aarde te vestig en die nasies sal JUIG! Vrede sal op die aarde rus soos die water in ‘n oseaan. God se koningryk sal die regte van die armes beskerm. In God se koningryk sal daar geregtigheid wees! God se koningryk sal die aarde herstel tot sy oorspronklike prag! Almal wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word!

Wat ‘n dag om na uit te sien; maar vir nou, maak vas die anker toue sodat julle staande kan bly vir dit wat aan die kom is! Hou vas aan Jesus soos nog nooit voorheen nie. Hierdie tyd gaan nie vir altyd aanhou nie, maar jou geloof gaan jou red! Prys die Naam van Jesus!

Mag die HERE hierdie boodskap seën!

(Visited 198 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , .