Moenie die Gees ontstel nie

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Jesus groep ons tot meer Heiligheid sodat ons kan uitstyg en mense kan sien dat ons anders is en daarom het Jesus vir my Efesiërs 4 gegee om met julle te behandel.

Paulus begin hierdie gedeelte met die volgende woorde: [1]  Ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, [2]  met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra [3]  en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. [4]  Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping; [5]  een Here, een geloof een doop, [6]  een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is.”

Een van die moeilikste goed om sekerlik oor die weg te kom is mense en ek praat van ondervinding! Onder ons Kinders van die HERE is daar mos gedurig ‘n twis oor die dinge van die Woord, maar wat ons almal vergeet is dat ons almal deel is van dieselfde liggaam. Sommige is oë, ander is ore en nog ander is hande, voete, bene, vingers en baie meer liggaam dele. Ten spyte daarvan is ons almal van dieselfde liggaam naamlik Christus Jesus! Ons is almal geroep en verseël deur dieselfde Gees! Ons is almal een, maak nie saak aan watter kerk genootskap jy behoort nie. Jesus het baie kuddes en Hy sorg vir elke kudde op hulle unieke manier in die kos wat HY vir hulle gee. Dis nie ‘n kwessie van die een wat reg is en die ander een wat verkeerd is nie. Dis Een HERE, een GELOOF en een DOOP! Prys Sy Naam!

[11]  En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, [12]  om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, [13]  totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus; [14]  sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring;”

Jesus het Sy Liggaam saamgestel volgens Sy Wil deur sommige mense aan te stel in die posisies wat hulle is om die liggaam op te bou sodat ons kan groei tot geestelike volwassenheid. Dis nie vir ons om hierdie posisies wat die HERE aan mense gegee het te bevraagteken nie, want as ons dit doen, dan rebelleer ons onwetend teen die Wil van God! Ons verstaan nie altyd God se doel nie, maar dan moet ons ook onthou dat God se weë nie ons weë is nie en dis daarom nie aan ons gegee om te bevraagteken nie. Die groei van God se liggaam op aarde is die prioriteit vir die wat nuuskierig is oor waarom sekere goed toegelaat word. Sodat ons nie meer soos in ons jonkheid in Christus soos golwe sal wees wat rondgedryf word elke wind van lering nie en deur mense wat daarop uit is om deur bedrieëry die liggaam van Christus te laat struikel nie.

[25]  Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. [26]  Word toornig en moenie sondig nie; laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie; [27]  en gee aan die duiwel geen plek nie. [28]  Laat die een wat steel, nie meer steel nie; maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. [29]  Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net ‘n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. [30]  En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. [31]  Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. [32]  Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het.”

Ons is nie meer kinders in die geloof nie en omdat ons nie meer kinders is nie, moet ons wandel as nuwe mense in Christus; verseël tot die dag van ons verlossing! Prys Sy Naam! Lê alle leuens af, alle geskreeu, twis en vuil taal. Wees vriendelik, vergewe mekaar soos God ons oortredinge ook vergewe en gee die duiwel geen plek nie.

Pas hierdie toe teenoor mede Christene asook die wêreldlinge wat God nie ken nie sodat dit kan dien as ‘n getuienis. Prys die Naam van Jesus!

(Visited 110 times, 1 visits today)
Tagged , , , .