Onderwerp jou aan gesag

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ons kan tog so maklik deur ons emosies oorheers word en so word ons baie gou in ‘n strik van satan vasgevang waar ons hardnekkig word en weier om God se plan in alles te sien.

In Romeine 13:1-7 gee Paulus vir ons ‘n baie duidelike uiteensetting van hoe ons moet optree as Kinders van die HERE. Paulus het hierdie gedeelte baie duidelik geskryf met geen ruimte vir intrepitasie nie.

Hy begin deur te sê dat as Kinders van God, ons ons moet onderwerp aan die gesag wat oor ons aangestel is. Die rede waarom ons dit doen, is omdat alle gesag van God af kom. God stel mense in posisies aan; goeies en slegtes en God alleen weet waarom. Dis nie vir ons om hierdie gesag te bevraagteken of om ons daarteen te verset net omdat ons nie van die persoon hou nie, want as jy dit doen, dan verset jy jou teen God en dan sal jy jou straf ontvang!

Paulus sê verder dat as jy goed doen en in jou baan bly, dan sal jy geen vrees hê nie, want die gesag is nie daar om die goeie dade te straf nie, maar die slegte dade. As jy sleg doen of jou verset, vrees dan, want dis waarom die geregsdienaar ‘n swaard dra om die een wat kwaad doen of hom verset te straf. Soos Paulus vooraf gesê het, word alle gesag deur God ingestel. Almal van hulle werk dus vir God, selfs al weet hulle dit nie! Dis waarom dit ons as Kinders van God se plig is om gehoor te gee en ons te onderwerp, nie net omdat ons straf sal ontvang as ons dit nie doen nie, maar omdat ons Kinders van God is was Hom lief het. Ons bewys ons liefde vir die HERE deur sy verordeninge te onderhou en daaraan gehoorsaam te wees. Prys Sy Naam!

Dis waarom dit van essensiële belang is dat ons belasting moet betaal en dit sluit tolgeld in! Ek weet daar is mense wat gaan murmureer daaroor… “Ja, hulle steel die geld. Hulle vat die geld land uit. Die geld word nie aangewend waarvoor dit bedoel is nie…” Het jy al na jouself geluister, liewe leser? Jy verset jou teen God met gedagtes soos dit! God alleen weet waarom Hy hierdie mense in hierdie posisies van gesag aangestel het en dis nie vir ons om dit te bevraagteken nie! Ons wee is nie God se wee nie, so hou op daarmee, want jy is ‘n Kind van God, nie ‘n Kind van die wêreld nie!

Paulus het op geleentheid gesê dat ons moet bid vir ons leiers sodat ons saans rustig kan slaap. Hierdie is baie wyse woorde! Ek stem ook nie saam net alles wat ons politieke leiers doen nie en dis reg so, maar ek onderwerp my aan die gesag wat oor my aangestel is, want dis soos dit ‘n Kind van God betaam. Ek betaal my tol gelde en ek betaal my belastings, want dis hoe dit deur God die Vader ingestel is en hoe dit moet wees.

Ek gaan afsluit met Paulus se woorde in vers sewe: “Betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is: belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom.”

Mag die HERE hierdie boodskap aan baie ore seën sodat die wat Sy Kinders is sal luister en doen! Prys die Naam van die HERE!

(Visited 122 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , , .