Sonde teen die Heilige Gees

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Jesus se vergewensgesindheid teen oor ons as mens is seker legendaries! Ons kan met enige iets na die HERE gaan, onverskoning vra en weet dat dit dadelik vergewe gaan word sonder voorbehoud!

In Psalm 103:12 lees ons hoe Jesus ons sonde vergewe: “So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons.” In Hebreërs 10:17 lees ons meer oor Jesus se vergewensgesindheid: “…en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal Ek nooit meer dink nie.”

Ek kan nie eers begin om aan julle te verduidelik hoe ongelooflik wonderlik dit is om te weet dat ons sonde ons vergewe is nie. Ons almal maak foute in ons lewens, ek self het al ‘n paar pryswenners gemaak, maar hier sê die HERE vir ons dat Hy ons oortredinge so ver as die ooste van die weste van ons sal verwyder en dat Hy ook nooit weer daaraan sal dink nie!

Ongelukkig is daar een sonde wat ons nooit vergewe word nie en dit is sonde teen die Heilige Gees. Ons lees daarvan in Markus 3:28-29  [28]  Voorwaar Ek sê vir julle, al die sondes sal die mensekinders vergewe word en al die lasteringe wat hulle mag uitgespreek het;  [29]  maar wie teen die Heilige Gees gelaster het, het geen vergifnis tot in ewigheid nie, maar is skuldig aan die ewige oordeel—“

Hoe sondig mens teen die Heilige Gees? Die skrifgeleerdes het dit gedoen in Markus 3:22. Hulle het vir Jesus gesê dat Hy ‘n onreine gees is en dat hy die duiwels uit mense uitdryf omdat hy die owerste van die duiwels is! Eina! Sien julle waarom hierdie sonde nie vergewe kan word nie? Die HERE kan nie toelaat dat ons Hom aftrek tot op dieselfde vlak as satan en Hom dan met satan se duistere werke vergelyk nie. God is Heilig en om Hom met onheiligheid te vergelyk is eenvoudig ontoelaatbaar.

Daarom liewe lesers, wees versigtig wat jy in woede sê. Daar is so ‘n oulike spreekwoord in Engels hiervoor: “Put brain in gear before engaging mouth.”

Mag die HERE hierdie boodskap seën!

(Visited 181 times, 1 visits today)