Versoening met God

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ons besef nie altyd die absolute groot geskenk wat die HERE aan ons geskenk het deur Jesus se kruisdood nie. Dis waarom ek dit vandag vir julle gaan uitlê.

In Romeine 5:1-5, skryf Paulus die volgende: [1]  Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus;  [2]  deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan; en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God.  [3]  En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk,  [4]  en die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop;  [5]  en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is.”

Omdat ons gered is, is ons geregverdig by die HERE. Ons sondes is ons vergewe, want ons staan onder die genade van die HERE. Ons mag roem op die heerlikheid van die HERE, maar net nie daarin nie; ons moet ook bly wees oor elke versoeking wat die HERE oor ons pad toelaat. Ek weet dat baie van julle wonder waarom julle baie keer so versoek word, maar kyk wat sê Paulus verder. Elke versoeking maak dat ons meer geduldig word, deur die geduld, word ons geloof beproef en deur elke beproewing word die hoop in Christus sterker! As jy nou mooi na hierdie gedeelte kyk, dan besef jy dat daar eintlik geen manier vir satan is om te wen nie! Hoe meer hy ons versoek, hoe sterker word ons liefde vir die HERE deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is! Prys die Naam van Jesus!

God se tydsberekening is perfek, want Jesus se kruisdood het op presies die regte tyd plaasgevind! God het Sy perfekte liefde aan ons bewys deur Sy eie Seun nie te spaar nie. Die lam wat sonder sonde en sonder enige gebrek was, het gekom om vir ‘n vuil sondige wêreld te sterf. Deur Jesus se bloed, het daar vir ons versoening gekom en is ons gered van God se toekomstige toorn oor hierdie wêreld. (Romeine 5:9)

Laasgenoemde sin is vir Jesus so belangrik, dat Hy vir Paulus deur die Heilige Gees opdrag gegee het om dit nog drie keer te herhaal in Romeine 8:1, 1 Tessalonisense 5:9 en ook in 1 Tessalonisense 1:10. Vier keer sê die HERE vir ons dat as jy gered is deur die Bloed van die Lam, sal jy ook verlos wees van die toorn van God oor hierdie wêreld!

In Romeine 5:10-11 bevestig die HERE deur Paulus dat omdat ons deur Jesus se kruisdood versoen is met God, ons kan weet dat ons gered is van hierdie toorn. Nie alleen dit nie, maar ons mag ook roem in die wete dat ons gered is deur Jesus Christus deur wie ons hierdie versoening gekry het!

Hierdie redding waarvan gepraat word is vir alle volke en tale beskikbaar, want die HERE sê vir ons in Romeine 9:24-25 die volgende: [24]  ons naamlik wat Hy geroep het, nie alleen uit die Jode nie, maar ook uit die heidene?  [25]  Soos Hy ook in Hoséa sê: Ek sal die wat nie my volk is nie, my volk noem; en haar wat nie bemin is nie, beminde;  [26]  en in die plek waar aan hulle gesê is: Julle is nie my volk nie! daar sal hulle genoem word kinders van die lewende God.” Eer aan Jesus, Seun van die Allerhoogste God!

Daarom liewe leser, as jy vir Jesus aanvaar; aanvaar dat Hy vir jou sondes betaal het deur Sy bloed, dan SAL jy gered word van God se toekomstige toorn oor hierdie wêreld en jy SAL ‘n Kind van die Lewende God genoem word as jy GLO!

Mag die HERE hierdie boodskap seën!

 

(Visited 211 times, 1 visits today)