Waarom daar versoekinge is

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Hoeveel van julle het nie al gewonder waarom daar so baie versoekinge is nie of waarom jy so versoek word nie?

Jesus sê: “Geen wapen wat teen jou gesmee word sal slaag nie. Dit beteken nie dat jy nie aangeval sal word nie, maar dit beteken dat jy nie verslaan sal word nie.”

“Die oomblik as jy nie meer aangeval word nie, is die oomblik wat jou geestelike lewe begin kwyn. Net soos iemand wat nooit loop nie en uiteindelik die sterkte van sy spiere verloor, net so word iemand wat nie aangeval word nie, ‘n geestelike swakkeling.”

“Baie van julle dink dat as julle aangeval word, dit ‘n straf van een of ander aard is, maar die waarheid is dat dit ‘n geleentheid is vir jou om jou geestelike groei te verbeter. Wanneer die groter versoekinge kom, groei julle tot volwassenheid en dan kort julle niks soos daar geskrywe staan.”

“Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie. (Jakobus 1:2-4)”

Jesus gaan voort: “EK sal hierdie versoekinge toelaat, maar EK sal julle nooit alleen laat nie. EK, MY GEES of jou beskerm engel sal julle waarsku van die vyand se planne, maar wanneer eie-wil sterker is as self-opoffering, dan vaal ONS, want eie-wil is die wortel van die mens se bestaan. Dit is die plek waar die mens met sy eie gees kommunikeer, maar ook die plek waar die mens se bewustelikheid oor sy eie liggaam gesetel is. Dis waarom daar altyd ‘n geveg aan die gang is oor wie domineer. Die een wat sy eie liggaam onder beheer kan hou het homself bemeester. Dit beteken dat jy beheer het oor jou eie liggaam se begeertes in terme van jou tong, vleeslike begeertes, kos, vermaak en ontspanning. Al hierdie dinge het ‘n invloed op die liggaam en dit is waar die geveg begin.”

“Self op ‘n baie jong ouderdom, sukkel kinders hiermee en trek dit hulle in sondige begeertes in wat uiteindelik hulle ondergang gaan beteken. Dit is waarom dit so belangrik is dat kinders van ‘n jong ouderdom af geleer moet word wat reg en verkeerd is, want sonder hierdie opleiding sal hulle gedurig gehoor gee aan hulle vleeslike begeertes.”

“Die hele doel van hierdie boodskap, My Geliefdes, is dat EK nooit versoekinge sal toelaat sonder dat MY genade dit nie vergesel nie. Ongelukkig is daar diegene wat so neergeslaan is, dat hulle nie kan opstaan om hulleself te verdedig nie of doen wat hulle weet reg is nie. Dit is diegene wat vasgevang is in ‘n tonnel van desperaatheid en hulleself net nog meer haat elke slag as hulle val. Diegene is satan se prooi. Hy neem hulle onder die arm en bied hulle allerhande erkenning en voordele aan, maar wat hulle nie besef nie, is dat hy hulle gevange hou vir die res van hulle lewens tot in die ewigheid; totdat EK kom en hulle nuwe hoop gee.”

“Dis waarom daar so baie geweld in die wêreld is. Dit begin met hopeloosheid en armoede. Dan beweeg dit aan na misbruik, marteling en uiteindelik moord. Hierdie is diegene wat EK gekom het om te red. Satan het hulle hopeloos te lank in vrees onder hom laat lewe. EK wil hulle oprig uit hierdie hoop van wanhoop sodat hulle saam met MY kan loop. Dit is MY wens vir elke siel op aarde.”

“Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes; en laat hy hom tot die HERE bekeer, dan sal Hy hom barmhartig wees; en tot onse God, want Hy vergeef menigvuldiglik.” (Jesaja 55:7)

“Want as julle jul tot die HERE bekeer, sal julle broers en julle kinders barmhartigheid vind voor die wat hulle as gevangenes weggevoer het, sodat hulle na hierdie land kan terugkom; want die HERE julle God is genadig en barmhartig, en Hy sal die aangesig van julle nie afwend nie as julle jul tot Hom bekeer.” (2 Kronieke 30:9)

“EK praat nou met die verlorenes: julle hoef nie meer in vrees te lewe vir julle vyande nie. Wanneer julle julle lewens aan MY gee, sal EK julle beskerm. EK sal engele gee om julle te beskerm EK sal  julle elke dag ontmoet en julle leer as julle tyd vir MY maak. EK sal julle oppas en julle verras met goeie verrassings; gawes wat julle nie eers geweet het julle het nie. Dinge wat ‘n oneindige bron van vervulling en geluk gaan wees. Dinge wat die vyand van jou weerhou het deur jou in ‘n put van verdriet te gooi en ‘n gewelddadige leefstyl te laat volg.”

“Alhoewel hierdie leefstyl vir jou die indruk van belangrikheid gee, is dit leeg en sonder ‘n ewige vergoeding. Dit genereer net nog meer geweld, bitterheid en dit dood. Dit kan nooit jou begeerte na ware liefde bevredig nie.”

“Ja, EK weet van jou en EK is nog steeds lief vir jou en EK wil jou nog steeds in die Hemel saam met MY hê. EK weet hoe donker en genadeloos jou lewe is, maar EK belowe jou ‘n huis binne in MY. Ja, om saam met MY te lewe, waar elke nuwe dag vol nuwe geleenthede is, elke maand vol van groei is en elke jaar meer en meer geluk voortbring.”

“Maar jy moet jou slegte weë agterlaat wat jy al jou hele lewe beoefen. Draai jou rug daarop en kom na MY en gee MY jou lewe. EK sal jou by die hand neem en jou na oorwinning lei. Jy sal oorwin wat jou altyd oorwin het. Jy sal gevul word met ‘n doel en betekenis waar jy in die verlede dag na dag net teleurstelling en onderdrukking geken het.”

“Ja, EK het gekom om jou te red My Kind. EK het gekom om die juk van verdrukking waaronder jy lewe te breek. EK het gekom om jou wonde te verbind en jou gesond te maak. EK weet hoe dit voel om verneder en gehaat te word. EK weet hoe dit voel om amper doodgeslaan te word. EK weet hoe dit voel om in die gesig geskop te word deur die vir wie jy net goed wil doen. EK het deur al daardie ekstreme gelewe en dit met liefde oorwin en EK sal jou leer om te oorwin in liefde.”

“Ek sal die bitterheid en die verwyt van die verlede verwyder en aan jou ‘n nuwe kleed gee en ‘n ring vir jou vinger. EK het gekom om terug te gee wat die lewe van jou gesteel het. Ja, EK sal jou herstel tot die persoon wat jy nooit geweet het jy kan wees nie. Ja, EK sal jou vry maak! Ja, EK sal jou beskerm en jou saam met MY Hemel toe vat!”

“Al wat jy moet doen is om na MY te kom en te sê: Ja HERE! Vandag gee ek JOU my lewe net soos dit is. Vandag gee ek my siel oor aan JOU. Vergewe my bose lewe wat ek tot nou gelei het, vergewe my wat ek aan ander gedoen het en help my om te vergewe wat hulle aan my gedoen het. Kom in my lewe in HERE en neem hierdie gemors wat ek my lewe noem, oor. Ek gee oor aan JOU!”

“Sê hierdie met oorgawe uit jou hart uit en EK sal jou omhels en jou neem na ‘n nuwe toekoms. Ja, EK belowe jou; gee MY jou lewe en EK gee jou hoop! Die rowe van blindheid en die snywonde van bitterheid sal EK verwyder. Ek sal jou genees en jou hoog bokant jou vyande plaas. Ek sal die demone van die verlede oorwin en hulle sal jou nooit weer bang maak nie.”

“Kom, sit jou hand in MYNE. Kom, jy is MYNE. Laat ons uit hierdie tronk van die verlede loop binne in ‘n nuwe dag vol van MY genade. Kom!”

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 236 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , , .