Waarskuwing aan die wêreld

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

In Mattheus 3 lees ons hoe Johannes die Doper begin preek het langs die streek van die Jordaan rivier.

In Mattheus 3:3 lees ons: “Want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is toe hy gesê het: Die stem van een wat roep in die woestyn: Berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit!”

Hierdie wêreld is besig om te vergaan in sy eie sonde. Ons sien dit oral. Iemand het eenslag vir my gesê die wêreld het snaaks geword en dis waar! Die wat Jesus deel van hulle lewens gemaak het, sien dit, maar die wêreld is blind… Hulle sien nie wat die Kind van God raaksien nie.

Dis waar die teksvers bo dan ook inkom, want as Kinders van God moet ons die om ons waarsku omdat dit ons plig is om dit te doen. Daardeur maak jy die paaie van die HERE gelyk! Ja, ek weet dat die mense vir jou gaan lag en maak of jy van jou kop af is. Hulle het vir Noag ook gelag en selfs met hom gespot, maar toe die reën begin val, het niemand meer gelag of gespot nie! Sommige sal egter luister en hulle bekeer van hulle verkeerde weë net soos wat met Johannes gebeur het.

Die van julle wat tot bekering gekom het, maar die pad byster geraak het; dis nog nie te laat om om te draai en vergifnis te gaan smeek by die HERE nie. Nee, Hy is nie kwaad vir jou nie! Hy staan met sy arms oop, wagtend vir jou om te kom regmaak. Jesus wil jou vergewe, maar jy moet die eerste stap neem.

Die van julle wat op die regte pad is, kyk wat staan in vers 8: “Dra dan vrugte wat by die bekering pas.” Dra jy vrugte wat by die bekering pas, liewe leser? Dis vir jou ook nog nie te laat nie. Jy weet dat die Heilige Gees al lank met jou praat, maar jy het gehoop dat daardie stemmetjie in jou agterkop sal weggaan of stilbly, maar dit gebeur nie. Jesus het jou lief. So lief dat dit nie moontlik is om in woorde uit te druk nie. Maak daarom reg terwyl die tyd daar is om reg te maak.

Moet egter nie te lank wag nie, want kyk wat staan in vers 10: “Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.” Die tyd om reg te maak is min, baie min! As jy dit nie nou doen nie, gaan dit vir jou te laat wees!

God staan gereed om hierdie wêreld te gee wat dit nog altyd wou hê en dit is ‘n wêreld sonder God! Kyk wat staan in vers 12: “Sy skop is in sy hand, en Hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal Hy met onuitbluslike vuur verbrand.” Die wegraping van die kerk is voor die deur! Jesus gaan die wat Hom in krag en in waarheid aanbid soos koning in die skuur van die Hemel bymekaar maak, maar die res gaan geoordeel word in die vuur Verdrukking wat daarna gaan volg.

Liewe leser, daar is nog tyd om reg te maak met die HERE, maar nie meer baie tyd nie. Soos Johannes gesê het “die byl lê ook al teen die wortel van die bome”. Moet in die Naam van die HERE nie meer uitstel nie. Elke slag as jy uitstel word dit makliker. Binnekort gaan jy geheel en al doof wees. Gaan nou op jou knieë en maak reg met die HERE!

Prys Sy Wonderlike Naam!

(Visited 172 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , , .