Is satan besig om jou te manipuleer?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Die vyand ken ons sagte plekke en hy weet presies watter knoppies om te druk en word ons gemanipuleer sonder dat ons dit weet…

Party word gemanipuleer deur hulle verlede in herinnering te roep en so sukkel hulle om ander te vergewe as hulle die seer van daardie verraad onthou… Ander word weer deur hulle kennis gemanipuleer in die sin dat hulle altyd reg is, maak nie saak wie wat sê nie, maar gelukkig is die simptome in beide gevalle dieselfde.

Hoe kan ‘n mens vir seker weet of jy gemanipuleer word of nie? As sekere onderwerpe in gesprekke opgehaal word, voel jy bitter, woedend, verontwaardig of selfs regverdig? Voel jy dat jy gekies is om die wat verkeerd is reg te wys en dat jou manier die enigste manier is? As die antwoord op enige van hierdie vrae “JA” is, wees dan baie op jou hoede, want hierdie is die tekens om voor op te let.

Kom ons kyk ‘n bietjie wat sê Jesus vir ons in Jakobus 3:13-16: [13]  Wie is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon.  [14]  Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie.  [15]  Dít is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, duiwels;  [16]  want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemene dade.”

Nou gaan ek julle verwys na 1 Korintiërs 3.3-5: [3]  omdat julle nog vleeslik is; want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie?  [4]  Want as die een sê: Ek is van Paulus; en die ander: Ek van Apollos—is julle nie vleeslik nie?  [5]  Wie is Paulus dan, en wie Apollos anders as dienaars deur wie julle gelowig geword het? En dit soos die Here aan elkeen gegee het.”

Die simptome van manipulasie word baie duidelik in die verse hierbo uitgespel!

Die primêre bewyse dat ons nie meer op die pad saam met Jesus loop nie is bitterheid, jaloesie, selfsug, hoogmoed, leuens teen die waarheid, verontwaardiging, self geregtigheid en ‘n gebrek aan vrede. As jy hierdie simptome in jou lewe bespeur, gaan op jou knieë en vra die Heilige Gees om aan jou te wys wat dit is wat jou pad met Jesus so vergiftig.

Ek besef maar net te goed dat daar sommige is wat hierdie gaan lees en sê: “My pad saam met Jesus is reg, hierdie is nie op my van toepassing nie, want ek sal nooit verly word nie.” Onthou jy vir Petrus? Dit was die dissipel wat Jesus erken het as die Seun van God. Dit was die dissipel vir wie Jesus “Rots” genoem het, tog het hy Jesus nie een keer nie, maar DRIE MAAL verloën voor die haan gekraai het! Waarom het hierdie gebeur? Omdat Petrus nog nooit getoets was nie en omdat hy self versekerd was. Hy het homself geag as een wat nie foute kan maak nie en in ‘n mate as beter as die volgende persoon.

Onthou, enige iemand kan verly word, maar nie saak hoe lank jy al ‘n pad met Jesus loop nie. Die sleutel lê in selfondersoek. Moet jouself nooit beter as ‘n ander ag nie, want kyk wat sê die Bybel vir ons in Spreuke 26:12: “Het jy ‘n man gesien wat wys is in sy eie oë? Daar is meer hoop vir ‘n dwaas as vir hom.”

Ons almal maak foute. Nie een is verhewe bo dit nie, nie eers ek nie. Niemand is so goed dat hy nie deur die vyand mislei kan word nie. Dis dus nie ‘n skande as jy val nie. Dink aan Petrus. Hy was deur Jesus se hele bediening saam met Hom. Hy het meer wonderwerke gesien gebeur as enige iemand anders en tog het hy tot ‘n val gekom. Dieselfde kan met ons gebeur.

Dink jy dat jy beter is as Petrus of dink jy dat jy Jesus beter ken as hy? Kyk dan weer binne in jouself. Wat sien jy: bitterheid, woedend, verontwaardiging, selfs self-regverdig? Voel jy dat kwaad en gekrenk deur die dinge wat sekere kerke aan jou in die verlede gedoen het. Het jy daardie kerk of leraar al vergewe of stap jy so nou en dan terug en gaan grawe jy daardie ou koeie weer uit die modder uit op?

Wat ek probeer sê is dat satan ongelooflik slim is. Hy weet presies hoe om jou uit te vang en jou gedagte gang gevange te hou sonder dat jy dit weet. Hy weet presies hoe om ‘n leun so op te stel dat dit lyk na die waarheid en jy dit sal glo. Hy is ‘n meester op sy gebied. As jy dus iets hoor en jy is nie seker nie, vat dit na Jesus toe en vra of dit wat jy hoor die waarheid is. As jy dit nie uit gewoonte doen nie, kan jy dalk maklik om die bos gelei word. Moenie kwaad word vir die persoon wat die verkeerde inligting weergee nie, want Jesus laat hierdie dinge toe omdat Hy ‘n doel daarmee het.

Dit is ons almal se verantwoordelikheid om te leer om reg van verkeerd te kan onderskei. Jy kan nie daardie takie op iemand anders afskuif nie. Jy plaas jou siel op die spel as jy nie leer hoe om reg van verkeerd te kan onderskei nie! Kom ek verduidelik: wat gaan jy doen as ‘n man met ‘n mes teen jou bors druk en vra of jy ‘n Christen is? Gaan jy dit erken en sterf of gaan jy dit ontken om ‘n langer lewe te hê?

Kom ek gee vir julle nog ‘n voorbeeld: jy en jou kinders het twee dae laas geëet. Daar word ‘n vorm voor jou neergesit waarin jy onderneem om die merk te aanvaar en Christenskap af te sweer. Doen jy dit, gaan jy nooit weer bekommerd hoe te wees om genoeg kos te hê nie. Doen jy dit nie, is arrestasie en teregstelling jou voorland. Wat gaan jy doen?

Dit laat my dink aan daardie verhaal van die gewapende mans wat een aand met hulle masjiengewere in ‘n propvol kerk ingebars het. Hulle het aangedring het dat al die ware Christene wat nie bang is om te sterf nie, voor die preekstoel moet vergader. Die res kan maar huis toe gaan. Toe die wat huis toe is weg is, sit die manne hulle gewere neer en haal hulle maskers af. Nou kan daar kerk gehou word, want net die ware Christene is oor!

Mag die HERE hierdie boodskap seën!

(Visited 282 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , , .