Waarskuwing aan alle Christene

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek weet dat daar van julle is wat dit kan aanvoel… Ons gaan Jesus binnekort sien en Hy GAAN weer kom om Sy Bruid te kom haal!

Julle moet weet dat ons nou in die tyd van die Groot Misleiding leef. Satan se magte is uit met groot woede en baie mag, maar as Kind van God hoef ons nie daarvoor bang te wees nie, want Jesus het klaar die oorlog vir ons gewen! Maar dan moet jy die Gees van God in jou hê en jy moet gereeld bid vir beskerming teen die bose! Bid dat Jesus jou olie lampie gereeld aanvul sodat jy nie sonder olie betrap word as die geroep uitgaan dat die Bruidegom aan die kom is nie.

Ek is maar net te bewus van die baie leraars wat hulle eerste liefde verraai het. Van die wat die wegraping verkondig het en daarin geglo het en nou sê dat hulle verkeerd was… Toe ek hierdie die eerste keer gehoor het, het Jesus se woorde in Mattheus 25:5 “…hulle sal baie mense mislei” en Mattheus 24: 24 “…as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei” by my opgekom. Wie is die uitverkorenes waarna daar verwys word? Dit is die Bloed Gewaste Kinders van God wat die Heilige Gees as leidsman het! Prys die Naam van die HERE!

Liewe lesers, die Gees van God is NOOIT OOIT verkeerd nie! Hierop kan jy geld verwed dat dit waar is! As jy ooit twyfel, vra die Gees van die HERE om aan jou die waarheid te wys en dit sal gedoen word!

Moenie jou gebed altaar afskeep nie. Nie nou op hierdie laaste van laaste oomblikke nie! Ek kan nie vir julle verduidelik hoe belangrik dit is of hoe die Gees dit aan my openbaar as van kardinale belang nie. Jy kan nie sonder gebed nie. Gebed is die olie wat alles aanmekaar hou. Dis jou kommunikasie lyn tot die Troon van God! Ek is jammer om dit te sê, maar as jy nie meer bid nie, dan het jy die oorlog klaar verloor… en dis die absolute reine waarheid!

Die van julle wat roepings het, moenie jou roeping afskeep nie. Elkeen van ons het ‘n roeping van die HERE ontvang. Party is daar om te bid ander is daar om te beredder. Party is daar om te versorg met kos, maar partykeer moet jy net op die regte plek wees op die regte tyd om iemand by te staan. As jy die Heilige Gees vra, sal dit aan jou geopenbaar word wat jou roeping is.

My roeping is om hierdie boodskappe te skryf en Jesus se opdrag aan my was gewees “Totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaning en lering” (1 Timoteus 4:13) en dis presies wat ek doen, tot Jesus kom om ons te kom haal, want so sal ek myself en almal wat luister red. Hierdie was aan my geopenbaar en ek glo dit!

Ek weet dat daar van julle is wat julle roepings verwaarloos… Dis nog nie te laat nie. Jy kan nog steeds die verstrooide klippe van jou roeping bymekaar maak, jou altaar herbou en weer begin om te offer tot God die Vader. Elke siel wat gered word, elke goeie daad wat jy doen en elke gebed, styg op tot ‘n lieflike geur tot die Vader wat alles wat ons op aarde doen raaksien. Hy staan gereed en Sy beloning is by Hom gereed om ons te beloon vir ons werk. Onthou, niemand werk ooit verniet vir Jesus nie! Prys Sy Heilige Naam!

“Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.” (Lukas 21:36)

Moenie ophou waak nie en moenie ophou bid nie. Ons is amper daar! Jy gaan nooit perfek wees nie, so moenie eers probeer nie! Jesus weet dat jy nie perfek is nie daarom soek Hy net die wil om perfek te wil wees. Probeer net; selfs al vaal jy ‘n honderd keer, maar die gebed en die bid om vergifnis kan jy nie afskeep nie.

Moenie jouself flous nie; die feit dat jy gered is, beteken nie dat jy weggeraap gaan word nie. Daar gaan agterna die wees wat gaan sê dat hulle in die Naam van die HERE mense gesond gemaak het en duiwels uitgedryf het en dan gaan Jesus antwoord dat Hy hulle nooit geken het nie…

Jesus het dit self gesê en dis in Sy Woord opgeteken: “Waak en bid altyddeur sodat jy waardig geag mag word om dit wat kom te kan vryspring!” Sien; daar staan BID! Dis die as waarom alles draai en dit kan nie afgeskeep word nie!

Prys die Heilige Naam van Jesus!

(Visited 667 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , .