Waarskuwing aan alle Christene

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
image_pdfLaai afimage_printDruk

Die HERE het verlede week aan my bevestig dat ons Hom binnekort gaan sien! Net soos sy dissipels Hom gesien opvaar het van hierdie aarde af, net so gaan Hy weer terugkom om Sy Bruid te kom haal!

Daar is ‘n profetes van Amerika wie ek volg en sy het hierdie boodskap bevestig dat Jesus Sy Bruid binnekort gaan kom haal, maar daar was ook ‘n waarskuwing… Baie gaan agtergelaat word omdat hulle dink hulle is gereed!

Sonder om haar hele boodskap hier oor te skryf; die HERE het aan haar geopenbaar dat ons hopeloos te min bid. Buiten die feit dat ons so min bid, is daar vele wat hulle roepings wat die HERE aan hulle gegee het afgeskeep het!

Julle sien, ek meet sulke boodskappe altyd aan myself. Ek weet wat my roeping is en dit is om hierdie boodskappe te skryf. Elkeen van ons het ‘n roeping. Party is daar om te bid ander is daar om te beredder. Party is daar om te versorg met kos, maar partykeer moet jy net op die regte plek wees op die regte tyd om iemand by te staan. As jy die Heilige Gees vra, sal dit aan jou geopenbaar word wat jou roeping is.

In die begin het ek net eenmaal per week ‘n boodskap geskryf, maar die HERE het vir my gesê Hy soek meer. Eers het ek daarteen geskop en gevra of ek tyd gaan hê, maar die HERE het net geglimlag en gesê “Toets My.” Ek het en deur die HERE eerste te stel het ek altyd tyd gehad om alles te doen wat ek moes, plus die werk van die HERE. Jesus het later gekom en gesê Hy soek nog meer. Weer het ek gevra of ek genoeg tyd gaan hê en weer het Hy gesê “Toets My!” Dis moeilik om te glo, maar daar is tyd vir my om by alles uit te kom, selfs al skryf ek drie boodskappe per week!

My punt is; moenie jou roeping afskeep deur te sê dat jy nie tyd het nie. Stel die HERE eerste en jy sal verbaas wees net hoeveel jy in ‘n dag kan regkry! Jy sal tyd hê om die werk van die HERE te doen en ook om jou daaglikse taak afgehandel te kry.

Maar ek was nog nooit iemand wat kon bid nie. Jy kry mense wat kan maraton bid, maar dis nie ek nie. Dis waarom die boodskap van die profetes dat ons te min bid, my soos ‘n hamer tussen die oë getref het. Ek probeer al sedert ek die boodskap Donderdag gehoor het, om te verstaan. Gister het sy dieselfde boodskap weer gepos wat daarop dui dat hierdie ‘n baie ernstige saak vir die HERE is!

Vanoggend lê ek in my bed en ek luister hoe die voëls begin om die nuwe oggend aan te kondig. Eers het net een begin sing, toe twee en kort voor lank was daar ‘n hele voëlgesang wat opgegaan het. Jesus was skielik daar. Ons het begin gesels oor die profetes se boodskap. Ek het gesê dat ek die gedeelte oor die gebed nie verstaan nie. Julle weet; ek het eerlik gedink dat Jesus kwaad sou word met my, maar Hy het nie! Die volgende Bybel vers het skielik by my opgekom.

Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan. (Lukas 21:36)

Ons almal waak reeds. Ek het lank reeds begin om sonde uit my lewe te verwyder sover as wat dit vir my moontlik is om te doen. Die HERE weet dat ons nie perfek is nie daarom soek Hy net die wil om perfek te wees. Probeer net; selfs al vaal jy ‘n honderd keer, maar die gebed kan jy nie afskeep nie.

Liewe lesers, gebed is die as waarom alles draai. Dit mag ons nie afskeep nie! Dis waarom hierdie land van ons is so ‘n gemors is in die eerste plek; omdat ons opgehou het om te bid! Ons het moeg geword…

Julle weet, ek is ook moeg… moeg vir die korrupsie, moeg vir die diefstal, moeg vir al die ongeregtigheid. Hierdie wêreld is nie meer my huis nie, want ek herken dit nie meer nie. Die wêreld wat ek as kind geken het, is nie dit wat ek nou sien nie. In daardie jare was Suid Afrika nie een nie, maar die mees vooruitstrewende land in Afrika! Tot die Amerikaners en die Europeërs het respek vir hierdie land gehad. Maar ons het sonder ophou in ons kerke en ons huise gebid! Waar is dit vandag?

Ek het vir Jesus gesê dat ek nie kan bid nie… Nie soos daardie in elke geval nie. Hy het gesê dat ek myself moet beskikbaar stel vir Sy Heilige Gees en dat Hy aan my sal wys hoe om te bid. Ek het gesê dat ek sal probeer. Hy het gesê: “Moenie probeer nie; doen!” Ek het en ek weet nou nog nie waar daardie gebed vandaan gekom het nie! Ek het vir almal gebid; ons ekonomie, ons land se leiers, noem maar op. Onmiddellik daarna het dit begin reën… Jesus het gehoor! Prys Sy Wonderlike Naam!

Liewe lesers; ek is nie hier om enige iemand te veroordeel nie, maar hierdie gebed ding is baie belangrik vir ons HERE. Ek het dit al baie gesê; die feit dat jy gered is, beteken nie dat jy weggeraap gaan word nie. Jesus het dit self gesê en dis in Sy Woord opgeteken: “Waak en bid altyddeur sodat jy waardig geag mag word om dit wat kom te kan vryspring!” Sien; dit staan daar BID!

Sien julle nou hoe belangrik gebed is? Dis iets wat nie afgeskeep mag word nie! En moenie eers daaraan dink om te sê dat jy nie tyd het nie of dat jy nie kan nie… Ek kon ook nie, maar Jesus het vir my gewys hoe! Nou vra ek dat julle dieselfde sal doen!

Prys die Naam van Jesus!

image_pdfLaai afimage_printDruk