Wat gebeur as ons sterf?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Elke keer wanneer ons ‘n begrafnis bywoon, word ons aan ons eie sterflikheid herinner. Dit laat mens opnuut wonder waarheen mense gaan as hulle sterf, maar meer belangrik: waarheen sal ek gaan wanneer ek sterf?

Om hierdie vrae te beantwoord moet ons eers kyk hoe God die mens gemaak het. In die beskrywing van die skepping van Adam sê die Bybel in Genesis 2:7: “En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.”

Die meeste mense glo dat die siel en die liggaam twee aparte dinge is. Indien dit so is, dan moet die siel mos apart van die liggaam kan bestaan, maar ons weet dat dit nie so is nie. Siel en liggaam is saam en vorm ‘n eenheid, maar by die dood word hierdie kombinasie opgebreek. In Prediker 12 lees ons die volgende: [6]  Voordat die silwerdraad verwyder word en die goue oliekruik stukkend val en die kruik by die fontein gebreek word en die wiel stukkend in die put val [7]  en die stof na die aarde terugkeer soos dit gewees het, en die gees na God terugkeer wat dit gegee het.” Die silwer draad waarna daar in vers ses verwys word is die draad wat liggaam en siel aanmekaar vas hou. Wanneer iemand sterf, word die silwerdraad verwyder; die liggaam keer dan terug na die stof waaruit dit gemaak is en die siel terug na God waar dit vandaan gekom het.

Waarom moet ons sterf? Baie mense gaan nou sê dat ons moet sterf omdat Adam en Eva gesondig het en God die dood daardeur in die wêreld laat inkom het. In Genesis 3:22-24 lees ons hoe die HERE God die mens weggestuur het uit die Tuin van Eden en die ingang van die tuin deur Gerubs laat bewaak het sodat die mens nie dalk van die boom van die lewe sou eet en vir ewig sou lewe nie. Ons as mens was dus bestem om te sterf, maar daar is ‘n rede daarvoor. In 1 Korintiërs 15 sê Paulus die volgende:  [36]  Wat jy saai, word nie lewendig as dit nie gesterf het nie.  [37]  En wat jy saai—jy saai nie die liggaam wat sal word nie, maar ‘n blote korrel, byvoorbeeld van koring of van iets anders.” Om te sterf is dus ‘n natuurlike proses en die enigste manier hoe hierdie aarde liggame van ons verander kan word in iets anders.

Waarom leef party mense dan lank en ander sterf so jonk? Die letterlike antwoord is dat ons almal ‘n “vervaldatum” het! Dit mag miskien snaaks klink, maar onthou dat Jesus ongeveer 36 jaar oud was toe Hy aan die kruis gesterf het. Dis betreklik jonk in vandag se terme. Die Here het almal van ons op hierdie aarde gesit in hierdie tyd wat ons ons leef met ‘n doel en as daardie doel gedien is, dan is dit tyd om te vertrek en die ewige rus te gaan geniet. Dis waarom party mense vroeg sterf terwyl ander ryp ouderdomme bereik. Hierdie reël geld vir almal van ons, ook die artieste wat weier om God te dien. Glo dit of nie, maar hulle het ook ‘n doel op hierdie aarde, al is daardie doel net om vir eenkeer te hoor dat Jesus gesterf het vir hulle sondes!

Om iemand aan die dood af te staan is nie ‘n maklike proses nie, maar troos u daaraan dat geen dood op hierdie aarde ooit doelloos is nie. God se weë is nie ons weë nie. Ons verstaan dit miskien nie nou op die oomblik nie, maar God weet waarom dit nodig was vir iemand om te sterf. Hou egter goeie moed, lewe leser, want as die persoon wat gesterf het ‘n Christen was, dan gaan ons mekaar beslis wees eendag sien! Die skeiding op aarde is dus net tydelik en nie vir ewig nie!

Hoe kan ek vir seker weet dat my geliefdes in die hemel is? Die Bybel beantwoord daardie vraag in Johannes 5:24: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe.”  In Handelinge 16:31 lees ons: “… Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word,” Jesus is dus die bron van ons ewige lewe en ons verkry dit deur in Hom te glo. Die Bybel bedoel egter nie dat ons in Jesus moet glo slegs as ‘n geskiedkundige persoon nie. Dit beteken dat ons Hom as ons persoonlike Saligmaker moet aanvaar, dat Hy vir ons sondes gesterf het sodat ons vergifnis kan ontvang en laastens dat ons Hom met ons lewens vertrou.

Wanneer u volgende keer ‘n begrafnis bywoon, kan u bly wees, want indien u vriend of geliefde gesterf het en Jesus as ‘n Vriend geken het, dan sal hy of sy weer lewe. U kan ook seker wees dat indien u Hom as ‘n Vriend ken, u ook die ewigheid saam met Hom in Sy koninkryk sal deurbring wanneer u sterf.

Mag die Here hierdie boodskap seën!

(Visited 660 times, 1 visits today)