Wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

In Handelinge 10 lees ons die verhaal van Cornelius, ‘n Romeinse Hoofman oor ‘n Honderd wat die Christendom aanvaar het en ‘n Christen geword het. Maar hierdie gedeelte gaan baie dieper as dit en dis waarom ek tyd gaan spandeer met julle om hierdie gedeelte te verstaan.

Eerstens gaan ek kyk na die letterlike aspek en dit is dat die Evangelie nog baie jonk was en dat die dissipels van Jesus maar so pas begin het om die Evangelie te versprei. Die Evangelie was ook beperk tot die Jode alleen, want die Wet van Moses het hulle uitdruklik beveel om nie met ander nasies te meng nie.

God het hierdie reël reeds in Handelinge 8 verander nadat Hy vir Filippus gestuur het om die Evangelie aan ‘n hof dienaar van Etiopië verkondig het. Hier is die Evangelie vir die eerste keer aan iemand wat nie ‘n Jood was nie verkondig!

In Handelinge 10 lees ons hoe Petrus oor die middag op die huis se dak geklim het om te bid. Die huise van daardie tyd het platdakke gehad met ‘n muur om en daar was trappe langs die huis waarmee mense tot op die dak kon klim. Om op die dak te klim was dus nie iets ongewoon soos vandag nie.

Petrus het begin bid, maar tydens sy gebed het hy baie honger geword. Hy het in ‘n visioen die Hemel geopen gesien en ‘n voorwerp soos ‘n baie groot laken daaruit sien afdaal. Binne in die laken was al die viervoetige diere van die wêreld en die voëls van die Hemel. ‘n Stem het vir hom gesê “Staan op, Petrus, slag en eet!” (Handelinge 10:13) Maar Petrus het geweier en gesê dat hy nog nooit iets onrein geëet het nie. Weer het die stem vir hom gesê “Wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie.” (Handelinge 10:15) Dit het drie maal gebeur voor die laken weer in die Hemel opgeneem is.

In die res van die verhaal lees ons hoe Petrus sonder om tee te praat na die huis van Cornelius gegaan het om aan hom die Evangelie te gaan verkondig en hoe Cornelius die Heilige Gees ontvang het. Dit was dan ook die eerste keer wat die Heilige Gees op ‘n nie-Jood uitgestort was! In vers 28 lees ons hoe Petrus aan Cornelius sê “Julle weet dat dit ongeoorloof is vir ‘n Joodse man om met iemand van ‘n ander volk omgang te hê of hom te besoek; maar God het my getoon dat ek geen mens onheilig of onrein mag noem nie.”

Hierdie gedeelte gaan natuurlike oor meer as net die redding van siele, want dit wys dat ons geen vrees hoef te hê oor dinge wat mense as “onrein” bestempel nie, want soos die stem vir Petrus gesê het in Handelinge 10:15 “Wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie.” Dit beteken dat as ons as Kinders van God nou sekere vryhede het wat ons voorheen nie gehad het nie. Ons kan bid tot God om dit wat deur die mens as onrein beskou was, rein te maak!

Ek het in die verlede baie van mense gehoor wat absoluut weier om enige iets met ‘n “halaal” teken op te koop omdat hulle dit as onrein beskou. Tog verklaar Jesus self in Markus 7:14-15 as volg [14]  En Hy het die hele skare na Hom geroep en vir hulle gesê: Luister almal na My en verstaan. [15]  Daar is niks wat van buite af in die mens ingaan wat hom onrein kan maak nie; maar die dinge wat van hom uitgaan, dít is die dinge wat die mens onrein maak.”

Wat jy dus eet of jouself aan blootstel as ‘n mens dit so kan noem, is nie wat enige een van ons onrein maak nie, maar dit wat uit jou uitgaan. Met ander woorde, dit wat jy sê of doen is wat jou onrein maak, nie wat ingaan nie. Daar is dus niks verkeerd om enige iets met ‘n halaal teken op te koop of te eet nie, want as God dit gereinig het, dan mag ons dit nie as onrein beskou nie. Prys die Naam van Jesus!

Hierdie geld vir baie dinge in ons lewens en nie net kos nie, want soos Jesus self gesê het, maak niks wat van buite af ingaan jou onrein kan maak nie. Daarom liewe leser; geniet die lewe en dit wat dit aanbied sonder vrees “Want God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.” (2 Timoteus 1:7) Maar vermy die sonde en moenie daaraan veelvormig word nie, want wat se gemeenskap het die lig met die duisternis?

Maar Paulus waarsku ons in Romeine 14 dat daar mens gaan wees was swak is in die geloof en daarom eerder groente gaan eet as vleis! Dit is mense wat gaan verkies om eerder die ou gewoontes te volg as om God te vertrou. Hierdie mense mag ons onder geen omstandighede oordeel nie, want ons almal leef tot eer van die HERE en as ons sterf, behoort ons aan die HERE. Prys Sy Naam!

Daarom, liewe leser, jy moet self besluit. Die deur is oop en aan die nader kant wag vir jou ‘n lewe sonder vrees. ‘n Lewe van vryheid in Jesus, maar die keuse is joune om te maak.

Mag die HERE hierdie boodskap seën!

(Visited 158 times, 1 visits today)
Tagged , , .