Wat is God se Wil?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

HERE, Paulus het dit die beste gestel toe hy gesê het ons kyk in ‘n dowe spieël en sien ‘n raaiselagtige beeld, maar een dag sal ons ten volle ken net soos ons ten volle geken was. Help ons, HERE, om te aanvaar dat U Wil perfek is, selfs al kan ons dit nie altyd sien nie. Amen!

Iemand het eenslag hierdie Bybel Studie vraag aan my gestel: As ‘n baba gebreklik gebore word; is dit God se wil? Is Hy dan nie ‘n volmaakte God nie?

Ons is mense en as mense sal ons altyd wonder waarom sekere dinge in ons lewens gebeur, want ons sien net nie die groter prentjie nie. Elke dag probeer ons om sin te maak uit die raaiselagtige beeld wat ons in die dowe spieël van ons eie lewens sien. Gooi emosies in die pot en jy sit skielik met ‘n baie plofbare brousel wat enige tyd kan ontplof!

Jesus se dissipels het dieselfde vraag vir Hom gevra toe hulle ‘n blinde teëgekom het wat van geboorte af blind was. Kom ons kyk wat staan in Johannes 9:1-4  [1]  En toe Hy verbygaan, sien Hy ‘n man wat blind was van sy geboorte af. [2]  En sy dissipels vra Hom en sê: Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? [3]  Jesus antwoord: Hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie; maar die werke van God moet in hom openbaar word. [4]  Ek moet die werke doen van Hom wat My gestuur het, so lank as dit dag is; die nag kom wanneer niemand kan werk nie.”

Nie die blinde of sy ouers het enige iets verkeerd gedoen dat hy blind gebore was nie, maar die werke van God moes in hom geopenbaar word. Natuurlik het Jesus die man op die Sabbat genees en soos ons almal weet, is dit vir die Jode totaal ontoelaatbaar om op die Sabbat te werk. Maar Jesus het hierdie wonderwerk doelbewus op die Sabbat gedoen om die skynheiligheid van die Fariseërs aan die mense uit te wys. Die Fariseërs het dit geweet en daarom het hulle ‘n rede gesoek om Hom dood te maak.

Soos julle kan sien, het die HERE ‘n doel met alles wat Hy doen en ook met alles wat gebeur. Ons sien net nie altyd die doel nie, maar dit kan aan ons geopenbaar word as ons vra.

Dit laat my dink aan die tweede vraag van die aard wat ek ook al gekry het: As jy ‘n wedergebore Christen is en ‘n besope man ry in jou vas en jy sterf; is dit dan God se wil?

Ek hoef seker nie vir julle te sê dat hierdie ‘n strik vraag is nie! God se weë is nie ons weë nie en al mag ons nie altyd die waarom verstaan nie, moet ons berus by die feit dat die HERE weet.

Hierdie laat my dink aan die storie van die ouers wat nie kinders kon gehad het nie en toe ‘n seun aangeneem het. Hulle het hom behandel asof hy hulle eie biologiese kind was en nooit enige onderskeid getref nie. Die seun het uitgeblink in sy skool en een van die beste leerlinge in die skool geword. Op sy veertiende verjaardag het sy ouers besluit dat hulle hom die waarheid sal vertel. Die resultaat was wat hulle verwag het nie, want sy gedrag het oornag geheel en al verander. Sy punte op skool het geval van ‘n A-Graad student na een wat elke kwartaal net-net deurgeskuur het. Sy ouers het alles probeer om die seun wat hulle voorheen gehad het, terug te kry, maar niks wat hulle gedoen het wou werk nie. Einde ten laaste het hulle belowe om hom te help soek na sy biologiese ouers. Dit het hulle seun se buie laat bedaar, maar dit het alles wat hulle besit het gekos; al hulle spaargeld, ‘n ekstra verband op die huis en ook die duur familie motor is ingeruil vir ‘n goedkoper model. Ongelukkig kon die seun se biologiese ouers glad nie opgespoor word nie, maak nie saak wat hulle probeer het nie. Met sy sestiende verjaardag het hulle vir hom die motorfiets gekoop wat hy so graag wou gehad het. Eendag terwyl hy uit was het ‘n dronk bestuurder deur ‘n rooi verkeerslig gery en die seun op die motorfiets noodlottig getref. Sy ouers was verpletter en hulle kon nie verstaan waarom die HERE sou toelaat dat dit met die seun wat hulle so liefgehad het gebeur nie. Hulle het God blameer vir dit wat Hy toegelaat het om te gebeur. ‘n Paar maande later het ‘n bekende Christelike skrywer ‘n boek bekendstelling kom hou in die dorp waar die man en die vrou gewoon het. Die vrou het dit gaan bywoon en aan die man haar verhaal vertel. Sy het gesê dat as die HERE ‘n God van liefde is, waarom het Hy dan toegelaat dat hulle seun van hulle weggeneem word. Die man antwoord toe dat die HERE die seun se begeerte geken het en ook geweet het dat hulle belowe het om sy biologiese ma te vind. Ongelukkig was sy biologiese man reeds jare gelede oorlede en sou hulle die belofte wat hulle gemaak het nooit op aarde uitgevoer kon word nie. Dis waarom die HERE toegelaat het dat die seun sterf, want dit was die enigste manier om die belofte wat hulle gemaak het tot stand te bring.

Liewe lesers, die HERE het ‘n doel met alles wat gebeur, maar ons sien dit nie altyd nie. Die beste wat ons kan doen is om vas te hou en te hoop dat ons eendag sal sien wat die doel was en waarom slegte dinge toegelaat was om te gebeur. Ek kan julle nog baie meer stories soos die vertel, maar dan gaan hierdie boodskap te lank word.

Mag die HERE elkeen van julle seën en julle weet dat die HERE ‘n doel met elkeen van ons het, selfs al sien of verstaan ons dit nie.

Prys Sy Wonderlike Naam!

(Visited 432 times, 1 visits today)
Tagged , , , , .