Wat is nodig om Hemel toe te kan gaan

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Die HERE het vanoggend vir my hierdie onderrig boodskap gegee wat ek met julle moet deel. Ek het al voorheen hieroor geskryf, maar ek vermoed dat daar nog baie verwarring by baie van julle is oor hierdie onderwerp.

Ek gaan begin met die teksvers wat ek gekry het uit Johannes 3:1-6 “[1]  En daar was ‘n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodémus, ‘n owerste van die Jode.  [2]  Hy het in die nag na Jesus gekom en vir Hom gesê: Rabbi, ons weet dat U ‘n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat U doen as God nie met hom is nie.  [3]  Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.  [4]  Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie?  [5]  Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.  [6]  Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.”

Die eerste vers wat uitstaan is vers drie en dit sê dat as jy nie weer gebore word nie, kan jy nie hemel toe gaan nie. Dit beteken dat as jy nie tot bekering kom en die ou sondige mense afsweer nie, kan jy nie hemel toe gaan nie. Jy kan soveel geld vir die armes gee as wat jy wil; jy kan ‘n goeie lewe lei soos jy wil; jy kan selfs alles wat jy het weggee, maar alles dit gaan jou niks help nie, want jou siel behoort nie aan die HERE nie. Jy MOET tot bekering kom. Daar is geen ander manier nie!

Arme Nikodémus kon nie die beeldspraak verstaan nie, want hy het gedink mens moet weer fisies gebore word. Dis nie wat Jesus bedoel het nie, want as jy tot bekering kom, dan word jy weer gebore, want jy is dan ‘n nuwe mens; vry van die oordeel wat oor hierdie aarde moet kom.

Om tot bekering te kom is stap een, daar is nog twee ander stappe wat volg en dit is wat Jesus volgende beskryf in vers vyf en ses. Hierdie stappe is om weer gebore te word uit water en uit Gees. Kom ek verduidelik: Om tot bekering te kom is stap een, maar dan MOET jy jou laat doop. Jy het die ou sondige mens gekruisig toe jy tot bekering gekom het, maar nou moet daardie ou mens begrawe word!

Dis juis nou hier waar baie mense hulle dood skrik en soos muile vier spore vassteek, want hulle dink dat jy net in ‘n kerk gedoop kan word. Of hulle dink dat hulle mos klaar gedoop is as kinders. O’ nee, liewe leser; die klein doop geld nie hier nie, want jy het nog nie tot bekering gekom nie en jy was ook nie bewus van jou sonde as kind nie. Dus, wat het jy toe begrawe? Nee, jy MOET as volwassene weer gedoop word.

Jy hoef nie net in ‘n kerk gedoop te word nie. Ek het al gesien hoe mense in baddens gedoop word. Een was selfs in die skop bak van ‘n trekker gedoop wat vol water gemaak is! Jy kan iemand in ‘n wasbak doop as dit diep genoeg is om sy kop te onderdompel. Swembaddens werk natuurlik die beste! Waar daar ‘n wil is, is daar ‘n weg!

Onthou dat die doop ‘n stap van geloof is net soos die bekering. Jy maak die ou mens dood deur tot bekering te kom en dan begrawe jy daardie ou mens deur die doop. Nou bly nog net stap drie oor en dit is die doop van die Heilige Gees.

Hier kom nog ‘n groot misleiding. Baie mense dink dat die doop van die Heilige Gees gepaard gaan met die praat in tale. Nee, nee, nee! As jy eerlike is met die HERE en jou bekering ernstig opvat en so ook jou doop, dan sal jy die Heilige Gees onmiddellik daarna ontvang. Party mense sal uitbars in trane en ander sal praat in tale. Die Gees deel uit soos Hy wil en nie soos ons as mens wil nie! As jy dus nog nooit in tale gepraat het nie; moet dat nie bekommerd wees nie en moenie dat mense vir jou ‘n gat in die kop probeer praat nie.

Hoe weet ek dan ek het die Heilige Gees ontvang as ek nie in tale gepraat het nie? Baie maklik liewe leser! Kom ons lees Galasiërs 5:22 “Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.” As die Heilige Gees in jou lewe woon, dan sal jy die vrugte van die Gees in jou lewe bespeur. Net soos regte vrugte aan ‘n boom nie onmiddellik sommer net daar is nie, gaan die vrugte van die Gees ook nie sommer net dadelik in jou lewe wees nie. Dit groei saam met jou groei as Christen soos jy die Gees van die HERE toe laat om in jou lewe te werk. Jy sal agterkom dat jy meer liefdevol teenoor jou mense mens is of dat jy maklik saam met ander bly kan wees oor hulle prestasies sonder om afgunstig te wees. Jy sal aktief vrede om jou soek en mense wat heeltyd kwaad probeer stook vermy. Jy sal nie so vinnig kwaad word nie; jy sal meer goed wees teenoor die om jou ongeag wat hulle aan jou gedoen het; jy sal meer getrou wees, meer sagmoedig en dan die een waarmee ons almal struikel, meer selfbeheersing hê! Ek wil net een ding duidelik stel: om sagmoedig te wees en selfbeheersing te hê, beteken nie dat jy ‘n “push over” moet wees nie. Jy gaan kwaad word, want die HERE word ook kwaad, maar jy gaan kwaad word sonder om te sondig.

Daarom, Kinders van die HERE, as jy tot bekering gekom het, maar jy is nog nie gedoop nie, laat dan nie gras onder jou voete groei nie. Maak plan! Moenie tyd mors nie, want ons tyd op aarde is amper om!

Mag die HERE hierdie boodskap seën!

(Visited 988 times, 1 visits today)