Wees versigtig na wie jy luister

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Iets wat ek die laaste ruk vreeslik oplet, is die ongelooflike groot aantal profesieë wat skielik op Internet uitgaan…

Dit is geen geheim dat ons in die laaste sekondes voor die verdrukking is nie. Alles waaroor Gods Woord ons oor waarsku, is besig om voor ons oë waar te word. Ek gaan 2 Timoteus 3 vat as voorbeeld. Julle kan hierdie gedeelte self gaan lees, want alles wat daar staan het waar geword! Daar kan dus geen twyfel meer wees dit die tyd min geword het nie. Dit is dus net logies dat die vyand hierdie tyd sal gebruik om verwarring onder die Kinders van God te saai!

Toe Jesus op die Olyf Berg gaan sit het en Sy dissipels Hom gevra het wanneer die einde gaan kom, het Hy begin deur vir hulle te sê: “Pas op dat niemand julle mislei nie.” (Mattheus 24:4) Dis vir my so treffend, want van al die dinge wat Jesus ons oor kon gewaarsku het, begin Hy sy rede met ‘n waarskuwing. Dan gaan Jesus voort in vers vyf en sê: “Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.”

Dit is PRESIES wat nou gebeur! Van tsunami’s wat skielik verskillende dele van die wêreld gaan tref, tot super vulkane, tot aardbewings wat die aarde uitmekaar gaan skud, noem maar op! Ek het tot op ‘n Suid Afrikaanse webruimte afgekom waarin daar ‘n hele relaas is hoe die wegraping gaan plaasvind en die verdrukking gaan begin voor die einde van September 2015! Behalwe dat die datum lank reeds verby is, hoeveel mense was mislei deur hierdie webruimte? Mense, julle moet met oop oë deur die lewe gaan! Nie almal wat sê HERE, HERE, kom in die Naam van die HERE nie! Dit wat Jesus ons oor waarsku in Mattheus 24:4-5 is besig om onder ons neuse te gebeur!

God laat Hom deur geen mens voorskryf nie en God se Woord bevestig dit! In Mattheus 24:36 sê Jesus vir ons: “Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen.” Niemand weet op watter dag en uur die einde gaan kom nie. Net God die Vader weet. As Hy nie eers vir Sy Seun die tyd wil sê nie, waarom op aarde sal Hy dit aan ‘n mens wil bekend maak?

Ons weet wel dat die wegraping skielik gaan kom op ‘n tyd wanneer niemand dit verwag nie, want Jesus waarsku ons in Lukas 21:35 as volg: “Want soos ‘n strik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon” en ook in Mattheus 24:42 om te waak en op ons hoede te wees: “Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie.”

Ons sal wel weet wanneer die tyd naby is, want Jesus sê dit vir ons in Mattheus 24:32-33  [32]  En leer van die vyeboom hierdie gelykenis: Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is.  [33]  So weet julle ook, wanneer julle ál hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur.” Ons weet dat die tyd naby is, maar ons weet nie wanneer nie! Jesus stel ons verder gerus deur te sê dat ons nie verskik of bang moet wees nie, want al hierdie dinge moet plaasvind. (Mattheus 24:6) Eintlik behoort ons te juig as ons hierdie dinge sien, want ons verlossing is naby, voor die deur!

In Mattheus 24:25 sê Jesus vir ons die volgende: “Kyk, Ek het dit vir julle vooruit gesê.” As Jesus dit alles vir ons vooruit gesê het, waarom val so baie mense dan vir hierdie snert voorspellings? Die antwoord is omdat 80% van alle Christene net hulle Bybels lees. Hulle wend ook geen poging aan om ‘n studie daarvan te maak nie. Hulle het GEEN vertroue in die HERE nie. Met die mond bely hulle dat hulle in die HERE glo en vertrou, maar die werke getuig van heeltemal ander dinge!

Besluit nou: luister jy na die HERE en sy Woord of luister jy na wat mense met kop kennis vir jou vertel? Nou is die tyd wat gaan bepaal of jy waardig gaan wees om dit wat kom te kan mis. (Lukas 21:36) Hou op om ‘n dooie liggaam te wees wat net aasvoëls lok! Hou op om stert stories te versprei! Al wat jy vermag is om satan te help! Wag eerder geduldig op die koms van die HERE soos in Jakobus 5:7-9 beveel word [7]  Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat dit die vroeë en die laat reën ontvang het.  [8]  Julle moet ook geduldig wees; versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby.  [9]  Moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die Regter staan voor die deur.”

Vertrou die HERE met alles: jou lewe, besittings, finansies. Sit jou klein handjie in Syne en weet dat Hy SAL voorsien! Weet dat niks met jou sal gebeur sonder die Wil van die Here nie! Hou op om in vrees te lewe! Bestudeer die Woord van die Here; leef in die Woord van die Here! Vestig jou gedagtes op die Here en kyk hoe Hy jou paaie vir jou gelyk maak! Vra die Here of hierdie boodskap die waarheid is! En moenie mislei word nie!

Mag die HERE hierdie boodskap seën!

(Visited 325 times, 1 visits today)
Tagged , , , , .