Bewaar jou ore!

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Iemand het nou die dag vir my ‘n boodskap gewys wat iemand op sosiale media gepos het. Dit was nie die eerste keer dat ek so iets gesien het nie en dit gaan seker ook nie die laaste keer wees nie…

Liewe lesers, ek wil vra dat julle moet oppas dat julle nie mislei word nie. Toe Jesus se dissipels Hom gevra het wanneer die einde gaan kom, was die heel eerste ding wat Jesus gesê het: “Pas op dat niemand julle mislei nie.” (Mattheus 24:4) Van al die dinge waarteen Jesus hulle kon gewaarsku het wat gaan gebeur in die laaste van dae, het Hy hulle gewaarsku om hulle ore te bewaar! Die misleiding is voorwaar groot in hierdie laaste van dae en baie gaan in hierdie laaste sekondes voor die wegraping mislei word. Pas dus op!

Die boodskap wat vir my gewys was, kom van ‘n gereelde leser af en dit gaan oor ‘n persoon wat beweer dat Maria, Jesus se aardse moeder, ‘n straatvrou was en om daardie rede was Jesus se geboorte nie heilig was nie! Die persoon gaan voort deur te beweer dat dit onwaarskynlik is dat God ‘n meisie wat verloof was sou gebruik om die Christus in die wêreld in te bring omdat so iets deur die wet van Moses verbied was.

Die HERE sê in Jesaja 55:8 “Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die HERE.” Wie is ons dan om die HERE voor te wil skryf oor wie Hy moet kies om wat ook al te doen om watter rede ook al? Die HERE weet wat Hy doen, selfs al weet ons nie. Ons moet net glo en vertrou dat al kan ons nie sien waarheen die HERE ons lei nie; Hy die regte besluite sal neem! Dis nie vir ons as mens beskore om ooit God se Wil te bevraagteken nie.

Dan is daar hierdie baie bekende waarskuwing in 2 Timoteus 3:1-5 “Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God; mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. Keer jou ook van hierdie mense af.”

Weet julle hoe gereeld sien ek hierdie verse waar word? Ek wil julle waarsku; wees op julle hoede! Almal se bedoelinge is nie altyd so suiwer soos wat hulle voorgee hulle is nie. In hierdie laaste van dae gaan jy meer en meer op die leiding van die Gees moet staatmaak as ooit voorheen. As jy ‘n Facebook gebruiker is, pasop waaraan jy deelneem en waarop jy kommentaar lewer! Ek gaan nie doekies omdraai nie, maar ek het al in slaggate soos dit beland. Jy probeer iets goed doen en voor jy mooi weet wat aangaan, dan is jy die een wat verkeerd is.

Onthou wat die HERE ons geleer het oor die optrede van ‘n Kind van die HERE in Kolossense 3:12 [12] Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. [13]  Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ‘n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen.” Plaas ‘n wag voor jou mond en waak oor jou vingers dat hulle nie kommentare tik uit woede nie!

Ek het onlangs gesien hoe iemand boodskappe op Facebook pos wat kritiese Bybel vrae het. Hierdie persoon het heel moontlik gedink hy doen iets goed, maar die kommentare wat in antwoorde gepos was op baie van hierdie vrae, getuig van die vrugte was baie dra. Dis soos die Bybel in 2 Timoteus 3 sê dat baie ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het… Dit laat my ook wonder wat hierdie persoon se doel met die pos van hierdie boodskappe was. Was dit om die HERE se naam groot te maak of om ‘n pen in die liggaam van Christus in te dryf deur tweespalt te veroorsaak?

Verstaan julle waarom ek sê dat jy versigtig moet wees waarna jy luister of wat jy lees? Vra die HERE om jou te bewaar van alle onheil en om aan jou duidelik te maak wanneer jy mislei word. As jy nie seker is oor enige iets wat jy lees nie, vra die HERE om dit aan jou uit te wys. Die Bybel leer ons in Jakobus 1:5 “En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word.”

Mag die HERE hierdie boodskap seën!

(Visited 194 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , .