Die Guillotine in die Verdrukking

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Daar is mense wat dink hierdie iets is wat nooit sal gebeur nie… Ander weer dink hierdie is een of ander bangmaak taktiek…

Vra uself af: sal u verkies om nou bang gemaak te word terwyl u iets aan die saak kan doen of sal u verkies om dit later self te beleef waar daar niks is wat u daaraan kan doen nie?

Openbaring 20:4 sê vir ons die volgende: “En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.”

Let op dat in hierdie vers absoluut geen beeldspraak gebruik word nie! Johannes skryf dit hier soos hy dit sien! Hy sien die siele van die wat onthoof is oor hulle getuienis!

Die guillotine soos ons dit vandag ken is ‘n uitvinding van Dr. Antoine Louis (Frankryk) en Tobias Schmidt (Duitsland) in 1792 wat ‘n meer “menslike” vorm van teregstelling wou inbring. Die apparaat het egter eers met die Franse Revolusie berugte status verwerf. Gedurende die Franse Revolusie wat vanaf 5 September 1793 tot 28 Julie 1794 gestrek het, is tussen 16,000 en 40,000 mense op die guillotine tereggestel.

Dit was egter nie die einde van hierdie mees gevreesde masjien nie. In 1933 het Adolf Hitler opdrag gegee dat ‘n guillotine gebou en getoets moet word. Hy was so beïndruk met die werking daarvan dat hy opdrag gegee het dat nog twintig gebou moes word en onmiddellik in gebruik geneem moet word. Volgens statistieke wat deur die Nazi’s gehou is, was 16,500 mense per guillotine tereggestel tussen 1933 en 1945 in Duitsland en Oostenryk.

Na 1945 is die guillotine deur die Oos Duitse geheime polisie, die STASI, gebruik om mens in die geheim tereg te stel.

Die guillotine was die laaste keer in ‘n amptelike hoedanigheid deur die Franse regering gebruik op 10 September 1977 met die teregstelling van ‘n veroordeelde moordenaar. Die toestel is van kant gemaak in 1981 nadat Frankryk die doodstraf afgestel het.

Daar is geen rede om te dink dat hierdie gevreesde masjien nie weer sy opwagting sal maak gedurende die verdrukking nie. Die verdrukking gaan die mees verskriklikste tyd in die mens se geskiedenis op aarde wees: hongersnood, oorlog, pessiektes en Goddelike plae om maar net ‘n paar te noem. Kos wat so duur kos dat dit ‘n hele maand se salaris sal kos om kos vir net een mens te kan voed vir een dag! (Openbaring 6:6) Dit gaan geen grap wees nie en, baie wat nou vir die waarskuwings lag, gaan dan baie spyt wees dat hulle nie geluister het nie!

U kan egter nou die keuse maak om dit alles te mis. As u nou tot bekering kom en u sondige lewe aflê, dan sal u die verdrukking nie sien nie! Hoe kan ek so seker wees? Omdat die Bybel vir ons leer dat God sy Toorn oor hierdie wêreld gaan uitstort en dat ons as gerede kinders van God nie bestem is daarvoor nie. Die volgende teksverse bevestig dit: Romeine 5:9 “Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur Hom gered word van die toorn.”, Romeine 8:1 “DAAR is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie…”, 1 Tessalonisense 5:9 “Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus…” en ook in 1 Tessalonisense 1:10 “en sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos.” Ons as Christene is dus VERLOS van God se toorn en nie bestem vir die oordeel wat tydens die verdrukking op aarde uitgestort gaan word nie.

Liewe leser, wat het u om te verloor?

Om gered te kan word is ‘n drie stap proses:

Sonde-oortuiging – Jy moet besef dat jy ‘n Sondaar is.

Sonde berou – Jy moet berou hê oor jou sonde en alles wat jy gedoen het.

Ommekeer – Jy moet afskeid neem van sonder en jy moet ‘n daadwerklike poging aanwend om te probeer ophou sondig.

Maklik is dit nie en jy gaan faal en sommer baie ook, maar jy gaan ook leer uit jou ondervindinge uit! Dit gaan egter nie oor hoe baie jy sondig en val nie, maar eerder oor wat jy daarna doen. Gaan jy opstaan of bly lê. Gaan jy vergifnis vra en weer probeer of gaan jy alles opskop en terug keer na die wêreld?

Romeine 3:23 sê: “…want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God.” Dit beteken dat daar geen mens op aarde is wat nie gesondig het nie. Romeine 6:23 se verder: “Want die loon van die sonde is die dood.” Dit beteken dat ons almal verdien om te sterf vir ons sondes. Hierby word nie bedoel sterf soos in sterf van ouderdom nie. Sterf beteken om ‘n ewigheid te spandeer sonder God; ‘n ewigheid in die hel. Hierdie is die enigste straf vir sonde omdat God ewig is.

Jesus sê in Johannes 14:6 “Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.” Dit beteken dat Hy die enigste weg Hemel toe is. Daar is geen ander nie. Geen mate van self regverdigheid of deur ‘n goeie lewe te lei gaan vir jou help om Hemel toe te gaan nie, want ons het ALMAL gesondig. (Romeine 3:23) Sonde verwyder ons van God en die Hemel. Die enigste pad Hemel toe is die een wat lei deur die verlossing wat deur Jesus daar gestel is.

Gelukkig is daar vir ons ‘n oplossing, want Johannes 3:16 sê: “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.” Ons het dus nie nodig om te sterf of ‘n ewigheid in die hel sonder God deur te bring nie. Jesus is die antwoord! Romeine 3:22 en 24 sê: [22] …deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie; [24] en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.” Deur jou hart vir die Here te gee en Hom as Saligmaker aan te neem, kan enige iemand gered word, ongeag wie jy is of wat jy gedoen het. Die prys vir ons sonde is reeds op Golgota betaal. Ons moet net die kaartjie gaan afhaal!

Hoe verkry ons dan hierdie vergifnis? U moet op u knieë gaan en u sonde voor God bely. Dan moet u berou daaroor toon en onderneem om ‘n poging aan te wend om dit nie weer te doen nie. Dis ‘n gelofte wat u voor God aflê. Onthou dat daar geen maklike bid-gou-hierdie-gebed-en-alles-is-vergewe is nie.

Nadat u die Here aangeneem het as u Persoonlike Saligmaker is dit baie belangrik dat u afstand doen van u sonde en sondige bestaan. Dit help nie u kom tot bekering en geen verandering vind plaas nie. As u mense te na gekom het, dan moet u om verskoning gaan vra. Ek weet dan dit ‘n ongemaklike taak is om te doen, maar dis vir God uiters belangrik dat ons mekaar se oortredinge vergewe net soos Hy ons oortredinge vergewe! Maak nie saak of die persoon u verskoning aanvaar of nie. U kant van die saak is dan skoon.

Die volgende stap is om ‘n lewe in Christus te lei. U moet u lewe inrig volgens die Wet van Christus soos uiteen gesit in Mattheus 22:37 – 40: [37] En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. [38] Dit is die eerste en groot gebod. [39] En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. [40] Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.”

As verwysing en vir meer inligting oor hoe u u lewe moet verander kan u die tien gebooie in Exodus 20 gaan lees. Onthou egter dat die Ou-Testamentiese wette gegee is aan die volk van Israel en nie aan Christene nie. Vandag geld geen een van die Ou-Testamentiese wette meer vir ons as Christene nie, want met Jesus se kruis dood, het Hy die Ou-Testamentiese wette beëindig. Romeine 10:4 “Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo.”, Galasiërs 3:23-25 “Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof.”, Efesiërs 2:15 “…deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan; sodat Hy, deur vrede te maak, die twee in Homself tot een nuwe mens kon skep…”

Die keuse om God te volg is nou u s’n om te maak. Openbaring 3:20 sê: “Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met My.” Net jy kan die deur van jou hart vir Jesus oopmaak en die verdrukking verspring. Niemand anders kan nie.

Maak die regte keuse asseblief, want die verdrukking gaan kom en dit gaan geen grap wees nie! Jy kan nou die keuse maak om alles te kan mis, so maak dus die regte keuse!

Mag die Here hierdie boodskap seën!

(Visited 217 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , .