Die wegraping kom gou!

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek weet daar is van julle wat dit kan aanvoel en dis hoe naby die koms van Jesus vir Sy Bruid is. Niemand weet presies wanneer nie, maar ons weet dat dit naby is!

Julle sal ook oplet hoe baie mense wat hulle self as Christen beskou vra waar die belofte van Sy koms dan is, want niks gebeur nie. (2 Petrus 3:4) Maak jou oë oop liewe leser! Meer as twee duisend jaar gelede al is voorspel wat vandag plaasvind: oorloë, gerugte van oorloë, aardbewings, vulkaniese uitbarstings, natuurrampe, pes siektes en nog baie meer! Ja, dit gebeur al vir jare al, maar nog nooit het daar so baie aardbewings, vulkaniese uitbarstings, natuurrampe en pes siektes gelyk uitgebreek nie. Ons is sonder twyfel in die tyd van die geboorte pyne!

In ‘n opname wat 10 jaar gelede gemaak is, het 56% van alle mense hulle self as Christen beskou. Vandag het daardie syfer afgesak na 47%!

Die Amerikaanse staat van Kalifornië het nou ‘n wet ingebring wat die verkoop van Bybels verbied omdat die Bybel “LGBT” verhoudinge veroordeel. LGBT staan vir Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender en dit is dinge waarteen die HERE ons deur Sy Woord waarsku omdat die HERE weet hoe gevaarlik dit is vir ons as ons teen Sy Wil ingaan. Soos dinge nou is, mag jy ‘n Bybel in Kalifornië inbring, maar jy mag dit nie daar verkoop of in die openbaar daaruit voorlees nie.

Oral waar mens kyk word die Bybel en die geskrifte daarin bevraagteken en veroordeel as oud modies of dit word beskou as nie in lyn met vandag se humanistiese uitkyk op die lewe nie… Mense sien nie die gevare van wat hulle doen nie omdat hulle verblind word vir die waarheid.

“En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid.” (2 Tessalonisense 2:11-12)

Dan is daar diegene wat sê dat Jesus nooit gesê het dat daar ‘n wegraping gaan plaasvind nie en dat die woord “wegraping” nêrens in die Bybel voorkom nie. Party beweer weer dat die Bybel al so baie vertaal was en dat daar met elke vertaal proses veranderinge in die betekenis gekom het en daarom kan mens nie meer alles glo nie. Ander handhaaf weer ‘n sien-is-glo uitkykpunt.

Die wat beweer dat die woord “wegraping” nêrens in die Bybel voorkom nie, is natuurlik reg, maar die konsep daarvan word in die Bybel aan ons verduidelik! Op ‘n soortgelyke wyse kom die woord “drie eenheid” ook nêrens in die Bybel voor nie, maar word die konsep daarvan ook aan ons verduidelik!

Waarom dan al hierdie verskillende uitkyke? Die antwoord is omdat mense nie die verskil ken tussen die “logos” woord en die “rhema” woord nie.

Die woord “logos” kom uit die Griekse taal en beteken letterlik “ek sê”, maar dit kan ook beteken ‘n grondlegging, woord, spraak of selfs om te redeneer. Die Logos Woord soos dit in die Bybel opgeteken is, is die grondlegging van ons geloof. Dis die vleesgeworde woord van God.

Die “rhema” woord daarmee saam kom ook uit die Griekse taal en letterlik beteken dit om ‘n uittering te maak of om iets te sê. Die Rhema Woord is die Woord van God soos dit geopenbaar word deur die Gees van die Here. In Johannes 16:12-13 beskryf Jesus die Rhema Woord in detail aan sy dissipels:  [12]  Nog baie dinge het Ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. [13]  Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.”

Met ander woorde, liewe leser, die Rhema Woord is dinge wat die Gees van die Here aan ons bekend maak deur Sy Wil. Dis dinge wat die Gees van God in ons geestelike ore fluister en waardeur sekere konsepte van God se Logos Woord aan ons verduidelik word. Die wegraping is ‘n uitstekende voorbeeld van Rhema Woord. Die woord “wegraping” kom nêrens in die Bybel voor nie, maar ons weet dit is waar en dat dit gaan gebeur, want die konsep daarvan word gestaaf in God se woord!

Om nou terug te kom na die wegraping: niemand weet wanneer dit gaan gebeur nie. Jesus is baie duidelik daaroor in Mattheus 24:36 “Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen.” Dus: enige iemand wat sê dat hy/sy weet of dat God dit aan hom/haar bekend gemaak het is ‘N LEUNAAR!

Ek kan julle een waarborg gee en dit is dat die tyd baie-baie naby is. Die van julle wat die Gees van die HERE in julle lewens toelaat sal weet dat ek nou die waarheid spreek, want ons kan dit aanvoel! Soos ek hierdie skryf, voel ek soos ‘n kind wat uitgenooi is na ‘n kerk uitstappie en die dae aftel! Partykeer wil ek soos ‘n kind wat ‘n lang motor rit meemaak vra: “Is ons al daar?”

Vir ons wat gereed is en die wegraping gaan meemaak, gaan dit ‘n ongekende tyd van geluk en blydskap wees om uiteindelik saam met ons verlosser te wees. Vir die wat gaan agterbly, gaan dit ‘n ongekende tyd van smart en lyding wees soos wat daar nog nooit in die wêreld was en ook nie weer sal wees nie!

Liewe leser, waarom wag u nog? Waarom stel u nog uit? Hierdie wêreld is reeds geoordeel en kan vir u niks bied, behalwe pyn en smarte nie. Dis so maklik: gaan op jou knieë en erken dat jy ‘n sondaar is. Erken dat Jesus die verlosser is en dat Hy die een is wat gesterf het sodat ons kan lewe en glo my, liewe leser; jy sal ‘n ander mens van daardie vloer af opstaan: ‘n geredde Christen!

Vir die van julle wat reeds gered is en die pad so bietjie byster geraak het en dit gebeur met ons almal; dis nog nie te laat om reg te maak wat skeef is nie. God vergewe menigvuldiglik! Selfs al maak ons dieselfde foute oor en oor! Die Here werk in ons almal se lewens en daardie werk proses gaan baie keer met harde pynlike lesse tesaam. Dis nie om ons te straf nie, maar om ons sterker te maak sodat as ons eendag saam met Jesus loop, ons kan weet dat Sy werk in ons volmaak is! Prys die HERE!

Mag die Here hierdie boodskap seën!

(Visited 230 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , , .