Die leerskool van die HERE

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Jesus, help ons om te verstaan dat U ‘n doel het met alles wat U doen. Ons mag miskien nie die doel verstaan nie, maar help ons om nader aan U te beweeg en om beheer van ons lewens in U hande te los. Dis die enigste manier vir ons om ‘n sinvolle lewe in U te kan leef. Amen!

Hierdie week het iemand wat ‘n Christen is vir my vertel van die fiasko wat hulle gehad het met die herstel van hulle huis se dak. Ek gaan nie die hele storie hier oorvertel nie, behalwe om te sê dat hierdie persoon verskillende kontrakteurs gekry het om die werk te doen en dat dit tot nou vir hom ‘n gastronomiese bedrag gekos het, maar dat die dak nog steeds nie reg is nie! Die persoon kon net nie verstaan waarom die HERE iets soos dit in hulle lewens toelaat nie en toe bygevoeg dat mense wat heeltyd loop en sê hoe goed die HERE vir hulle is, klip Christene is!

‘n Stelling soos die word natuurlik gemaak uit totale onkunde uit! Waarom ek dit vir julle noem is om aan julle te wys hoe ons probeer sin maak uit die lewe om ons. Onder geen omstandighede mag ons iemand soos dit oordeel nie, want die HERE sê dat die oordeel Hom alleen toekom!

Kom ek begin nou by die begin en dan verduidelik ek aan julle.

Die dag wat jy tot bekering gekom word jy ingeskryf by Jesus se leerskool en begin jy by Graad Een. Jesus gee ook aan jou ‘n tandem fiets om mee te ry. Dis nou ‘n fiets met twee sitplekke, maar net een stuurstang. Soos verwag kan word, spring ons op die fiets en jaag op ons eie so vinnig as wat ons kan waar ons ook al wil wees met Jesus agter op die fiets. Jy stuur die fiets en Jesus help jou trap, want Hy is baie geduldig met jou as jy in die laer grade is.

Baie gou word jy bevorder na Graad Twee. Tot en met Graad Twee loop die meeste mense nog met hulle bene in beide wêrelde: hulle dien die HERE en hulle dien ook die wêreld. Die uitdagings word nou meer, maar nog steeds is die HERE baie geduldig met jou en help hy jou trap deur agter op die tandemfiets te klim.

Graad Drie volg en nou begin die HERE begin om ons af te sny van die wêreld en sy begeerlikhede. Sommige sal nog steeds van tyd tot tyd in beide wêrelde loop en die HERE sal dit ook toe laat, maar dit beteken nie dat dit reg is nie. Die HERE help jou deur geduldig vir jou te wys wat reg en wat verkeerd is.

In Graad Vier leer ons die HERE ken en dis waar Sy wil vir ons lewens duidelik word. Die moeilikheid graad van die lesse word nou baie hoër. Sommige sak uit om die Graad oor te doen, maar uit eindelik sal almal deurgaan na Graad Vyf toe.

In Graad Vyf is dit waar baie se loopbaan in die Skool van die HERE ophou en hulle is heeltemal gelukkig om vir die res van hulle Christelike lewens in Graad Vyf te bly. Graad Vyf is ‘n baie gemaklike graad om in te bly want jy nie meer ‘n junior nie! Jy is nou iemand in die HERE! ‘n Christen in ware murg en been! Jy het nog steeds die tandem fiets wat die HERE jou gegee het. Jy ry nog steeds waar jy wil wees en die HERE help jou getrou om te trap!

Julle moet verstaan dat met elke bevordering, laat die HERE toe dat satan jou so ‘n bietjie in die modder rol en dis nie om jou te “spite” nie, maar om jou nederig voor die HERE te hou. Hoe hoër jy die rangleer klim, hoe moeiliker word die versoekinge. As jy bewys het dat jy geskik is, word jy bevorder na die volgende Graad, maar as jy vaal, dan word jy teruggestuur om die toetse op ‘n latere stadium weer oor te doen. Alles is nodig vir jou om te groei as geestelike wese. Satan kry lekker as hy toegelaat word om jou te toets en die demone staan ry om jou aan te val, maar deur alles leer jy jou vyand ken en jy leer om hom nie te onderskat nie! Die van julle wat in die laer grade is verstaan dit nie en julle raak kwaad vir die HERE as Hy toe laat dat jy getoets word, maar soos alles in die lewe, is die enigste manier hoe ons werklik leer deur eie ondervinding.

Van Graad Ses af leer ons die HERE op ‘n persoonlike vlak ken. Dis hier waar ons begin leer dat om ons tandemfietse op ons eie te wil trap nie die HERE se Wil is nie en jy begin om vir Jesus voor op die fiets te laat ry terwyl jy agter op klim en net saam trap. Dis van die graad af wat jy leer om geheel en al deur die Gees van die HERE gelei te word. Die aanpassing is moeilik, want julle moet onthou dat ons in die eerste vyf grade self gery het waar ons wil wees en nou moet ons daardie beheer oorgee aan die Gees! Maklik is dit nie!

Vir sommige is die aanpassing net te veel en hulle sal weer terug na Graag Vyf toe. Dis van Graad Ses af waar jy na mense toe kan gaan en vir hulle vertel hoe goed die HERE vir jou is! Ongelukkig sal baie min dit verstaan, want net iemand wat in dieselfde of in ‘n hoër graad as jy is,  sal ten volle verstaan wat jy bedoel. Die wat in die laer grade is het nog nie tot op jou vlak gevorder nie en daarom sal hulle jou uitlating nie verstaan nie.

Vir die res van die grade tot by Graad Twaalf, raak die lesse net al hoe moeiliker, maar die belonings raak al hoe meer! Dis van Graad Sewe af waar die HERE Sy Gawes aan ons begin uit deel. Soos jy vorder in graad, bewys jy aan die HERE dat jy vertrou kan word en daarom word die beloning ook al hoe groter. Jy gee tog nie ‘n vuurwapen aan ‘n kind nie! Jy wag tot hy of sy groter is en die implikasies daarvan verstaan. Jesus doen dieselfde met ons. As Hy Sy Gawes met ons deel terwyl ons nog te jonk is, sal die gawes net vermors word. Verstaan julle?

Dis van Graad Sewe af waar die wat in die laer grade is begin opkyk na die in die hoër grade vir leiding. Vir die wat leiding wil gee is die proses geensins maklik nie, want die in die laer grade sal dit wat jy wil oordra nie verstaan as jy tien lettergreep woorde gebruik nie. Dis waarom dit vir baie wat in hierdie grade is, so moeilik is om die Woord van die HERE aan die wat in die laer grade is te verduidelik. Die wat in die hoër grade is verstaan die werk op ‘n heeltemal ander vlak as die wat in die laer grade is.

Ek het met dieselfde dilemma gesit, net soos baie predikers daarbuite, maar die HERE het vir my die antwoord gehad! “Doen wat Ek gedoen het,” het Hy gesê! Eers het ek nie verstaan nie, maar toe begryp ek. As jy met die in die laer grade wil praat, moet jy die lesse verduidelik op ‘n manier wat hulle verstaan! Gebruik dit wat hulle ken en verstaan en bou jou lesse daarom!

Jesus het gesê: “En niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie; anders sal die nuwe wyn die sakke skeur, en dit sal uitloop, en die sakke sal vergaan. Maar nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word, en al twee word saam behou.” (Lukas 5:37-38)

Hiermee het Jesus die doop van die Heilige Gees bedoel, want die HERE kan nie Sy Gees in iemand stort wat nog nie tot bekering gekom het nie. Daardie persoon sal die proses nie oorleef nie. Die wedergeboorte moet eers plaasvind en die wynsak moet vernuwe word. Dan en slegs dan kan die HERE Sy Gees in jou lewe uitstort en sal beide oorleef. Verstaan julle?

Nou gaan ek terug na die “Klip Christen” gedeelte toe. Vir iemand in die laer Grade is dit moeilik om die Wil van die HERE te verstaan. Hulle het nog nie hulle lewens in die Hande van die HERE geplaas nie hulle vertrou nie die HERE met alles in hulle lewens nie. Hulle ry nog steeds voor op die tandem fiets en kan daarom nie verstaan nie! Dis waarom daar vir diegene genade is omdat hulle nie van beter weet nie. Vir ons wat al ouer is en in die hoër grade is, ons moet van beter weet. Moet daarom nie oordeel nie, want ons wat in die hoër grade is, was ook eenslag daar onder gewees en ons het dit ook moeilik gevind om te verstaan!

Mag die HERE hierdie boodskap in julle harte seën! Prys Sy Wonderlike Naam!

(Visited 305 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , , .