Die Opstanding

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Die opstanding van Jesus uit die dood simboliseer nie net die belofte van ‘n nuwe begin nie, maar ook Jesus se oorwinning oor die dood!

Kom ons lees uit Lukas 24:1-8 [1]  En baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. [2]  En hulle het die steen van die graf afgerol gevind. [3]  En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. [4]  En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar twee manne by hulle in blink klere. [5]  En toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle: Waarom soek julle die Lewende by die dooies? [6]  Hy is nie hier nie, maar Hy het opgestaan. Onthou hoe Hy vir julle gesê het toe Hy nog in Galiléa was: [7]  Die Seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die derde dag opstaan. [8]  En hulle het sy woorde onthou.“

‘n Nuwe begin… Hoeveel van julle is daar nie wat so ‘n nuwe begin begeer nie? ‘n Kans om ‘n nuwe bladsy om te slaan en weer van voor af te begin nie? Ek neem dit van myself af, want as ek kon terug gaan in die tyd en reg gaan maak alles wat ek verbrou het, sou dinge vir my heel moontlik baie anders uitgedraai het!

Liewe Kind van die HERE, ek kan jou verseker dat jy jou nuwe begin gaan kry en dit gaan gouer kom as wat jy dink! Nou verwys ek na daardie wonderlike dag wanneer die HERE Sy Kinders met die hand gaan kom uitkies en hulle vat na ‘n plek waar hulle vir altyd veilig kan wees! Daardie dag gaan jy ‘n nuwe begin beleef! Prys die Naam van Jesus! Jy gaan dan ‘n plek in die Hemel hê! ‘n Plek wat vir jou gemaak is en waar jy gelukkig gaan wees. ‘n Nuwe begin waar jy van vooraf kan begin! Weg van hierdie aarde met sy pyn en smarte af!

Tot daardie dag gaan kom, moet daar nog eers meer toetse wees om te bepaal of jy waardig is. Pas daarom op vir satan en sy strikke! Hy gaan alles in die stryd werp om jou van koers af te ry sodat jy moet agterbly op hierdie aarde en hy jou kan pynig. Bly in Jesus! Moet nooit op enige plek wees in jou lewe waar Jesus nie saam met jou kan wees nie. Kyk vorentoe, hou jou oog op Jesus en moenie terugkyk nie! Dis die toekoms wat saak maak!

Ek sien dit hier by my… Die aanvalle word nie swaarder nie, dit word slinkser! Satan gebruik jou vermoë om te redeneer teen jou! As jy twyfel, gaan na Jesus! Jesus is die pad tot die waarheid en die lig vir jou voete. Moet nooit sonder dit wees nie! Saam met Jesus sal jy nooit die pad alleen stap nie! Jy hoef dus nie bevrees te wees vir enige iets nie, want niks sal met jou gebeur sonder die wil van God die Vader nie!

Ek weet dat sommige van julle bang is vir dit wat gaan kom, maar vir ons gaan daar altyd verlossing wees. God die Vader sal dit wat Syne is beskerm en daarop kan julle reken! Selfs al sou die dood kom om ons te kom haal, weet ons dat ons siele gered is en nog steeds saam met Jesus sal wees!

Hou dus vas aan Jesus, ongeag wat gaan gebeur. Hou vas en moenie moed verloor nie! Prys Sy Wonderlike Naam!

(Visited 193 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , .