Die werklikheid van die wegraping

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Iemand het my gevra dat as die wegraping ‘n werklikheid gaan wees en indien wel wat die betekenis van Mattheus 13:30 dan is.

Kom ons kyk eers na Mattheus 13:30, want dit gaan oor die landbouer wat opgemerk het dat ‘n vyand onkruid in sy koringland gesaai het. Sy werkers het gevra wat hulle daaromtrent moet doen en hy antwoord toe: “Laat altwee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur.”

Om hierdie vers te kan verstaan is dit belangrik om te weet dat daar op hierdie oomblik drie groepe mense op aarde is wat deur die eerste drie oeste van die nuwe jaar in Israel voorgestel word. Die gars oes was die eerste oes van die nuwe jaar in Israel en daarna het die koring oes gekom en daarna die druiwe oes in hierdie volgorde.

Die eerste groep is die mense van die Gars Oes en hulle is Jesus se oorwinnaars; Sy eerste vrugte. Dis hulle wat nou reeds volwassenheid in die Gees bereik het en daarom gereed is om geoes te word en in die wegraping geneem te kan word. Die grootste gedeelte van die HERE se kinders gaan nie hierdie tipe van volwassenheid bereik voor eers na die wegraping nie. Mense van die Gars Oes is nou gereed vir Jesus se koms en dis hulle wat skielik weggeraap gaan word as die basuin blaas. Hulle leef hulle lewe geheel en al volgens die Woord van God en hulle onderhou Sy gebooie. Hulle word deur die Heilige Gees gelei in alle opsigte van hulle lewens en as hulle oortree, dan vra hulle dadelik verskoning vir hulle sondes. Hulle is nou al een met die HERE en die Gees deurdring elke aspek van hulle lewens. Hulle olie lampies is oorlopend toe vol en God hervul hulle lampies gereeld. Hulle is God se geliefdes.

Die tweede groep is die mense van die Koring Oes en dis die mense wat nie heeltemal gereed is nie. Hulle is gered en Kinders van God, maar hulle olie lampies is net halfpad vol. Hulle is nie heeltemal gereed nie en moet daarom nog ‘n keer gedors word sodat hulle kan leer om God bo alles en heel eerste in hulle lewens te stel. Hulle is die dwase diensmeisies waarvan daar gepraat word en daarom gaan hulle agterbly na die wegraping om hulle waardigheid te kan bewys. Hierdie groep het die geloof, maar hulle het nie die self dissipline of die oortuiging wat die mense van die gars oes het nie. Hulle het hulleself ook nie ten volle oorgegee aan die leiding van die Gees of die Wil van God vir hulle in hulle lewens nie. Meer geestelike voorbereiding gaan nodig wees om hierdie groep gereed te kry vir Jesus se tweede koms aan die einde van die verdrukking.

Die derde en laaste groep mense is die mense van die Druiwe Oes. Hulle is die onkruid en die wat bestem is om verlore gaan soos daar in Mattheus 13:30 verwys word. Hierdie groep gaan die ergste van die oordele gedurende die verdrukking ontvang. Hulle is die ongelowiges, die hoereerders, die seksueel immorele, die moordenaars, die towenaars en die leuenaars. Hulle gaan hulle deel in die tweede dood hê; die vuur wat vir ewig brand.

As ons nou kyk na Mattheus 13:30 dan sien ons hierdie gedeelte: “Laat al twee saam groei tot die oes toe.” Dit beteken dat beide die mense van die koring oes en die mense van die druiwe oes saam gaan wees in die verdrukking. Die een gaan die ander een probeer verdring soos onkruid ook dan doen. Dit probeer om alles wat om dit groei te verdring en om dit te verstik wat dan presies is wat gaan gebeur. Die onkruid gaan die koring probeer oortuig dat hulle reg is, maar hulle gaan dit net gedeeltelik regkry.

In die tweede gedeelte sien ons: “in die oestyd sal ek vir die maaiers sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur.” Dit beteken dat die wat gaan agterbly inderdaad ‘n baie moeilike tyd gaan hê op aarde, maar hulle sal kan uitsien na die dag wat hulle bymekaar gebring gaan word in God se skuur. Wat die onkruid betref, vir hulle wag daar die tweede dood. Hulle gaan soos druiwe getrap word om wyn van te maak.

Ek weet dat daar mense is wat dit moeilik vind om te glo dat daar ‘n wegraping gaan wees. Om te kan glo in die wegraping gaan jy deel van Jesus se gars oes moet wees en jy gaan Geestelik Volwasse moet wees. Jy gaan ook een met die Heilige Gees moet wees en deurdronge van die Gees moet wees. Jou olie lampie gaan moet oorloop van God se olie in jou lewe! Die Gees gaan jou lewe regeer en jy gaan moet toelaat dat die Gees jou in alle opsigte van jou lewe lei. As jy daardie tipe van volwassenheid bereik het, dan sal jy glo dat daar ‘n wegraping gaan wees, want die Gees van God sal jou van daardie waarheid oortuig! Prys Sy Wonderlike Naam!

Kom ons kyk sommer nou na Paulus se woorde aan die Korintiërs in 2 Korintiërs 2:14-17 [14]  Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. [15]  Want ons is ‘n aangename geur van Christus tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan; [16]  vir die laaste ‘n reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste ‘n reuk van die lewe tot die lewe. En wie is tot hierdie dinge bekwaam? [17]  Want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie; maar as opregtheid, maar as uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus.”

Verstaan julle nou die gedeelte ook? Ons wat deurdronge is van die Gees, skei ‘n geur af tot eer van God. Dis die reuk van God se kennis en dis hoe ons weet dat die wegraping ‘n werklikheid gaan wees wat baie beslis gaan gebeur. Dis ook hoe ons weet om gedurig op te kyk en die verlossing wat aan die kom is te verwag! Prys die Naam van Jesus!

As ons praat van die wegraping, dan praat ons in opregtheid en dan dryf ons nie handel met die Woord van God nie. Ons getuig van die waarheid; van dit wat ons weet waar is deur die Gees van God; dit wat aan ons geopenbaar is deur die Wysheid van God!

Prys die Naam van die HERE vir hierdie boodskap van waarheid! HALELUJA!

(Visited 80 times, 1 visits today)
Tagged , , , , .