Waarom kry ek so swaar?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
image_pdfLaai afimage_printDruk

Hierdie is ‘n vraag wat elkeen van ons al ten minste eenmaal in ons lewe gevra het. U moet onthou, liewe Kind van God, dat die oomblik toe u ‘n Kind van God geword het, is u in Jesus die Wynstok geplant. Ons is nou lote van Hom en God die Vader snoei hierdie lote van tyd tot tyd.

In Johannes 15 bevestig Jesus dit deur die volgende te sê: [1]  Ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. [2]  Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, dié maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. [3]  Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het. [4]  Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie. [5]  Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.” Die doel van hierdie snoeiery is om ontslae te raak van al die slegte dinge in ons lewens. Hierdie snoeiery gaan gepaard met pyn, want dis nie maklik om ontslae te raak van sonde wat jy al jou hele lewe doen nie! Satan gee nie so maklik op nie, maar die Bybel leer ons dat ons moet volhard en dat satan dan van ons sal wegvlug!

Ongelukkig is dit ook so dat ons baie keer ons eie pyn en leiding veroorsaak. As geredde Christene en Kinders van God is ons vry van sonde, maar nie die gevolge daarvan nie. Kom ek gee vir julle ‘n voorbeeld. U is by ‘n vriend se partytjie en u tel ‘n goue ring buite op die gras op. Wat maak u daarmee? Probeer u uitvind wie s’n dit is of hou u dit om dit te verkoop vir geld. Onthou dat die Here sien wat ons elke minuut van die dag doen. Daar is geen manier wat jy kan wegkruip of weghardloop nie. Wat u ook al doen, gaan u pad vir die toekoms bepaal en u gaan die gevolge van sonde nie kan ontkom nie.

Ek het dit al so baie gesien… Mense ken dinge aan hulleself toe wat nie hulle s’n is nie of ons sit meer wins by ‘n artikel as wat nodig is. Hierdie is maar net voorbeelde, maar dan kom die slegte dinge en ons wonder waarom hierdie dinge met ons gebeur… In baie gevalle is dit die gevolge van sonde wat ons maar net inhaal! Gaan doen selfondersoek, liewe leser en u sal die oorsaak vind as dit die geval was! Daardie stemmetjie wat ons ons “gewete” noem, dit is die Here wat met ons praat en dit wys ons op die verkeerde dinge wat ons doen.

Nêrens in die Bybel belowe die Here vir ons as Christene ‘n lekker gemaksugtige lewe nie. U moet onthou dat ons as geredde Christene nie meer van die wêreld is nie. In Johannes 15:19 sê Jesus vir ons: “As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom liefhê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar Ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle.”

Met laasgenoemde vers ingedagte; verstaan julle nou waarom mense wat julle nie eers ken nie, julle haat? Ek gaan vir julle uit persoonlike ondervinding skryf. Iemand het eenslag vir my gesê dat die rede waarom sommige mense ongemaklik in jou geselskap voel of nie van jou hou nie, is omdat die Gees van die HERE wat in jou is, die demone binne in hulle ontstel! Sjoe! Dis nou een van daardie “ah-ha” oomblikke waar alles skielik vir jou sin maak!

Ons almal wil graag perfek wees soos die HERE perfek was in alles, maar glo my liewe leser, jy sal dit nooit wees nie. Daarvoor is jy net te swak, maar saam met Jesus kan jy perfek wees in jou bedoeling; en dit is wat die meeste tel! Kom ek bewys dit vir julle!

Paulus was sekerlik een van die grootste dienaars van die HERE ooit! Sy sendbriewe aan die eerste gemeentes vorm tog die basis van die Nuwe Testament en tot hy het erken hoe swak hy is totdat die HERE vir hom in 2 Korintiërs 12:9 gesê het: “My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring.” Prys die Naam van Jesus!

Moet dus nie skaam wees oor jou swakheid nie, Kind van God! Roem daarin, want daardeur word die Krag van God geopenbaar! Ons sal nooit perfek wees nie, maar ons bedoelings kan perfek wees. Boonop, as ons perfek was, waardeur sou die lig van die HERE dan skyn om die wêreld te verlig?

Ek gaan afsluit deur te sê dat as Christene baklei ons teen satan, ons eie menslike wil en ‘n wêreld wat nie verstaan nie. Maklik is dit nie, maar die beloning vir die wat volhard gaan groot wees! Jesus sê in Lukas 14:27: “En elkeen wat sy kruis nie dra en agter My aan kom nie, kan my dissipel nie wees nie.” Dus, liewe leser, dra jou kruis met trots, leer uit jou foute en wees geduldig met die wat nie verstaan nie!

Prys die Naam van Jesus!

image_pdfLaai afimage_printDruk