Doen julle ook net so

Doen julle ook net so

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media

Vanoggend toe gee die HERE vir my Mattheus 7 om aan julle te bring. Mattheus 7 gaan hoofsaaklik oor ons optrede as Kinders van God.

Ek is seker dat almal van julle weet hoe naby die wegraping is en as ek so na al die boodskappe van die afgelope tyd kyk, dan is daar een sentrale tema en dit is dat die HERE besig is om Sy Kinders gereed te kry vir daardie dag wat reg om die draai is!

Ek gaan nie die hele Mattheus 7 weer hier herhaal nie, maar ek gaan dit opsommings gewys met julle behandel. Ek gaan slegs die skrif gedeeltes aanhaal wat van toepassing is. Julle kan self die hele gedeelte in julle eie Bybels gaan lees. Kom ons begin.

MOENIE OORDEEL NIE! As Kind van die HERE mag ons onder geen omstandighede enige iemand oordeel nie. Ons ken nie daardie persoon se omstandighede nie en daarom is ons geensins gekwalifiseer om enige oordeel van enige aard oor daardie persoon te vel nie. Jesus sê in vers vier: “Of hoe sal jy vir jou broeder sê: Laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal, en kyk, in jou eie oog is die balk!” As jy die begeerte voel om te oordeel; kyk dan eers binne in jouself en jy sal sien dat jy tien teen een dieselfde foute het!

BID EN VIR JOU SAL GEGEE WORD. As Kind van die HERE hoef ons net te bid en te vra en God die Vader SAL gee! Ek wens ek kan daardie woordjie “SAL” vyfhonderd keer onderstreep! Jesus sê in vers 9 en 10 “Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun hom brood vra, aan hom ‘n klip sal gee; en as hy ‘n vis vra, aan hom ‘n slang sal gee?” As ons wat mense is, dan weet om net die goeie dinge aan ons kinders te gee, waarom sal God die Vader dan nie net die goeie dinge aan ons wat Sy Kinders is gee nie? Prys die Naam van Jesus!

DIE GOUE REEL VAN CHRISTENSKAP. Doen aan ander soos wat jy wil hê ander aan jou moet doen! Ek kan dit nie makliker stel nie. Die konsep is nie rekenaarwetenskap nie. Jesus sê in vers 14 “Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind.” Min van ons verstaan werklik hierdie konsep en tog is dit die basis van ons optrede as Kinders van God.

DIE BOOM EN SY VRUGTE. In verse 15-20 waarsku Jesus ons teen die vals profete. Liewe lesers; ek hoef seker nie vir julle te sê hoe baie van hulle daar is nie… Alles gaan oor geld en om so vinnig as moontlik skat ryk te word op die maklikste denkbare wyse en ons geloof loop kwaai deur onder hierdie wolwe met die skaapsklere aan! Jesus gee egter vir ons moed deur vir ons te voorspel hoe ons hulle sal uitken in vers 16 “Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ‘n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie!” So sal ons hulle dan erken.

EK HET JOU NOOIT GEKEN NIE. Jesus sê vir ons in vers 21 “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.” Hoe baie sal in die minute na die wegraping nie in die Hemel opkyk en vra: “HERE, het ons nie in u Naam geprofeteer, duiwels uitgedrywe en baie kragte gedoen nie? Waarom is ons dan agtergelaat?” Liewe lesers; dit gaan nie oor wat jy doen nie, maar oor jou optrede! Hoeveel het jy geoordeel? Hoe baie het jy gebid? Het jy aan ander gedoen soos wat jy wil hê ander moet aan jou doen? Word wakker liewe Kind van die HERE! Jou eie optrede gaan jou onwaardig maak om in die wegraping geneem te word!

BOU JOU FONDASIE OP JESUS! Jesus sê in vers 24 “Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ‘n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het.” Liewe leser; is jou fondasie in Jesus gebou of sukkel jy om staande te bly na elke aanslag van satan? Jesus is die groot boom! Solank jy onder of binne in die groot boom bly, kan die son jou nie steek nie! Jy is veilig by Jesus! Maar as jy op jou eie dinge gaan probeer doen sonder Jesus, dan GAAN JY FAAL! Moet dit nie eers probeer nie! Jesus wil deel van jou lewe in elke opsig wees! Vertrou op Hom en vra Hom om raad; nie die mense nie!

Soos ek in die begin vir julle gesê het: Jesus is besig om ons gereed te kry om saam met Hom te gaan! Hierdie is maar net een van die baie lesse wat ek die afgelope tyd vir julle gebring het. Ek gaan daarom afsluit met Jesus se woorde: “Gaan dan heen en maak jy net so!”

Prys Sy Wonderlike Naam!