Vergifnis is nog beskikbaar

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Niemand sal werklik God se liefde vir ons sondaars ten volle kan besef nie, maar weet een ding: vergifnis is nog steeds beskikbaar ongeag wie jy is of wat jy gedoen het.

In Handelinge 26 lees ons hoe Paulus voor Koning Agríppa gestaan het en hom vertel wat se soort mens hy was voor Jesus self aan hom verskyn het op die pad na Damaskus. Hoe hy toestemming gegee het dat Kinders van God in tronke gestop en selfs doodgemaak mag word. Hoe hy Kinders van God in die sinagoges gestraf het en hulle gedwing het om teen God te laster. Hy het hulle met uitermatige woede vervolg tot in die buitelandse stede. Tot Jesus se eie dissipels was bang vir hierdie man! Ananias vir wie die Here gestuur het om vir Paulus te bid, het met die Here geredeneer of dit die regte ding was om te doen juis omdat hierdie man en sy werke teen God welbekend onder die dissipels was!

Kyk net wat doen God in hierdie man se lewe. Hy red sy siel en hy maak van hom ‘n Apostel vir die Heiden Nasies! Dis danksy Paulus se werk dat ons vandag weet dat God al Sy Kinders lief het, maak nie saak van watter etniese afkoms jy is nie. Paulus se briewe aan die eerste gemeentes vorm vandag die hoeksteen van ons Bybel en ook ons geloof! As die Here ‘n moordenaar en ‘n Gods lasteraar so kan verander, waarom dan nie ook vir ons nie?

Miskien is u reeds gered, maar afgedwaal of miskien praat die Gees van God al baie lank met u; ek weet nie. Weet dit, liewe leser, dat die Here vir u meer lief is as enige iets. Die hel is nie gemaak vir ons as mens nie. Ons gaan daarheen na die dood deur ons eie vryheid van keuse en omdat ons halsstarrig was en nie wou luister nie! U hoef nie hierdie pad te loop nie! Al wat u vandag moet doen is om die Naam van die Here aan te roep en Hy SAL u red van ‘n ewige dood in die hel. Dis so maklik!

Die wegraping is voor die deur… nader as wat ons graag sal wil weet! Jesus gaan kom om die wat gered is en gereed is te kom haal. Die Bedeling van Genade waarin ons tans is, gaan dan afgesluit word en die Bedeling van die Verdrukking gaan begin. Die sewe jaar wat hierop volg gaan God sy woede op ‘n wêreld uitstort wat weier om Hom as God te erken. Ons as geredde Christene is nie bestem vir hierdie woede nie omdat ons Jesus as verlosser gekies het. Jesus het die prys vir ons betaal sodat ons nie deur die verdrukking hoef te gaan nie, maar dan moet ons Hom aanvaar as Redder en God en ons moet Sy Wil in ons lewens laat geskiet!

Om ‘n Christen te wees, gaan beteken dat jy jou lewe in die Hande van die Here gaan sit. Baie mense dink dat dit baie gevra is of dat jy beheer oor jou eie lewe gaan verloor, maar dis glad nie so nie. Die Here gaan nie vir jou sê wat jy elke dag moet doen nie, maar Hy gaan jou stelselmatig oortuig wat Hy wil hê jy moet doen. Op jou eie gaan jy later die regte dinge begin doen. Dis dan wanneer jy gaan besef dat ‘n lewe in Christus vir jou sekere vryhede gee wat die gewone mense op straat nie het nie en ook nie kan verstaan nie.

Ek gaan verduidelik: Met die Here aan jou kant, kan jy met absolute vrymoedigheid jou lewe lei, wetend dat niks met jou sal gebeur sonder die wil van die Here nie. Daardie tipe vryheid, kan mens nêrens koop nie! Jy leer later om na die stem van die Gees in jou lewe te luister en om geheel en al op die Here te vertrou! Al wat ek vir julle kan sê is: “What a ride!”

Ja, jy gaan opofferings maak, maar dit wat jy in ruil terug kry is soveel meer! Jou wêreld se vriende gaan jou verlaat, maar die Here gee weer vir jou ander vriende. Vriende wat jou lewe aanvul en nie net vriende met jou is omdat hulle iets daaruit kan kry nie! Vriende wat werklik bly is om jou as persoon te ken. Jy gaan miskien gespot word deur die wêreld, maar hou jou oog op ‘n ewige lewe en jou ewige beloning. Om te weet dat ons beloon gaan word vir alles wat ons nou deurmaak, is ‘n seën!

Ek wil graag afsluit deur u net een vraag te vra: wat het jy om te verloor? Die voordele weeg by verre meer as die nadele! Wil jy nie maar jou pad met die Here regmaak nie? Dis nog nie te laat nie, maar moenie te lank huiwer nie.

Mag die Here hierdie boodskap seën!

(Visited 161 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , .