Is dit my geoorloof om te eet wat ek wil?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Die van julle wat die Bybel bestudeer sal sekerlik op een of ander stadium op hierdie vraag afkom het.

In al die jare wat ek deur Suider Kruis boodskappe pos, het ek nog nooit oor hierdie onderwerp gepraat nie, maar Jesus het my die afgelope week in hierdie rigting gelei. Ek weet daarom dat daar iemand is wat wonder oor hierdie vraag: Mag ek eet wat ek wil of is daar sekere kos soorte wat vandag nog steeds as onheilig bestempel word? Om daardie vraag te antwoord gaan ek begin by Handelinge 10. Dis die bekende verhaal van Cornelius, die Romeinse Hoofman oor ‘n Honderd wat die eerste Christen geword het onder die Heiden nasies.

In daardie tyd was die geloof van Jesus Christus beperk tot slegs die Jode. Dis egter nie wat Jesus wou hê nie, want die Evangelie moes versprei onder al die nasies en nie net een nie. ‘n Engel het daarom helder oor dag aan Cornelius verskyn en aan hom gesê dat hy vir Petrus moet gaan roep. Die Engel het ook vir Cornelius gesê presies waar hy vir Petrus sou kry.

Die Woord sê vir ons dat Petrus oor die middag uur op die huis waar hy tuis was se dak geklim het om te gaan bid. Omdat die middag was, het hy baie honger geword en ‘n gesig gesien. Kom ons lees verder in Handelinge 10:11-15.

[11]  hy sien die hemel geopend en ‘n voorwerp soos ‘n groot laken na hom afdaal, wat aan die vier hoeke vasgebind is en op die aarde neergelaat word. [12]  Daarin was al die viervoetige diere van die aarde en die wilde en kruipende diere en die voëls van die hemel. [13]  Toe kom daar ‘n stem na hom: Staan op, Petrus, slag en eet! [14]  En Petrus sê: Nooit nie, Here, want ek het nooit iets onheiligs of onreins geëet nie. [15]  En weer het die stem vir die tweede keer na hom gekom: Wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie.”

Die kern van hierdie vers gedeelte is natuurlik in vers 15: Wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie. Dus, wat God heilig gemaak het, is nie meer onheilig nie. Jy mag dus eet wat jy wil sonder enige verwyt, maar dit hang van jou af om daardie besluit te maak.

Kom ons lees nou verder in Romeine 14 waar Paulus weer hierdie saak aanraak: [14]  Ek weet en is oortuig in die Here Jesus dat niks op sigself onrein is nie, maar hy wat reken dat iets onrein is, vir hom is dit onrein.”

Weereens; die keuse oor wat rein of onrein is, berus by jou, liewe leser. Moenie dat enige iemand jou anders oortuig nie.

Ek het al baie stories gehoor soos mense wat sê dat jy nie hoenders in ‘n winkel mag koop wat die Halaal teken op het nie, omdat dit onrein is of dat jy nie afval mag eet nie. Hier het julle nou julle antwoord! By Jesus is niks onrein nie! Eet wat jou hart begeer!

Daar is egter ‘n voorwaarde en dit is dat ons die gevoelens van ander in hierdie saak moet respekteer, want as ons dit nie doen nie, dan is daar geen naasteliefde in ons nie. As jy daarom weet dat ander mense gegrief word deur die afval wat jy eet, moet dit dan nie doen nie. Paulus sê in Romeine 14:20 die volgende: “Moenie ter wille van voedsel die werk van God afbreek nie. Alles is wel rein, maar dit is verkeerd vir ‘n mens om te eet as dit tot aanstoot is.”

Bewys daarom jou naasteliefde deur die gevoelens en die oortuiginge van ander in ag te neem.

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 208 times, 1 visits today)