Geloof sonder werke is dood?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Paulus sê in 1 Korintiërs 13:1-3 die volgende: [1]  Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek ‘n klinkende metaal of ‘n luidende simbaal geword.”

[2]  En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie.  [3]  En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie.”

Net soos die geloof sonder die liefde dood is, liewe leser, is geloof sonder die werke, ook mors dood! Ons kan nie aan die wêreld verkondig ons Christene is en dan weier om die werke wat daarmee saam gaan te doen nie! Nou is die tyd om uit te haal en die oes in te bring en Internet is die perfekte broei grond daarvoor! Gebruik dit om die goeie nuus te versprei. Help mense om die HERE te leer ken en te aanvaar as hulle persoonlike Saligmaker!

Baie van ons het op ons louere gaan sit en wag op die wegraping. Ons het opgehou om te lewe! Dis waar dat dit nog net geloof is wat die wêreld aanmekaar hou, maar dis nie te sê dat ons moet ophou om die evangelie te verkondig nie! Die HERE is getrou en Hy sal nie aan ons sê dat ons die goeie nuus moet verkondig as al die deure besig is om toe te gaan nie. Die vyand weet dit en hy is besig om leuens onder die Kinders van die HERE te versprei, maar hy sal nie slaag nie.

Nou is die tyd om positief te wees en om met jou neus in ‘n koerant te bly is nie deel daarvan nie! Die media is propvol negatiewe dinge wat deur die Kinders van die HERE opgetel en herversprei word. Baie van die inligting wat in die media versprei word, word doelbewus so geskryf om jou in vrees te laat lewe, want mense wat in vrees lewe is makliker om te beheer. Verstaan julle?

Die HERE wil hê dat ons moet ophou om in vrees te lewe. As dinge moet gebeur, dan moet dit gebeur. As jy die lewe moet verlaat, dan gaan jy eerste in die wegraping opgeroep word! Jy sal totale vrede hê as jy alle bekommernisse oor jou liggaam en die redding van die jou geliefdes se siele in die hande van die HERE plaas! Fokus op jou gawes en om siele vir die HERE in te bring en jy sal die HERE se vrede ervaar soos nog nooit! In Jesaja 32:17 staan daar mos geskrywe: “En die werking van die geregtigheid sal vrede wees, en die voortbrengsel van die geregtigheid rus en veiligheid tot in ewigheid.” Prys die HERE!

Liewe leser, jy word gemanipuleer deur jou geloof te laat vaar en op jou eie staat te maak. Elke slag as iets gebeur, dan begin jy wonder of dit nie dalk die einde is nie en of jy genoeg voorberei het. Die waarheid is dat jy nooit genoeg kan voorberei nie, maar die HERE sal altyd gereed wees om jou na veiligheid te lei. Hoe meer jy fokus op jouself, hoe minder tyd het jy vir die Koningryk van die HERE. Dis uiters selfsugtig! Fokus op die HERE alleen en Hy sal jou beskerm! Jy kan ‘n totale vryheid loop, maar omdat jy nie op die HERE gefokus is nie, word jy deur die vyand gebonde. Hy het van jou gesteel en dit laat jou in vrees lewe! Luister na die stem van die HERE alleen; of dit nou in ‘n kerk is of op ‘n Internet groep, laat dit insink en laat die vrede van die HERE oorvat. Maak nie saak wat daarna gebeur nie, jy sal die vrede en die versekering hê dat die HERE met jou is en jou beskerm!

Vrees is een van die vyand se kragtigste wapens, want dit maak nie net die liggaam siek nie, maar die siel ook. Dis haas onmoontlik om die stem van die HERE te hoor as jou gemoed gevul is met die bekommernisse van hierdie wêreld nie.

Soos daar in Jesaja 30:15 geskryf staan: “Want so sê die Here HERE, die Heilige van Israel: In terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag;”

Daarom liewe leser, vertrou op die HERE, keer terug en word stil voor Hom; rus in Hom en laat Hy vir jou sorg. Moenie onder die ongelowiges wees nie. Laat jou geloof deur die werke skyn wat die HERE vir jou gegee het om te doen! Terwyl die wêreld stres sal jy gerus wees. Die keuse is in jou hande; die keuse is joune.

“Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood.” (Jakobus 2:17)

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 145 times, 1 visits today)