Hoe lank nog, HERE?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek vra nou die dag vir Jesus hoe lank ons nog gaan wag en Sy antwoord het my tot in my siel geskok…

Soos gewoonlik kry ek al my antwoorde en baie keer meer deur net my Bybel oop te slaan en te lees en hierdie keer was geen uitsondering nie. Ek het die volgende vers gekry: “Hierna, omdat Hy geweet het dat alles al volbring was—sodat die Skrif vervul sou word—het Jesus gesê: Ek het dors!” (Johannes 19:28)

Verstaan julle wat dit beteken? Alles is volbring; die Skrif is vervul! Daar is niks meer wat gedoen kan word nie, want alles wat gedoen kon word is reeds gedoen. Dis nou in die hande van God die Vader vir die finale besluit… Binne kort sal ons huis toe gaan!

Besef julle hoe baie mense gaan daardie dag deur die strate hardloop en ten hemele skreeu? Hoe baie mense gaan deur hulle Bybels blaai om antwoorde te soek? “Waarom HERE, waarom? Ons was kerkgangers, ons het Bybel gelees, ons was aktief op baie kerk vlakke. Waarom?” Dan om die antwoord: “Gaan weg, Ek het jou nooit geken nie!”

Jesus self waarsku vir ons in Mattheus 24:48-51 [48]  Maar as daardie slegte dienskneg in sy hart sê: My heer talm om te kom— [49]  en hy sy medediensknegte begin slaan en saam met die dronkaards begin eet en drink, [50]  dan sal die heer van dié dienskneg kom op ‘n dag dat hy dit nie verwag nie en op ‘n uur dat hy dit nie weet nie; [51]  en sal hom pynig en hom ‘n deelgenoot van die geveinsdes maak. Daar sal geween wees en gekners van die tande.”

Ek sien hierdie vers gereeld waar word: Christene wat Mede-Christene aanval en met die tong slaan. Ek weet dat daar van julle is wat deur dieselfde lyding gaan, tog het Jesus ‘n antwoord vir julle: “En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie en My ook nie.” (Johannes 16:3) Eina! Verstaan julle nou waarom daar so baie gaan wees wat gaan agterbly en nie gaan kan verstaan waarom dit met hulle gebeur het nie? Omdat hulle vir Jesus nie op ‘n persoonlike vlak ken nie.

Julle sien, as twee mense vriende word dan maak hulle moeite om mekaar te leer ken. Net so met Jesus ook. Jy moet moetie maak om jou Heer en Heiland te leer ken. Baie gou groei hierdie vriendskap en begin jy die belange van jou nuwe vriend te beskerm. Jy gaan begin afvryf op jou nuwe vriend net soos hy op jou gaan afvryf en baie gou sal jy dinge begin doen soos jou nuwe vriend daarvan hou. Nie omdat jy moet nie, maar omdat jy wil. Dis hoe jou vriendskap met Jesus ook moet werk.

Jy gaan begin om dinge te doen soos wat Jesus daarvan jou en so gaan jy later begin lyk soos Hy en julle gaan onafskeidbaar van mekaar wees. Die Gees van die HERE gaan begin groei in jou lewe en so gaan jy die vrugte van die Gees begin uitleef. Die vrugte van liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Hierdie is die dinge waarvoor Jesus gaan soek as Hy Sy Kinders gaan kom haal. Jou lampie moet vol van die olie van die Gees wees!

Ek hoop julle verstaan wat ek probeer sê, want ek kry die gevoel daar is so baie wat hierdie begrippe nog nie verstaan nie. Dis dan ook waar die gelykenis van die Tien Maagde nou ‘n rol speel. Vyf van hulle se lampies was nie vol nie, want hulle het toegelaat dat hulle harte swaar word van swelgery en dronkenskap en die sorge van die lewe. (Lukas 21:34)

O’ HERE, wees ons arme sondaars genadig!

Liewe lesers; dis nie meer ‘n kwessie van wanneer alles gereed is nie… Alles is gereed en die horlosie tik. Binnekort…

Mag die HERE hierdie boodskap seën!

(Visited 451 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , .