Jesus, wat wil U hê moet ek doen?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Hoe baie keer gebeur dit nie dat ons in opstand kom teen die HERE nie? Dan begin ons om teen die HERE te rebelleer, maar ons besef dit nie…

So was daar ‘n man met die naam van Saulus van Tarsus. Hy het homself oortuig dat die evangelie wat verkondig word godslasterlik is en omdat hy die seun van ‘n Fariseër was, het dit vir hom buitengewone mag gegee om teen die wat die Woord van God verkondig te kon optree.

In Handelinge 8:3-4 lees ons hoe hy die gemeente van God verwoes het in Jerusalem deur van huis tot huis te gaan en almal wat hy gevind het wat die Evangelie aangeneem het, uit hulle huise te sleep en hulle aan die gevangenis oor te lewer. Mense het Saulus gevrees en met reg ook.

In Handelinge 9 lees ons hoe Saulus na die Hoëpriester gegaan het en briewe gevra het sodat hy die wat in Damaskus die Evangelie verkondig ook kon arresteer en aan die gevangenis oorlewer. Maar Jesus het besluit dat Saulus nou ver genoeg gegaan het en terwyl hy op reis was tussen Jerusalem en Damaskus gedurende die dag het ‘n helder lig hom skielik omstraal. Saulus het op die grond geval en ‘n stem het vir hom gesê: “Saul, Saul, waarom vervolg jy My?” (Handelinge 9:4)

“En hy sê: Wie is U, Here? En die Here antwoord: Ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop.” (Handelinge 9:5)

Die res van die verhaal ken julle, maar hoeveel van ons se storie is dit nie? Ons almal ken die regte pad, maar omdat ons opstandig is, wil ons daardie pad nie loop nie. Ons is soos steeks donkies wat weier om God se Wil in ons lewens te erken. En so word dit hard vir ons om teen die prikkels te skop! Alles loop altyd verkeerd en ons kan nie verstaan waarom nie.

Al wat ons moet doen is om op ons knieë te gaan en te sê: “Jesus, wat wil U hê moet ek doen?” Ek kan julle verseker dat dit aan jou gesê sal word wat jy moet doen. Die Gees van die HERE sal ‘n gedagte by jou laat opkom of jy sal gelei word om jou Bybel oop te slaan. Hoe dit ook al sy, dis daardie oomblik wat jy volle beheer van jou lewe aan Jesus oorgee wat Jesus begin werk in jou lewe. Daardie oomblik wat jy sê: “Jesus ek kan nie meer nie. Doen U nou wat U goeddink!” Prys die Naam van Jesus!

Hoe baie keer was ek nie al daar nie, liewe lesers! As mens probeer ons mos altyd eers ons eie manier en ons eie manier is nie altyd God se manier nie. Jesus wil deel van jou lewe wees. Hy wil jou beste vriend wees. Hy wil met jou gesels en Hy wil hê dat jy met hom moet gesels; die hele tyd! Bou daardie persoonlike verhouding met Jesus en laat Hom toe om op jou af te vryf sodat jy later dinge doen soos Hy daarvan jou.

As man en vrou met mekaar trou, dan doen elkeen van hulle aanvanklik hulle eie ding, maar soos die tyd verloop, sal hulle op mekaar begin afvryf en die man later begin om dinge te doen soos sy vrou daarvan hou en sy sal weer dinge doen soos haar man daarvan hou. Ons verhoudings met Jesus is presies dieselfde, want ons is tog immers Sy Bruid!

Jesus se koms is baie naby en dan gaan Hy kom soek vir Sy Bruid; die wat deur optrede lyk soos Hy. Bou dus daardie persoonlike verhouding sommer vandag nog! Bid vir vergifnis vir jou sondes. Niemand van ons is perfek nie en niemand van ons sal sekerlik ooit perfek wees nie, maar jy kan perfek berouvol wees oor jou oortredinge! Prys die Naam van Jesus!

Moet nooit dink dat Jesus ooit sal moeg raak om te luister na jou berou nie. Dis ‘n leuen van satan daardie! Jesus weet dat ons as mense swakker is as wat ons dink. Dis waar dat ons ons moet weerhou van sonde en dat ons ‘n poging moet aanwend om nie te sondig nie, maar enige een wat dink dat hy ooit perfek sonder sonde gaan wees, is arrogansie op sy beste. Jy sal altyd val, maar dis nie in hoe jy val wat saak maak nie, maar hoe jy opstaan en wat jy daarna doen! Prys die Naam van Jesus!

Dus, liewe leser, moet nooit ophou om vergifnis by Jesus te soek nie. Wend ‘n poging aan om nie te sondig nie, maar as jy val, moet dan nie wegkruip en dink dat Jesus jou nie sien nie, want dan is jy in gevaar! Dan loop jy met sonde wat nie vergewe is nie…

Mag die HERE hierdie boodskap seën!

(Visited 798 times, 1 visits today)
Tagged , , .