Julle moet dan ook gereed wees

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Die woord van die HERE kom vandag uit Lukas 12:35-46 en dis ‘n waarskuwing aan die volk van die HERE om gereed te wees…

Kom ons lees saam: [35]  Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand. [36]  En julle moet wees soos mense wat op hulle heer wag wanneer hy van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. [37]  Gelukkig is daardie diensknegte vir wie die heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar Ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien. [38]  En as hy in die tweede of in die derde nagwaak kom, en dit so vind gelukkig is daardie diensknegte. [39]  Maar weet dit: as die huisheer geweet het in watter uur die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie in sy huis laat inbreek het nie. [40]  Julle moet dan ook gereed wees, omdat die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie. [41]  Toe sê Petrus vir Hom: Here, vertel U hierdie gelykenis vir ons of ook vir almal? [42]  En die Here antwoord: Wie is dan die getroue en verstandige bestuurder wat die heer oor sy diens volk sal aanstel om hulle rantsoen op tyd te gee? [43]  Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer, as hy kom, só besig sal vind. [44]  Waarlik, Ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. [45]  Maar as daardie dienskneg in sy hart sê: My heer talm om te kom, en hy die diensknegte en diensmaagde begin slaan, en begin eet en drink en dronk word, [46]  dan sal die heer van daardie dienskneg kom op ‘n dag dat hy dit nie verwag nie, en op ‘n uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom pynig en hom ‘n deelgenoot maak van die ontroues.”

Liewe Kind van God, niemand van ons weet wanneer Jesus gaan kom vir Sy Bruid nie. Niemand op hierdie aarde kan dit vir ons eers bereken nie. Die Bybel sê ook baie spesifiek dat nie eers die Engele of Jesus self weet watter dag dit gaan wees nie, maar net God die Vader alleen. Enige iemand wat dus ‘n dag probeer vasstel, is ‘n leuenaar! Moenie na daardie persoon luister nie!

Dit is waar dat ek al baie oor hierdie onderwerp geskryf het, maar Jesus sal my nie oor en oor hieroor laat skrywe as dit nie belangrik is nie en ook nie as daar nie Kinders van God is wat besig is om met hulle ewigheid te speel nie. Die Bybel sê vir ons dat die wegraping in ‘n oogknip gaan gebeur. Jy gaan nie eers weet wat dit was wat gebeur het voor dit nie verby gaan wees nie. Met dit ingedagte, waarom is daar nog Kinders van God wat hulle met wêreldse dinge besig hou?

Ja, ons is sondaars en ons sal altyd sondaars bly solank ons op hierdie aarde is. Ons liggame is gemaak uit die stof van hierdie aarde en daarom is ons deel van hierdie aarde en sy sondige natuur. Daarby kan geen een van ons ooit wegkom nie. Dis waarom die hunkering na sonde altyd daar sal wees en waarom ons altyd sal val. Dit kan nie gehelp word nie, maar dis wat jy daarna doen wat die verskil maak! Prys die Naam van die HERE!

Gaan jy in die sonde bly lê en dit deel van jou lewe maak of gaan jy opstaan, die stof van jou afskud en aanhou loop? Dis die vraag daardie!

Die gevaar van sonde is dat dit jou aan die slaap maak. Dit sus jou saggies tot jy aan die slaap raak en daarna gee jy nie meer om nie, want jy slaap lekker! Wie is Jesus? Ek gee nie om nie, want hierdie sonde bedjie is so lekker warm en snoesig… WORD WAKKER! Jesus sê dat jou ewigheid op die spel is en jy gaan dit verloor as jy nie oppas nie!

Kyk wat sê Jesus gaan Hy doen met die wat sê dat hulle Heer talm om te kom. Hy gaan hulle deel maak van die ontroues! Weet julle wat dit beteken? Jy gaan agterbly om deur die verdrukking te gaan om so jou waardigheid te bewys! Is dit wat jy wil hê? Om so getoets te word of jy waardig is? As jou antwoord nee is, sit dan regop en luister! Gooi daardie snoesige sonde kombersie wat jy oor jou het af en luister!

‘n Kind van God kan nie aan die wêreld gelyk word nie! Dit beteken dat sonde nie deel van jou lewe kan wees nie! Ja, jy gaan sondig, want satan is listig, maar onder geen omstandighede kan jy jou in sonde toewikkel en dit deel van jou lewe maak nie! Dit mag nie so wees nie! Jy is ‘n Kind van God, ‘n mede erfgenaam en jy is beter as dit! Maak jou oë oop en kyk waarmee jy besig is!

HERE, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Wees genadig my Vader; hopelik sal die persoon op wie hierdie boodskap van toepassing is oplet en wakker word.

Liewe lesers, kom ek verduidelik weer; ons is sondaars en daarom sal ons altyd sondig, selfs al probeer jy hoe hard. Dis in ons natuur, want ons is deel van hierdie sondige aarde in liggaam, maar nie in siel nie. Maar dit beteken nie dat jy moet aanhou sondig en sonde deel van jou lewe moet maak nie. Dis waar die verskil inkom. Die ontroues sê dat Jesus mos sal verstaan en daarom kan ek maar sondig, want Jesus was ook ‘n mens. Dis ‘n baie gevaarlike denkrigting hierdie want net na een plek lei en dis nie na die ewigheid saam met Jesus nie.

Ons moet gereed wees en ons lampies moet aan die brand wees vir Jesus. Dit kan net gebeur as jy vir sover dit vir jou moontlik is van sonde ontslae kan raak. Soos ek gesê het, gaan jy struikel en val. Dit kan nie gehelp word nie, maar ons kan nie bekostig om te bly lê in die modder en dit dan nog geniet ook nie. Dis nie hoe Kinders van God is nie! Kom ons bid saam.

Jesus, ek wil bid vir elkeen van die skape wat U aan my toevertrou het. Ek wil bid dat U elkeen van hulle sal vasdruk teen U en hulle sal seën. Ek weet dat elkeen van hulle kosbaar is vir U en dat U nie wil hê dat een van hulle verlore moet gaan nie. Dis waarom dit soms nodig is om hard te praat sodat ore em harte kan oopgaan en daar opgelet kan word. HERE, vergewe ons ons oortredinge, was ons skoon en verbid ons wonde met U Heilige olie en sit ons terug op die plek waar ons moet wees sodat ons gereed kan wees as u gaan kom. AMEN!

Mag die HERE hierdie boodskap aan harte seën!

(Visited 107 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , , .