Laat ons dan met vrymoedigheid na Jesus gaan

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Liewe leser, Jesus nooi jou vandag uit om na Hom te kom; neem daarom hierdie uitnodiging ter harte asseblief.

Ek sien die laaste ruk net hoe vol Internet is van mense wat voorspellings maak oor wanneer Jesus gaan kom. Ek het dit al so baie gesien en elke slag dan bewys Jesus hulle verkeerd. Waarom gebeur dit? Omdat Jesus in Jesaja 55:9 gesê het: “Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes.” Ons sal die dag en die uur nooit weet nie, maar ons sal weet as die tyd naby is en dit is; en dis baie naby!

Omdat ons weet dat die tyd naby is, wil Jesus jou vandag uitnooi om daardie persoonlike verhouding wat jy met Hom het te herstel. Dis tyd om die klippe van daardie altaar wat so ver verstrooi is weer bymekaar te maak en terug te keer na Jesus. Jesus wag vir jou en Hy wil jou met ope arms terug verwelkom. Hy wil jou nie veroordeel nie, maar vir jou die kleed van die ewigheid gee! Prys Sy Naam!

Jy sal weet as Jesus nou met jou praat, want jy sal dit aanvoel. Daarom gaan ons nou Hebreërs 4:12-16 saam lees:  [12]  Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. [13]  En daar is geen skepsel onsigbaar voor Hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van Hom met wie ons te doen het. [14]  Terwyl ons dan ‘n groot Hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. [15]  Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. [16]  Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.”

Die tyd om gehelp te word is nou, liewe leser! Jy weet dat Jesus met jou praat. Jy kan met al die vrymoedigheid in die wêreld na Jesus gaan. Hy sal jou nooit ooit veroordeel nie. Hy het jou lief en Hy wil jou vergewe. Moet dus nie langer uitstel nie, want barmhartigheid en genade is nou beskikbaar.

Kom bid saam met my: Jesus; ek wil vandag uitroep soos daardie tollenaar waarvan U ons vertel het in U Woord: wees my arme sondaar genadig! Ek het baie dinge in my lewe verkeerd gedoen, maar vandag wil ek een ding reg doen. Ek wil vir U uitnooi om beheer van hierdie lewe te neem. Ek wil vra dat U my al my oortredinge sal vergewe en dat U my sal skoonwas in U bloed, my HEER. Ek kies vandag vir U, my HEER, om vir altyd Koning van my hart te wees. Dankie dat U my vergewe het en dankie dat ek nou hier kan opstaan wetende dat my oortredinge vergewe is deur die Bloed van die Lam! Prys die Naam van Jesus! AMEN!

(Visited 183 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , .