‘n Geloof onwrikbaar!

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
image_pdfLaai afimage_printDruk

Ek hoef seker nie vir julle te sê dat daar in Jesus se tyd geen verlore liefde tussen die Jode en die Romeine was nie, maar soos julle weet is Jesus geen aannemer van die persoon nie.

So lees ons in Lukas 7:1-10 van hierdie Romeinse Hoofman oor ‘n honderd; ‘n Centurion. Hy het ‘n slaaf gehad wat baie siek was en op sterwe was en nadat hy alles probeer het, het hy besluit om na Jesus te gaan en te vra om hulp. Ek is seker dat hy baie dinge van Jesus gehoor het, veral hoe Jesus mense gesond gemaak het.

Vir ‘n Romein om vir ‘n Jood om hulp te vra was gesien as ‘n vreeslike vernedering, maar hierdie Romein het besluit om sy trots in sy sak te steek en te gaan. Toe Jesus na sy huis wou gaan om sy slaaf gesond te maak, het die Centurion geantwoord dat hy dit nie werd is dat Jesus na hom toe kom nie, maar dat Jesus het ‘n woord moet spreek en dat dit so sal wees.

Julle sien, die Centurion was ‘n man van gesag; soortgelyk aan rang as ‘n Adjudant Offisier in die weermag vandag. Hy het bevelvoerders bokant hom gehad, maar ook soldate onder hom. Hy het dit ook so vir Jesus gesê, maar hy het ook bygevoeg dat as hy vir een van sy soldate sê “gaan” dan gaan hy en vir ‘n ander sê “kom” dan kom hy. Jesus kan dus net die woord spreek en dit sal so wees, want Jesus was ook ‘n persoon van gesag net soos hy, die Centurion, was.

Jesus was verslae! Eerstens oor die Centurion se geloof en tweedens omdat die Centurion Hom erken het as iemand van gesag. Jesus het na die skare gedraai en gesê dat Hy in die hele Israel nie so ‘n sterk geloof gevind het nie! Hy het vir die Centurion gesê dat hy moet gaan, want dit sal vir hom wees soos hy glo.

Die Centurion het gegaan en toe hy naby sy huis kom, het sy vriende na hom gekom en vir hom gesê dat sy slaaf gesond is. Toe hy verneem presies hoe laat sy slaaf gesond geword het, het hulle hom die tyd gegee en hy het agtergekom dat dit presies dieselfde tyd was wat Jesus gesê het dat hy moet gaan, want dit sal wees soos hy glo!

Hierdie is sekerlik een van die grootste wonderwerke in die Bybel, want dit getuig van een man se geloof om Jesus met alles in sy lewe te vertrou! Dit is die geloof wat Jesus by elkeen van ons soek. Om Hom met alles te vertrou, selfs al lyk die pad hoe onbegaanbaar en die toekoms sonder lig. Vat Jesus se hand en sê soos David in Psalm 18:30 “Want met U loop ek ‘n bende storm, en met my God spring ek oor ‘n muur.”

Net hom hierdie woorde van Daniel in perspektief te plaas sodat julle kan verstaan. Die gemiddelde hoogte van ‘n kasteel se muur in daardie tyd was twaalf meter! Die maksimum hoogste wat ‘n grens muur vandag mag wees volgens munisipale ordinansies, is twee meter. Nou sal julle Daniel se woorde sekerlik beter verstaan.

Wat vir ons onmoontlik lyk, is vir God moontlik! Prys Sy Naam! Hy kan jou omstandighede in ‘n oogwink verander, maar as Hy dit doen, hoe sal jy dan glo? Ons moet leer om te glo en op God te vertrou en dis waarom die toetse daar is in elkeen van ons lewens.

Glo daarom dat God ‘n uitweg het vir jou, net soos daardie Romeinse Centurion geglo het en kyk wat gebeur! Maklik is dit nie, maar as iets maklik was, sal dit dan nog steeds die moeite werd gewees het?

Prys die Naam van Jesus!

image_pdfLaai afimage_printDruk
Tagged , , , , , .