Naasteliefde, waaksaamheid en reinheid

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek het vanoggend Romeine 13:8-14 gekry en ek het dit so treffend gevind in die tyd wat ons nou is, dat ek dit met julle gaan deel.

Paulus begin hierdie gedeelte deur te sê dat ons niks aan enige iemand verskuldig behoort te wees nie, behalwe om mekaar lief te hê nie. Kyk net hoe ‘n gejaag na welvaart dit deesdae net nie is nie. Almal jaag om so veel moontlik geld te kan maak in so ‘n kort tydjie as moontlik. Hierdie jaagtog is so erg dat ons dikwels trap op die wat nie kan byhou nie sonder dat ons dit werklik besef en so bly naasteliefde in die slag en vergeet ons van die wat gewerk het om ons daar bo te kan kry…

Kyk net wat sê Paulus in die volgende vers en dit is dat as jy jou naaste liefhet, dan kom jy die hele Tien Gebooie na. Jy sal nie egbreek nie, jy sal nie doodslaan nie, jy sal nie steel nie, jy sal nie valse getuienis gee nie, ook nie begeer of enige iets anders nie. Waarom nie? Wat iemand wat sy naaste werklik liefhet, doen sulke dinge nie aan sy naaste nie, dis waarom!

Die liefde doen die naaste geen kwaad nie en daarom is dit die vervulling van die hele tien gebooie en daarom moet jy nou naaste liefhê soos jouself. Is dit nie interessant nie?

Paulus gaan voort deur te sê dat ons die tekens van die tye behoort te ken omdat die tyd vir ons om uit die slaap wakker te word reeds daar was. Ons saligheid is nou nader aan ons as die dag toe baie van ons tot bekering gekom het! Ons tyd het naby gekom en dis nou die tyd dat ons onsself met die wapens van die lig moet omgord.

Laat ons daarom welvoeglik optree deur ons nie besig te hou met brassery, dronkenskap, ontug, ongebondenheid, twis en nydigheid nie. Laat ons onsself eerder beklee met Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te vervul nie!

Moet dus nie aan die slaap wees nie, liewe leser, want die koms van ons HERE is voor die deur! Moenie jouself besighou met dinge wat geen nut het vir die ewige lewe nie, want in ‘n oogknip gaan alles wat ons nou ken verander word.

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 90 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , , , .