Op uit die modder

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
image_pdfLaai afimage_printDruk

Ek het ‘n boodskap van aanmoediging, maar ook ‘n boodskap van waarskuwing vir julle vandag.

Iemand wat ek baie goed ken het ‘n droom gehad waarin die HERE vir hierdie persoon ‘n hand gewys het wat uit die dryfsand opkom. Eers het hierdie persoon nie verstaan nie, toe gee die HERE twee teksverse as bevestiging: Psalm 69 en 2 Petrus 2:20.

Psalm 69 wat geskryf was deur David, praat van waters wat tot by sy siel gekom het en dat hy sink in grondlose modder. (dryfsand) David sê ook dat die stroom oor hom loop en dat hy moeg is van roep.

Liewe lesers, hoe baie van ons roep nie uit tot God as ons sien hoe hierdie wêreld al hoe dieper sink nie? Hoe baie bid nie tot die HERE en vra hoe lang nog nie? Ons praat ons kele droog, maar niemand luister nie! Ons sink al hoe dieper weg in hierdie dryfsand wat die wêreld is en net soos David wil ons sê: “die stroom loop oor my.”

Hierdie psalm is ‘n direkte verwysing na die toestand van die wêreld vandag! “Vreemd het ek vir my broers geword en ‘n onbekende vir die seuns van my moeder.” (Psalm 69:9) Ek kan van hierdie getuig, want ek het ‘n vreemdeling in my eie familie geword! Ek en my vrou glo in Jesus en ons onderhou Sy verordeninge, maar my familie doen nie. Ons is vir hulle vreemdelinge wat jy net goed behandel! Ek is seker daar is van julle wat met dieselfde probleem sit!

In hierdie droom het die HERE gewys dat Hy ons gaan kom uithaal uit hierdie modder uit en binnekort! Hou nog net ‘n klein rukkie uit, liewe Kind van God en dan sal jy gered word! Prys die Naam van Jesus!

Maar daar is ook ‘n waarskuwing en dit is dat jy naby aan die HERE moet leef. Jy moet ‘n poging aanwend om heiligmaking na te streef! Let op dat ek sê “poging”! Laat die Gees van die HERE toe om jou te lei na die beste van jou vermoë. Jesus weet maar net te goed hoe moeilik Heiligmaking vir ons is en daarom tel die poging wat jy aanwend baie meer as wat jy dink. As jy die Gees toelaat, dan sal die Gees aanvul wat vir jou nie moontlik is om te vermag nie.

Bid en vra vergifnis vir jou sonde elke dag! Moet dit onder geen omstandighede oorslaan nie. Ek weet daar is mense wat glo dat as jy eenmaal gered is, jy altyd gered is en dis waar. Jou siel sal nooit hel toe kan gaan as jy gered is nie, maar dit beteken nie dat jy geneem gaan word in die wegraping nie! Onthou dat Jesus gaan kom vir ‘n Bruid wat aan die brand is vir Hom, wat heiligmaking nastreef en wie se lampies vol is van die Heilige Gees!

Selfs al is jy gered, is die baie maklik om weer terug te val in die wêreld! Paulus skryf in 2 Petrus 2:20-22 hierdie waarskuwing vir die wat gered is, maar teruggeval het in die wêreld: [20]  Want as hulle, nadat hulle deur die kennis van die Here en Saligmaker, Jesus Christus, die besmettinge van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. [21]  Want dit sou vir hulle beter wees as hulle die weg van die geregtigheid nie geken het nie, as dat hulle, nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod wat aan hulle oorgelewer is. [22]  Maar oor hulle het gekom wat die ware spreekwoord sê: Die hond het omgedraai na sy eie uitbraaksel, en die gewaste sog om in die modder te rol.”

Liewe lesers, asseblief! Jesus is oneindig baie lief vir jou en Hy wil nie hê dat jy moet agterbly nie, maar die keuse is joune om te maak! Bly weg uit die wêreld uit! Bid elke dag en vra vergifnis vir jou oortredinge! Doen goed sover as wat jy kan en moenie kwaad praat van ander nie! Vra die HERE om jou te help oorwin en Hy SAL! Prys die Naam van Jesus!

HERE, help ons om te oorwin oor satan in hierdie laaste uur. Versterk elkeen van ons en wees ons leidende hand! AMEN!

image_pdfLaai afimage_printDruk