Redding is nog steeds beskikbaar

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Die Here hou aan vir my wys dat die wegraping naby is en dat daar mense is wat nog nie gereed is nie…

Ek kan werklik nie verstaan waarom daar mense is wat nog hieroor talm nie… Jy gaan ‘n keuse moet maak: nou of later! Later gaan dit baie moeiliker wees en daar is ‘n groot kans dat jy met jou lewe daarvoor gaan betaal.

Vir baie mense is die wegraping en die verdrukking maar net nog ‘n tydperk waardeur die mens moet gaan soos ‘n oorlog, voedsel tekort of ‘n hoë brandstof prys… Jy kan nie meer verkeerd wees as jy so dink nie! Inherent is die verdrukking ‘n oorlog tussen God en satan vir die siel van die mens. Satan gaan kom en vir die mens allerhande mooi stories vertel, want hy weet dat hy die oorlog teen God nie kan wen nie. Wat hy uitlaat is wat die uiteinde gaan wees vir die wat na hom luister!

Wat baie mense nie aan dink nie, is dat elke mens ‘n siel in hom het wat nooit kan doodgaan nie. Hierdie vleeslike liggaam wat ons so vertroetel is van aardse stof gemaak en dit sal weer terugkeer uit die aarde waar dit uit gemaak is! Jou siel, liewe leser, wat alles insluit wat jy is, gaan vir ewig voort bly bestaan! Die Here weet dit en satan weet dit ook, maar ons as mens dink dat die dood die einde is! Hoe dwaas! Ons jaag plesier na; ons jaag geld na; roem; gemaklike lewe… Alles hierdie gaan vir jou absoluut niks help nie! Aan die einde van die dag is daar net een van twee plekke waar almal gaan op eindig: die Hemel of die Hel!

Die oomblik as jy doodgaan is die finale oordeel gevel. As jy Jesus se redding aangeneem het, dan is jy veilig. Indien nie, is dit vir ALTYD vir jou te laat! In die hel is daar geen omdraai kans daarna nie; geen “ek is so baie jammer” meer nie. “Wie ’n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.” Openbaring 3:6

Na die wegraping gaan die wêreld nie meer dieselfde wees nie. Aanvanklik gaan baie mense bly wees, want nou is die klomp Christene wat alewig almal se pret bederf het, nie meer daar nie. Hierdie blydskap gaan net ‘n kort rukkie duur totdat mense begin besef dat die Christene die lig van die wêreld was, die briek wat gekeer het dat dinge handuit ruk…

“Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My.” (Openbaring 3:20) Klop die Here aan u hart se deur, liewe leser? Maak dan oop en laat u bekeer. Dis baie maklik en u siel sal vir altyd veilig wees by die Here!

Om gered te kan word is ‘n drie stap proses:

  • Sonde-oortuiging – Jy moet besef dat jy ‘n Sondaar is.
  • Sonde-berou – Jy moet berou hê oor jou sonde en alles wat jy gedoen het.
  • Ommekeer – Jy moet afskeid neem van sonder en OPHOU om sonde te pleeg,

Romeine 3:23 sê: “…want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God.” Dit beteken dat daar geen mens op aarde is wat nie gesondig het nie. Romeine 6:23 se verder: “Want die loon van die sonde is die dood.” Dit beteken dat ons almal verdien om te sterf vir ons sondes. Hierby word nie bedoel sterf soos in sterf van ouderdom nie. Sterf beteken om ‘n ewigheid te spandeer sonder God; ‘n ewigheid in die hel. Hierdie is die enigste straf vir sonde omdat God ewig is.

Jesus sê in Johannes 14:6 “Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.” Dit beteken dat Hy die enigste weg Hemel toe is. Daar is geen ander nie. Geen mate van self regverdigheid of deur ‘n goeie lewe te lei gaan vir jou help om Hemel toe te gaan nie, want ons het ALMAL gesondig. (Romeine 3:23) Sonde verwyder ons van God en die Hemel. Die enigste pad Hemel toe is die een wat lei deur die verlossing wat deur Jesus daar gestel is. Moenie dat satan vir jou lieg nie! Jesus is die antwoord! Romeine 3:22 en 24 sê: [22] …deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie; [24] en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.” Deur jou hart vir die Here te gee en Hom as Saligmaker aan te neem, kan enige iemand gered word, ongeag wie jy is of wat jy gedoen het. Die prys vir ons sonde is reeds op Golgota betaal. Ons moet net die kaartjie gaan afhaal!

Hoe eis ons dan ons vergifnis? U moet op u knieë gaan en u sonde voor God bely. Dan moet u berou daaroor toon en onderneem om dit nooit weer te doen nie. Dis ‘n gelofte wat u voor God aflê. Onthou dat daar geen maklike bid-gou-hierdie-gebed-en-alles-is-vergewe is nie.

Nadat u die Here aangeneem het as u Persoonlike Saligmaker is dit baie belangrik dat u afstand doen van u sonde en sondige bestaan. Dit help nie u kom tot bekering en geen verandering vind plaas nie. Verandering is baie belangrik, want dit is wat ‘n Christen anders maak as die ander mense in die wêreld.

Die volgende stap is om ‘n lewe in Christus te lei. U moet u lewe inrig volgens die Wet van Christus soos uiteen gesit in Mattheus 22:37 – 40: [37]En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. [38] Dit is die eerste en groot gebod. [39] En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. [40] Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.”

As u hierdie doen en u glo, dan sal u geestelik volwasse wees! Dan u hoor: “Welkom geseënde van die Here! Die Here is met jou!” Doen u dit nie, kyk dan wat staan in Openbaring 3:3 “…as jy dan nie wakker word nie, sal Ek op jou afkom soos ’n dief, en jy sal nie weet in watter uur Ek op jou afkom nie.” Ons tyd liewe leser is min. Moet asseblief nie meer wag nie!

Amen!

(Visited 129 times, 1 visits today)
Tagged , , , , .